‫אור אבנר | בית ספר יסודי בקרית ים | בתי ספר בקריות - כיתה ו2
דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום רביעי, 03/09/2014, 04:01
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891
פורסם חוזר לשנת הלימודים הבאה
לחצו על הקישור לפרטים

כיתה ו2


המורה אפרת סויסה

עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: כ"ד ניסן | 24.4

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו ללמוד השבוע על סוגי סיפורים שונים - בספר עד עמוד 117.
שיעורי בית: לסיים שני דפי עבודה, בחוברת עמודים 115-116.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע עסקנו בנושא Present Simple וההשוואה ל־Present Progresive, ביצענו מבחן מיצ"ב דמה ברמה של כיתה ז'.
שיעורי בית: לסיים את המיצ"ב ואת דפי בתרגול על Present Simple.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: ביום א' 27.04.14 יתקיים מבחן. חומר למבחן: עמ' 390-410, דפי חזרה למבחן.
שיעורי בית: חשבון: במחברת ובדפי העבודה.
הנדסה: ש"ב עמ" 425-430.ג' ניסן | 3.4

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע עסקנו בנושא passover, למדנו אוצר מילים חדש וביצענו דפי עבודה רבים בנושא. למדנו וביצענו unseen אודות אלכסנדר גרמבל.
שיעורי בית: לסיים דפי עבודה שחולקו, לכתוב חוויה אחת מחוויות החג (להשתמש ב־past simple), ולסיים את ה־unseen שחולק.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו השבוע לנתח טקסטים אינפורמטיביים בנושאים שונים.
שיעורי בית: שני חוברות עבודה על טקסטים חדשים- להגיש לבדיקה לאחר החג.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: עמ' 456-470.
הנדסה: עמ' 508-510, חוברת לפסח.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: עמודים 402-405, 407-410, דפי חזרה למבחן. מבחן בנושא: "קשר בין יחס לאחווז" יתקיים ביום א' 27.4.2014 (לאחר חופשת הפסח). חומר למבחן: עמודים 390-410, דפי חזרה למבחן.
הנדסה: ביום ד' 23.4.14 (לאחר חופשת פסח) יתקיימו שיעורי הנדסה.
שיעורי בית: עמודים 419, 421, 424. חוברת עבודה לחופשת הפסח חולקה.

מדעים - אקולוגיה (המורה חני מרוקביץ) - הגורמים הביוטיים בבית הגידול. מהי שרשרת מזון?

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - בעיות המים בישראל. התלמידים קיבלו דפי מידע ושאלות על בעיות המים בארץ ופתרונן.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - אנרגיה חשמלית. כיצד נסתדר ללא חשמל? נערך מבחן בפיזיקה.
שיעורי בית: שאלות במחברת.


כ"ה אדר | 27.3

כללי (המחנכת אפרת סויסה)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - עסקנו באיסור להתחתן עם מואבי ועמוני שהתגיירו לעומת עמונית ומואביה, וכן בנישואין וגירושין על פי התורה.

מסורת – למדנו על תענית בכורים בערב פסח, על משמעות השמות 'חג הפסח' ו'חג המצות' לפי התורה ולפי חז"ל, והמשכנו בדינים ומצוות של ליל הסדר. מקמנו את ליל הסדר, חג ראשון, חול המועד ושביעי של פסח על לוח השנה, והסברנו אילו מלאכות מותרות ביום טוב ואילו בחול המועד.

לשון – אנו ממשיכים בתרגול בנין נפעל.

ספרות – עסקנו בטקסט המקראי מתוך ההגדה של פסח- "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", הסברנו את פשט הפסוקים וכן את עומק הפסוקים לפי שיחת הרבי.

כתיבה – התלמידים כתבו מכתב למפעלים העוסקים באיכות הסביבה כיוזמה קהילתית למען השמירה על הסביבה.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: השבוע התקיים מבחן בנושא: "יחס".
הנדסה: השבוע התקיים מבחן בנושא: "היקף המעגל ושטח העיגול".
שיעורי בית: חשבון: עמ' 390-398.
הנדסה: עמ' 414-418.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: עמ' 444-455, הנדסה: עמ' 420-429.

