‫אור אבנר | בית ספר יסודי בקרית ים | בתי ספר בקריות - כיתה ו1
דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום ראשון, 29/11/2015, 15:03
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891
מסיבת חנוכה תערך ביום א' (6.12)‏
לחצו על הקישור לפרטים

כיתה ו1


המורה חני מן

עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: ט"ו כסלו | 27.11

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - התחלנו את פרשת ואתחנן. סיימנו את פרק ג' בו מסופר על בקשתו של משה רבנו מהקב"ה להיכנס לראות את ארץ ישראל.

נביא – ערכנו חזרה על פרקים א'-ח'. עבודת סיכום (עם ציון) תיערך בעז"ה ביום רביעי כ' כסלו (2.12.15).

לשון – בעז"ה ייערך בוחן ביום שישי כ"ב בכסלו (4.12.15) על הנושאים: 1. הבחנה בין פועל, שם פועל ושם פעולה 2. ניתוח פעלים לפי שורש, זמן, גוף 3. שם המספר

בת מצווה – למדנו על פרק תהלים אישי המשתנה לפי הגיל. בכל יום הולדת מחליפים פרק. עשינו יצירה בה כל אחת קיבלה את פרק התהלים המתאים למספר שנותיה וקישטה אותו, בעז"ה כל יום לאחר התפילה נוסיף אמירת פרק תהלים אישי.

י"ט כסלו – השבוע נפתח בביה"ס מבצע הכנה לקראת י"ט כסלו - חג הגאולה וראש השנה לחסידות. כל תלמידה קיבלה חוברת ובה משימות וקטעי לימוד אותם אנו לומדים בכיתה מדי יום (עד י"ט בכסלו), למדנו על עניינה של תורת החסידות ועל תולדות אדמו"ר הזקן, אשר ייסד את שושלת אדמו"רי חב"ד.

חברה – למדנו להכיר במעלות ודברים טובים בחברותינו לכיתה, ערכנו תרגיל המלמד הקשבה ושימת לב לאחר.

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - סיימנו השבוע פרק שני והיום התקיים מבחן מסכם.

אנגלית‏ (המורה בת אל גבאי) - השבוע נערך מבחן על פרק 3 בספר, נלמדו מילות קישור הכרחיות בשפה, התחלנו פרק חדש פרק 4, עסקנו בעמ' 89-92.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה מילים מעמ' 90, לסיים עמ' 92 בספר ועמודים 48-49 בחוברת.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - תיקון המבחן, המבחנים נבדקו והוחזרו לתלמידים, עמ' 160-169.
הנדסה - עמ' 129-132.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - יריד גלגולי אנרגיה, יש להביא את המוצגים עד ליום שני.

מדעים - חקר (המורה חני מרקוביץ) - "מדוע מתות היולדות" בידוד משנים בחקר.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - אקלים ומקורות המים בישראל.ז' כסלו | 19.11

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - השבוע נערך מבחן בתורה. ב"ה הבנות הפגינו ידע והתמצאות בחומר הנלמד. ערכנו הקדמה לפרשת ואתחנן.

נביא – סיימנו את פרק ח' בו מסופר על בקשת בני ישראל למנות מלך עליהם. גם לאחר ששמואל מודיע להם את משפט המלך הם עדיין ממשיכים לבקש זאת, והקב"ה מורה לשמואל להיענות לבקשתם. עבודת סיכום תיערך בעז"ה ביום רביעי כ' כסלו (2.12.15).
שיעורי בית: דף עבודה על פרק ח' ודף עבודה לסיכום פרקים א'-ח'.

לשון – בעקבות הפעילות החודשית של חודש כסלו, הכרנו ניב חדש: "אור בקצה המנהרה". הבאנו דוגמאות לשימוש בניב והמחשנו אותו בצורות שונות.

הבנת הנקרא – תרגלנו מיומנות של סיכום וארגון מידע באמצעות טבלה.
שיעורי בית: עמ' 43 בחוברת 'בין השורות'.

חברה – למדנו על עניין ההתחשבות, כיצד ניתן להתחשב בחברות שסביבנו במצבים ואירועים שונים בכיתה ומהי התחשבות נכונה.

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספרים עד עמוד 43. אנו עומדים לסיים את הפרק, ביום רביעי תתקיים חזרה למבחן וביום חמישי יתקיים מבחן מסכם על פרק שני.
שיעורי בית: להשלים דפי עבודה על שני טקסטים חדשים בתיקייה, להתחיל ללמוד למבחן.