מדעים - אקולוגיה (המורה חני מרוקביץ) - מהלך ניסוי הבודק את השפעת עצמת האור על הצמח.


י"ח אדר | 20.3

כללי (המחנכת אפרת סויסה)
מהנלמד בשבוע זה:

השבוע חזרנו מחופשת חג פורים בשמחה, ולמדנו את הנושאים הבאים:
תורה - חזרנו וסיכמנו מצוות מעקה, שילוח הקן, ציצית וכלאיים והקשר שביניהם.

מסורת – אנו עוסקים בהלכות הפסח.

לשון – למדנו את בניין נפעל- נטיית השורשים בזמנים עבר, הווה ועתיד.

ספרות – למדנו את המזמור "בצאת ישראל ממצריים" מתוך ההגדה של פסח, עסקנו במאפייניו הספרותיים.

כתיבה – התלמידים מתבקשים להזדרז לשלוח למייל שלי את הסיפורים בנושא השמחה.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע בוצעה חזרה על כל המילים שנלמדו מתחילת שנה על מנת לבדוק את רמת ההישגים. בוצעה משימת כתיבה בנושא: עבר פשוט.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה 30 מילים מדף המילים שחולק.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: עמ' 437-444.
הנדסה: תיקון המבחן, המבחנים נבדקו והוחזרו לתלמידים. עמ' 414-419.

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - מבנה תא עצב, מערכת העצבים.
שיעורי בית: עמ' 188 שאלות 1-5.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - אנרגיית קרינה.
שיעורי בית: דף עבודה.

מדעים - אקולוגיה (המורה אלה) - הגורמים הא-ביוטיים במערכת אקולוגית. טמפרטורה, מים ואור.
שיעורי בית: עמוד 217.


י"א אדר | 13.3

כללי (המחנכת אפרת סויסה)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - למדנו על מלחמת חובה, בן סורר ומורה, איסור הלנת מת, לבוש אישה ולבוש גבר.

מסורת – סיכמנו את מצוות פורים והתאריכים המתאימים למצוות, ולמדנו על שושן פורים.

כתיבה – סיימנו את כתיבת הסיפורים בנושא השמירה, לעריכת ספר כיתתי.

כללי – השבוע היו אירועי חודש אדר שונים ומהנים. התלמידים השתתפו ונהנו. תלמידי כיתה ו' עזרו והכינו את הפעולות לקרנבל פורים. ישר כח מוצלחים מאד!
השבוע לא ניתנו ש.ב. באווירת שמחת פורים וכן לא התקיימו מבחנים. לאחר החג חוזרים לשגרה בעז"ה.

שבת שלום ומבורך ופורים שמח
המורה אפרת

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: בעיות באחוזים.
הנדסה: הכנה למבחן, מבחן.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: עמ' 344-348, 349-353 ,354-358, דפי עבודה.
הנדסה: עמ' 373-376, 377-380, 381-382, 383-385.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - בעיות המים בישראל, הסכנות למי התהום.

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - מערכת העצבים, מבנה תא עצב.
שיעורי בית: עמ' 185.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - המרת אנרגיה. דוד שמש כדוגמא לפיתרון טכנולוגי שיש בו המרת אנרגיה.
שיעורי בית: דף עבודה.

מדעים - אקולוגיה (המורה חני מרקוביץ) - הגורמים הא-ביוטיים במערכת אקולוגית. טמפרטורה, מים ואור.
שיעורי בית: עמוד 217.


ד' אדר | 6.3

כללי (המחנכת אפרת סויסה)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - התלמידים נבחנו על פרשת שופטים. תרגלנו התמצאות בחומש מתוך הפרשה שלמדנו.

מסורת – סיכמנו את סיפור המגילה המקראי: למדנו את התאריכים בהם חלה תענית אסתר, חג פורים ושושן פורים. הסברנו כיצד נוהגים השנה.

ספרות – למדנו את הטקסט "משלוח מנות" של הסופר שלום עליכם. התייחסנו לשפה המיוחדת של הטקסט, ועסקנו באפיון דמויות מהסיפור.

כתיבה – כתבנו סיפורים בנושא השמחה ליצירת ספרון כיתתי.

כללי – השבוע יצאנו לטיול לנחל אלון שבאיזור הכרמל. התלמידים נהנו מאוד מיופי הטבע...כמו כן נהנו התלמידים השבוע ממספר פעילויות שמחות באווירת חג פורים המתקרב.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע ביצענו משימת כתיבה המתרגלת את זמן past simple, כמו כן ביצענו unseen.
שיעורי בית: לסיים את ה־unseen.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - עסקנו השבוע בקריאת וניתוח טקסטים אינפורמטיביים שונים.
שיעורי בית: להשלים דפי עבודה של הטקסט החדש.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: עמ' 337-343.
הנדסה: עמ' 362-372.

מדעים - אקולוגיה (המורה חני מרקוביץ) - למדנו על סביבות חיים שונות. כל סביבה מורכבת מגורמים ביוטיים (חיים) וא־ביוטיים (דוממים). נא להביא ספרים.


כ"ז אדר | 27.2

כללי (המחנכת אפרת סויסה)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרשת שופטים וערכנו חזרות. בשבוע הבא אי"ה ביום שלישי יתקיים מבחן על הפרשה. שאלות החזרה נמצאות במחברת ב־2 חלקים.

מסורת – ההבדל בין חנוכה ופורים וספור המגילה.

לשון – המשך תרגול בנין קל.

ספרות – ערכנו בוחן על פירושי המילים שנלמדו בשעור שעבר, וכתבנו סיום אחר למדרש גדולת מרדכי.

כללי – ביום שני אי"ה יתקיים הטיול לאיזור הכרמל.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - נערך מבחן מסכם על פרק חמישי, שבוע הבא נתחיל אי"ה פרק שישי.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע סיימנו את הספר ונערכה הכתבה ומבחן על פרק 6. בהמשך נתמקד על זמנים דקדוקיים בשפה, התמודדות עם unseen ועוד.
שיעורי בית: לכתוב תיאור בן 5-10 שורות המתאר את אחת מהחוויות בפורים האחרון, יש להשתמש בpast simple.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: עמ' 332-352.
הנדסה: עמ' 381-386, דפי עבודה, הכנה למבחן.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - המים בישראל: מקורות המים, מי נגר עיליים (נחלים, נהרות ימת הכינרת), מי נגר תחתיים (מעיינות ומי תהום). התחלנו ללמוד על דרך הגעת המים מהכינרת לברז.

מדעים - אקולוגיה (המורה אלה) - הצגות של עבודות חקר בפני כל הכיתה (במצגת).
שיעורי בית: לשלוח את המצגות לדואר אלקטרוני של המורה.


כ"א אדר א | 21.2

כללי (המחנכת אפרת סויסה)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - מלחמת רשות ומלחמת חובה, מי פטור מיציאה למלחמה, והציווי לכיבוש שבעת העמים.

מסורת – מצות השמחה בחודש אדר.

עברית – דרכים להצגת טקסט, התמקדות בהצגת טקסט מידעי על ידי תרשים זרימה. "גדולת מרדכי", מדרש במשלב לשוני גבוה, הבנת המילים הגבוהות מתוך הקשרן בטקסט.
שיעורי בית: משימה בקלסר ספרות, התלמידים ייבחנו על הבנת המילים בשיעור הבא.

לשון – בניין פעל-קל, צורת הנטייה של הפעלים בזמנים: עבר, הווה, עתיד, ציווי. התייחסות לשורשים שאינם מתאימים לבניין.
שיעורי בית: משימת תרגול במחברת ועבודה בספר לשון, עמ' 98-101.

נביא (המורה ברייני מרטון) - השבוע נערכה חזרה על פרקים כד'- כח'. מבחן יתקיים בעז"ה ביום ראשון הקרוב, נא להתכונן כראוי!!!