אנגלית‏ (המורה בת אל גבאי) - השבוע סיימנו את הפרק השלישי בספר, ביצענו הכתבות, ועבודות בספר המתרגלים את הנלמד.
שיעורי בית: לסיים עד עמ' 87 בספר, ועד עמ' 44 בחוברת.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - הכנה למבחן, דפי עבודה. מבחן.
הנדסה - עמ' 64-65, דפי עבודה.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - אקלים - מה נותן האקלים, חלוקת הארץ לאיזורי אקלים.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - ביום ראשון יתקיים מבחן מסכם באקולוגיה, הנושאים כתובים במחברת. יש ללמוד מהספר, מהמחברת ומהדפים.
התחלנו ללמוד נושא חדש: פיזיקה. למדנו על סוגי אנרגיה וגלגולי אנרגיה.

מדעים - חקר (המורה חני מרקוביץ) - תהליך החקר המדעי. התמקדנו על תכנון מחקר, גורמים קבועים וגורם משתנה.


ל' חשון | 12.11

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - בשעה טובה סיימנו את פרשת דברים. במהלך השבוע ערכנו חזרה על החומר, בעז"ה ייערך מבחן מסכם ביום שלישי ה' כסלו (17.11.15) על הקדמת הרמב"ן לחומש דברים + פרשת דברים.

נביא – התחלנו את פרק ח' בו מבקשים בני ישראל משמואל כי ימליך עליהם מלך שינהיג את העם, כיוון שבניו אינם הולכים בדרכו ושופטים במרמה.

לשון – למדנו על ההבדלים בין שם הפועל, שם פעולה ופועל, הכרנו את סימני הזיהוי והמאפיינים של כל אחד מהסוגים הנ"ל.

בת מצווה – המשכנו את נושא לקיחת אחריות.

הקהל – השתתפנו השבוע במעמד שנערך בבי"ס עלומים, זכר למעמד הקהל שהיה מתקיים בבית המקדש בירושלים בכל שנת הקהל (השנה שלאחר שנת השמיטה) בו היו כל ישראל - אנשים, נשים וטף, עולים לרגל. מטרת המעמד היא להתחזק ביראת ה' ולקבל את עול מלכותו.
בכל שבוע ביום שלישי בנות הכיתה מפעילות 'הפסקת הקהל' לילדי ביה"ס, בכישרון ובהצלחה! משמח מאד לראות את שיתוף הפעולה בין הבנות וההתגייסות שלהן למען המטרה.

כללי – ראש חודש כסלו - ערכנו פעילות פתיחה לנושא החודש: "אור"!

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספרים עד עמוד 43.
שיעורי בית: שני דפי עבודה בתיקיה, בחוברת עמודים: 42-43.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 121-125, הכנה למבחן, תאריך המבחן - 19.11.
הנדסה - עמ' 62-63.

מדעים - ביולוגיה (המורה חני מרקוביץ) - יחסי גומלין בין יצורים חיים במערכת אקולוגית, ביום ראשון יערך מבדק בנושא.

מדעים - חקר (המורה חני מרקוביץ) - גורם משפיע וגורם מושפע בשאלת חקר, ניסוי עם פופקורן.


כ"ג חשון | 5.11

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - למדנו על מלחמת ישראל בעוג מלך הבשן וכיבוש עבר הירדן המזרחי (פרק ג').
שיעורי בית: דף עבודה.

נביא – למדנו את פרק ז' - בני ישראל שבים אל ה' בזכות שמואל אשר עורר אותם לתשובה, כולם מתכנסים במצפה למעמד מיוחד בו מכריזים ומודים שה' הוא האלוקים, לאחר מכן ה' מושיע את בני ישראל מיד פלשתים אשר קמו עליהם, בני ישראח מנצחים בקרב וכובשים מידיהם את הערים אשר פלשתים גזלו מהם.
שיעורי בית: דף עבודה.

עברית – ערכנו מבדק בכיתה.

ספרות – למדנו שיר המלמד אותנו שפירוש המציאות תלוי בצורת ההסתכלות שלנו עליה - אם באופן חיובי ואופטימי או לחילופין באופן שלילי ופסימי. דיברנו על כך שכל דבר ניתן לפרש באופנים שונים בהתאם לנקודת המבט האישית של כל אחד.

כישורי חיים – התחלנו סידרה של שיעורי כישורי חיים, יחד עם יועצת בית הספר, עבור נתינת כלים להתמודדות בסוגיות חברתיות והכנה לקראת החטיבה.

בת מצווה – למדנו מהי מהות החגיגה של מסיבת בת המצוה, מה מיוחד בגיל 12 לעומת שאר ימי ההולדת. דיברנו על עניין המחויבות והאחריות, נמשיך אי"ה בשבוע הבא.