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע התקדמנו בספר לעמ' 152, בצענו משימת שמע וקראנו דיאלוג. נלמד הנושא past simple, תרגלנו בספר בחוברת ובדפי תרגול שחולקו.
שיעורי בית: לסיים עמ' 158-159 ובחוברת.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - אנו מתקדמים לקראת סוף פרק חמישי, היום למדנו על ההיסטוריה של המשחקים, ודיברנו על משחקי החברה היום לעומת בעבר.
שיעורי בית: לסיים את כל העבודות בדפי העבודה!

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: הכנה למבחן, דפי עבודה, מבחן.
הנדסה: עמ' 375-380.

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - מערכת החיסון: מערך הגנה ראשון - העור, מערך הגנה שני - תאים בלעניים-פגוציטים.
שיעורי בית: דף עבודה.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: נערך מבחן בנושא: "אחוזים" התקיים השבוע. להביא ספר לימוד חלק ב'.
הנדסה: הנושא ילמד בחלק ב' של ספר הלימוד.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים, יתרונות וחסרונות.
שיעורי בית: עמ' 35 שאלות 1-4.

מדעים - אקולוגיה (המורה אלה) - הצגת מצגות של עבודות חקר בקבוצות.
שיעורי בית: להכין הצגת עבודת חקר בפני כל הכיתה (מצגת).


י"ד אדר | 14.2

כללי (המחנכת דבורה קליין)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - למדנו השבוע על מצוות רבות בפרשת משפטים, התחלנו ללמוד פרק י"ח.

מסורת – נבחנו על מלאכות נבחרות מהמלאכות האסורות בשבת.

לשון – המשכנו בתירגול הבסיס לשבעת הבניינים- זיהוי, סביל/פעיל וכו'. כדאי לתרגל כמה שיותר.

היסטוריה – ביום שישי נערך מבחן על גלות בבל ושיבת ציון.

כללי – בעזרת ה' ביום שני המחנכת אפרת חוזרת.
נהנתי מאד ללמד את ילדכם, שימשיכו ללמוד ולהצליח בעז"ה. הרבה הצלחה בהמשך הדרך..

המורה דבורי.

נביא (המורה ברייני מרטון) - למדנו את פרק כ"ח- מות שמואל ומלחמת אכיש בישראל.
שיעורי בית: דף שאלות המסכמות את הפרק.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע המשכנו לעסוק בנושא: present progressive, חולקו דפי עבודה בנושא. בוצעה משימת כתיבה, וכן חזרה על המילים שנלמדו בשבוע שעבר.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה מילים מהספר.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספר עד עמוד 109.
שיעורי בית: בספר עמוד 109, בחוברת עמודים 108-109.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: דפי עבודה, הכנה למבחן. תאריך המבחן - 19.02.
הנדסה: עמ' 369-374.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: מבחן בנושא: "חילוק מספרים עשרוניים" התקיים השבוע
הנדסה: הנושא ילמד בחלק ב' של ספר הלימוד.
שיעורי בית: חשבון: עמודים 288-293.

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - סוגי דם, סיכום מערכת ההובלה. הוחזרו המבחנים בביולוגיה.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - סוגי אנרגיה, החוק הראשון של האנרגיה.

מדעים - אקולוגיה (המורה אלה) - הצגת עבודות חקר בקבוצות.
שיעורי בית: להכין מצגת להצגת עבודות חקר בפני כל הכיתה.


ז' אדר | 7.2

כללי (המחנכת דבורה קליין)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - השבוע חזרנו ונבחנו על פרשת ראה, התחלנו פרשת שופטים.

מסורת – למדנו על מלאכות האסורות בשבת: מוחק ומבעיר אש.

לשון – סיימנו את ההקדמה על שבעת הבניינים.

הבנת הנקרא – עבדנו על 2 טקסטים: כמות המים בארצנו וסיפור עם.

היסטוריה – התחלנו ללמוד על החזרה לארץ ישראל לאחר גלות חורבן בית ראשון.

כללי – ביום שלישי היתה לנו פעילות לכבוד חודש אדר ראשון: הפעלות, משחקים והכנת מסכות.
במשך החודש כל כיתה בבית הספר קיבלה צבע עם רעיון מאחורי הצבע, ויהיו לנו פעילויות קשורות בנושא. אנחנו קיבלנו את הצבע האפור המבטא חכמה. התחלנו בבניית קיר בכיתה בנושא.
השבוע ביום חמישי בעז"ה יערך הטיול לכרמל.

נביא (המורה ברייני מרטון) - למדנו את פרק כז'.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע עסקנו בנושאים שונים: weather ,feelings ,parts of the body ועוד... חולקו דפי עבודה בנושאים אלו, נערך שיעור דיבור וחולקו unseen. אנו מתחילים בחזרה כללית בנושא: grammar. השבוע עסקנו ב: present progressive, חולקו דפי עבודה בנושא.
שיעורי בית: לסיים את כל דפי העבודה שחולקו, וללמוד לבוחן present progressive.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספר עד עמוד 104.
שיעורי בית: להשלים בחוברת הכל עד עמוד 104.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: עמ' 255-284, דפי עבודה, הכנה למבחן.
הנדסה: עמ' 362-367.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: ביום ד' 12.2.14 יתקיים מבחן בנושא: "חילוק מספרים עשרוניים", דף נושאי המבחן חולק בכיתה. חומר למבחן: עמודים: 254-284, דפי חזרה למבחן.
הנדסה: הנושא ילמד בחלק ב' של הספר.

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - נערך מבחן בביולוגיה. סוגי תאי הדם ותפקידיהם.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - מהי אנרגיה? סוגי אנרגיה.
שיעורי בית: דף עבודה.

מדעים - אקולוגיה (המורה אלה) - פעילות של נתיב האור: "חשמל, חשיבותו, שימוש בטוח בו" (עבודה במצגת וסדרת ניסויים).


כ"ט שבט | 30.1

כללי (המחנכת דבורה קליין)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - השבוע למדנו את פרק ט"ז המדבר על שלושת הרגלים: פסח שבועות וסוכות, ובזה סיימנו את פרשת ראה. התלמידים קיבלו דף חזרה. ביום רביעי יערך מבחן על הפרשה, יש לעבור על הדף חזרה וכן על החומש והמחברת.

מסורת – המלאכות האסורות בשבת, השבוע למדנו על מלאכת חורש וקוצר.

לשון – השבוע למדנו על פעלים פעילים וסבילים, וערכנו הקדמה לשבעת הבניינים.
שיעורי בית: בחוברת.

ספרות – למדנו על דמויות מופת.
שיעורי בית: לכתוב על הדמות מופת שלי - מדוע בחרתי בדמות זו, וכן להביא עליה מידע, בהצלחה.

כתיבה – בבית הספר התחילה פעילות לכתיבת סיפורים בנושא השמחה. התלמידים נדרשו לכתוב סיפור בנושא לפי התבנית הסיפורית. למדנו על כתיבת סיכום
שיעורי בית: כתיבת סיכום על קטע שנלמד בכיתה.

הודעות – השבוע מקבלים תעודות מחצית, וזה הזמן לפתוח דף חדש ולהיות טובים יותר...
ביום ראשון תערך פעילות לתלמידם בנושא האור' בעקבות הלימוד בכיתה בשיעור פיזיקה.
ביום שני ייערך טיול לכרמל' יש לדאוג לשתיה רבה ונעלי הליכה סגורות.
ביום שלישי תערך בבית הספר פעילות לכבוד חודש אדר.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע התחלנו פרק חדש - UNIT 6. עסקנו בעמ' 141-147, ביצענו משימות שמע קריאה וכתיבה. למדנו אוצר מילים בנושא: מזג האוויר.
שיעורי בית: ללמוד לבוחן מילים –מזג האויר, לסיים משימות בספר עד עמ' 147, לסיים משימות בחוברת עמ' 78-79.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו ללמוד על המצאות שונות שיהיו בעתיד, השבוע למדנו על עיר העתיד. תירגלנו רבות על כתיבה נכונה בעתיד.
שיעורי בית: להשלים את כל דפי העבודה (5) ולהחזיר לבדיקה ביום רביעי.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 255-284.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: השבוע התקיים מבחן בנושא: "כפל מספרים עשרוניים".
שיעורי בית: עמ' 254-265, 269-270.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - סיימנו את נושא האקלים, ועברנו לנושא המים. דיברנו על שימושי המים.

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - הרכב הדם: תפקידי תאי הדם השונים.
ביום חמישי ו אדר א' (6.2) יערך מבחן בביולוגיה.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - ראיית צבעים, עוורון צבעים. תפקיד האור בתהליך הפוטוסינתזה.
שיעורי בית: עמ' 156, שאלות א-ה.

מדעים - אקולוגיה (המורה אלה) - הנחיות סופיות לבדיקה עצמית של העבודה.
שיעורי בית: לסיים את העבודה.


כ"ג שבט | 24.1

נביא (המורה ברייני מרטון) - סיימנו את פרק כ"ו, ערכנו סקירה על פרק כ"ז.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - עסקנו השבוע על הצפוי לנו בעתיד בעולם המיחשוב, וניתחנו כמה טקסטים בנושא.
שיעורי בית: מהספר עמוד 99, מהחוברת עמודים 98-99, לחזור בקריאה על עמודים 98-99.

אנגלית (המורה בתאל) - לאור סיום הפרק בשבוע שעבר בוצעה הכתבה השבוע על כל המילים שנלמדו, כמו כן נערך מבחן על פרק 5. ביצענו unseen, וכן משימות כתיבה, נערך שיעור דיבור כיתתי באנגלית.
שיעורי בית: לסיים דף משימות שחולק( קטע קריאה+שאלות) לשיעור הבא.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - הכנה למבחן, מבחן, תיקון המבחן.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: עמודים 246-250, 252, דפי חזרה למבחן. מבחן יערך ביום א' 26.1.14, בנושא: "כפל מספרים עשרוניים". דף נושאי מבחן חולק. חומר למבחן: עמ' 229-252, דפי חזרה למבחן.
הנדסה: נלמד בחלק ב' של ספר הלימוד.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - המשך נושא אקלים: קלימוגרף, איזורי אקלים, תחזית שנתית.
שיעורי בית: להכין תחזית שבועית בשלושה איזורים: קרית ים, באר שבע והרי הצפון (צפת).

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - הרכב הדם: פלסמה, תאי דם אדומים, תאי דם לבנים וטסיות הדם.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - ליקויי ראיה ומיקוד העין.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

מדעים - אקולוגיה (המורה אלה) - הכרות עם דף הערכה של עבודת חקר.
שיעורי בית: להמשיך להתקדם עם עבודת החקר.


ט"ו שבט | 16.1

כללי (המחנכת דבורה קליין)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - השבוע למדנו פרק י"ד בחומש המדבר על חיות כשרות למאכל.

לשון ביום שלישי כ' שבט (21.01.14) ייערך מבחן בלשון. הנושאים למבחן: שווא נע ונח, דגש קל וחזק, הפועל: גוף, זמן, כינויי גוף, אותיות שורש ומוספיות, זיהוי שם פועל, שם פעולה ותואר הפועל. ינתן דף חזרה למבחן. כדאי לשים לב שהתלמידים חוזרים על החומר. בהצלחה!!
שיעורי בית:

ספרות – נבחנו על שם המספר. התחלנו ללמוד על דמויות מופת - נלסון מנדלה.

כתיבה – כתבנו כתיבה תמה - מדרש הקשור לט"ו בשבט.

כללי – ביום חמישי שעבר חגגנו לחברנו לאון בר מצוה. נסענו לחיפה לבית הכנסת שם לאון הניח תפילין ועלה לתורה. השתתפנו בהוצאת הספר תורה ובשירים.
ביום רביעי הגיעה המשטרה לבית בספר לספר לנו קצת מהפעילות שלה. ראינו בלשים בפעולה, רובוט, פרשים וכלבים של המשטרה.

נביא (המורה ברייני מרטון) - התחלנו את פרק כו'- בו מסופר על הזדמנותו השנייה של דוד להרוג את שאול, אך דוד לא עושה זאת כדי לא לפגוע במשיח ה'.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - נערך מבחן מסכם על פרק רביעי, בשבוע הבא נתחיל אי"ה פרק חמישי.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע סיימנו את הפרק ה־5 בספר, בוצעה הכתבה על כל המילים, שיחקנו משחקי תרגול מילים ועוד...
שיעורי בית: לסיים את הunseen שחולק, להתכונן למבחן שיערך ביום שני הבא.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - התקיימה בחינה על נושא האקלים.

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - השפעת פעילות גופנית על קצב הלב. הסבר תוצאות הנסוי ושרטוט גרף.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - הקשר בין עוצמת הראיה לגודל האישון.
שיעורי בית: שאלות במחברת.


ח' שבט | 9.1

כללי (המחנכת דבורה קליין)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - השבוע בפרשת ראה למדנו על איסור במות, היתר אכילת בשר חולין. התחלנו פרק י"ג.

לשון – למדנו על הרכבת פעלים משורש, גוף, כינוי שייכות וזמן.

ספרות – למדנו את 'שם המספר', ביום שלישי ייערך בוחן על הנושא.

כתיבה – למדנו על כתיבת טקסט 'בעיה ופיתרון'.

כללי – ביום שישי שעבר התארחנו בבית ספר לוינסון לפעילות בנושא מים ואויר. היה מאד מעניין, הילדים ערכו ניסויים ולבסוף קיבלו פרח לשתילה לכבוד ט"ו בשבט שמתקרב...
ביום רביעי למדנו על "מוצרי כחול לבן", לבית הספר הגיע צוות מיוחד להעביר סדנאות בנושא, הכנו שלטים שיעלו לתחרות ארצית. התלמידים עשו יצירות מקסימות.. אולי עוד נזכה...
מזל טוב ללאון על הבר מצוה והעליה לתורה בה השתתפנו ביום חמישי בחיפה.

נביא (המורה ברייני מרטון) - עבדנו על הנושא השני שבפרק כה'. המבחנים שנערכו עם המורה חיה הוחזרו, נא עקבו אחריהם.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - אנו עומדים לסיים את הפרק הרביעי, מבחן יתקיים יום חמישי הבא אי"ה.
שיעורי בית: לחזור בקריאה על הקטע החדש של המצאת השוקולד, להשלים את דפי העבודה שחולקו.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - הכנה למבחן, דפי עבודה, עמ' 254-256. מבחן, תיקון המבחן.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: עמודים 229-236.
הנדסה: שיעורי ההנדסה יתחדשו ברגע שנעבור לחלק ב' של ספר הלימוד.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - בוחן. דפי חזרה חולקו לתלמידים וזמינים בקישור - . דף 1, דף 2.

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - ביצוע ניסוי השפעת פעילות גופנית על קצב הלב.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - מבנה עין, כיצד אנו רואים בעזרת העין?
שיעורי בית: שאלות במחברת.

מדעים - אקולוגיה (המורה אלה) - תופעות מחיי יום יום כדוגמאות לשאלת חקר. השבוע התקיימו סדנאות של משרד הכלכלה - תוצרת כחול-לבן. הילדים הכינו כרזות שיעלו באתר אינטרנט, לתחרות ארצית.
שיעורי בית: להמשיך את העבודה.


א' שבט | 2.1

כללי (המחנכת דבורה קליין)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - השבוע נבחנו על פרשת עקב. התלמידים קיבלו ציונים מאד טובים ב"ה! התחלנו ללמוד פרשת ראה- בני ישראל עומדים מול הר גריזים ועיבל ומקבלים את ציוויי ה'.

לשון – המשכנו ללמוד על מרכיבי הפועל: עושה הפעולה וזמנים.

הבנת הנקרא – למדנו טקסט מיצב "שקט" עבדנו עליו עבודה לשונית ותוכנית.

ספרות – למדנו את השיר 'ירושלים של זהב' / נעמי שמר, תכונות שיר.
שיעורי בית: מציאת השיבוצים מהתנ"ך.

כללי – ביום שישי נבקר בתיכון 'לוינסון' להכרות קצרה, התרשמות ופעילות. עוד נספר לכם איך היה...

נביא (המורה ברייני מרטון) - חזרנו על שיעורי בית וסיימנו את פרק כה.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע התחלנו פרק חדש - unit 5 למדנו פרטילבוש ועוד, עסקנו בעמ' 115-126.
שיעורי בית: ללמוד לבוחן מילים מעמ' 123, לסיים עד עמ' 126 בספר וכן בחוברת.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספר עד עמוד 87- למדנו השבוע על מזון בריא וחשיבותו לבריאות האדם, וכן דיברנו על פירמידת המזון.
שיעורי בית: בספר עמוד 87, בחוברת עמודים: 47, 48, 49.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 240-250. דפי עבודה, הכנה למבחן. תאריך המבחן 08.01.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: עמ' 204-206, דפי חזרה למבחן. מבחן התקיים ביום ה' 2.01.14

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - למדנו על רצועות אקלים בעולם.
שיעורי בית: ערים בעולם - לאיזה אקלים שייכות.

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - מאפייני החקר- כך מתקדם המדע. ניסוח שאלת מחקר, השערה, משתני הניסוי, בקרה וחזרות, תכנון ניסוי השפעת פעילות גופנית על קצב הלב.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - מבנה העין.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

מדעים - אקולוגיה (המורה אלה) - מבדק קבוצתי של ביצוע עבודת חקר.
שיעורי בית: להתקדם בעבודה.


כ"ג טבת | 26.12

כללי (המחנכת דבורה קליין)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו פרשת עקב, ניתן דף חזרה. ביום שני ייערך מבחן על כל הפרשה.

לשון – סיימנו ללמוד על דגש חזק והתחלנו ללמוד על הפועל ומשמעו.

הבנת הנקרא – למדנו על מילות הלחם ומילים חדשות בשפה העברית, ותירגלנו.

ספרות – למדנו את השיר 'אקליפטוס' של לאה נאור, והשוונו עם סיפור 'חורשת האקליפטו'ס שלמדנו שיעור שעבר.

נביא (המורה ברייני מרטון) - למדנו את פרק כה' בשמואל א' – נבל הכרמלי ורועי דוד.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו ללמוד על המצאות שונות, האזנו לדיסק שסיפר כיצד המציאו את ה- potato chips.
שיעורי בית: עמודים 80-81 + דף עבודה.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: עמ' 198-201, 205-206, 229-239.
הנדסה - דפי עבודה.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה) - חשבון: עמ' 190-206, דף עבודה. דף נושאי מבחן חולק. מבחן בנושא: "מספרים על ציר המספרים" יתקיים ביום ה' 2.01.14. חומר למבחן : עמ' 177-206 , דפי חזרה למבחן.
הנדסה: השבוע התקיים מבחן בנושא: "הכרת גופים".
שיעורי בית:

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - המשכנו את נושא האקלים, הסברנו ותרגלנו את ההבדל בין אקלים למזג אויר.
שיעורי בית: איך מתבצע חיזוי מזג האויר.

מדעים - ביולוגיה (המורה טובה) - מהו חקר, שלבי מחקר מדעי.
שיעורי בית: דף עבודה.

מדעים - פיזיקה (המורה טובה) - עדשות, מבנה המיקרוסקופ.
שיעורי בית: דף עבודה.

מדעים - אקולוגיה (המורה אלה) - כיצד מתכננים ניסוי.
שיעורי בית: לתכנן ניסוי בעבודת חקר.בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2014
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום
Create a website for free