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - השבוע התמקדנו בזמן: Present simple. ניתחנו כמה טקסטים ולמדנו אסטרטגיות כיצד למצוא את הרעיון המרכזי בסיפור -בספר עד עמוד 38.
שיעורי בית: בחוברת עמודים 36-37, לסיים את כל דפי העבודה בתיקייה.

אנגלית‏ (המורה בת אל גבאי) - השבוע התמקדנו בנושא: Directions (כיוונים), עסקנו בעמ' 66-72, קראנו דיאלוגים, תרגמנו והתאמנו בבנית דיאלוג, בוצעה משימת שמע ונערכו משימות על כך.
שיעורי בית: עמ' 72-73 בספר, ללמוד להכתבה את כל כלי התחבורה מעמ' 69.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 113-119, דפי עבודה.
הנדסה - עמ' 57-61.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - חלוקת הארץ לאיזורים: נגב, גליל, בקעת הירדן, הרי יהודה ושומרון, השפלה, מישור החוף, השרון והערבה (לצבוע מפה).

מדעים - ביולוגיה (המורה חני מרקוביץ) - יחסי גומלין בין יצורים חיים, קשרי טורף-נטרף: שרשרת מזון ומארג מזון.
שיעורי בית: עמודים 58-59.


ט"ז חשון | 29.10

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - למדנו את פרק ב' בו ה' מנחה את בני ישראל כיצד לנהוג בבני עשיו, עמון ומואב וכיצד להתייחס לעוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי.

נביא – סיימנו את פרק ו': ארון הברית חוזר לבני ישראל ומגיע לשדה יהושע בבית שמש, אנשי בית שמש חוטאים ופורצת בהם מגיפה, בעקבות כך הם מבקשים להעביר את הארון לאנשי קרית יערים.

לשון – המשכנו בחזרה על נושא ה"שם" וההבדלים בין "שם" לפועל.
שיעורי בית: משימה במחברת.

הבנת הנקרא – עבדנו בחוברת בטקסט המתרגל מיומנויות של פסקאות, כותרות משנה והבנת משמעות סימני פיסוק.
שיעורי בית: עמ' 38-42 (שאלות 9-10 רשות).

בת מצווה – התחלנו ללמוד בכיתה על נושא בת המצווה, הייחודיות של הגיל והמשמעות שלו.
נא להצטייד בתיקיה מתאימה עד לשיעור הבא (תיקיה המגיעה עם 30 ניילונים מחוברים בתוכה).

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - התחלנו ללמוד השבוע פרק שני, נושא הפרק: עולם בעלי החיים- בספר עד עמוד 33. הוחזרו מבחנים- נא להתעדכן!
שיעורי בית: בחוברת עמודים: 29-31, לסיים דפי עבודה.

אנגלית‏ (המורה בת אל גבאי) - השבוע נערך מבחן על פרק 2 בספר, נלמדו אסטרטגיות בביצוע אנסין. ביצענו אנסין ונלמדו תבניות מילים חדשות בשפה.
שיעורי בית: לסיים משימה במחברת.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - תיקון המבחן, המבחנים נבדקו והוחזרו לתלמידים, עמ' 103-112.
הנדסה - עמ' 56-57.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - חלוקת ארץ ישראל לאיזורים.

מדעים - ביולוגיה (המורה חני מרקוביץ) - התאמות בעלי חיים לקיום בתנאים של מחסור במים.


ט' חשון | 22.10

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרק א', למדנו על תוכחות משה רבינו לעם ישראל לגבי חטא המרגלים וחטא המעפילים שהגיע בעקבותיו. לאחר חטא המרגלים נענשו בני ישראל שלא יכנסו לארץ ישראל ורק לאחר 40 שנה שינדדו במדבר יוכלו לבוא אליה.

נביא – למדנו בפרק ה' על עונשם של פלשתים על לקיחת ארון הברית. התחלנו את פרק ו' בו הכוהנים והקוסמים של פלשתים נותנים להם עצה כיצד להחזיר את ארון הברית לבני ישראל ולכפר על מעשיהם.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

מסורת – י"א חשוון, יום פטירתה של רחל אמנו - למדנו על אישיותה המיוחדת של רחל אמנו , על הויתור הגדול שלה לאחותה לאה ועל קבורתה על אם הדרך בבית לחם. ראינו כיצד אנו יכולות ללמוד ממעשיה ותכונותיה הטובות.

לשון – ערכנו חזרה על נושא השם: שמות עצם, שמות תואר, שם הפועל ושמות פעולה.
שיעורי בית: משימה במחברת.

חברה – השבוע התחלקנו בכיתה לוועדות שונות. באחריות כל ועדה תחום אחר בעשייה בכיתה ובבית הספר, הבנות נרתמות לעשייה ומלאות מרץ ורצון לפעול, שיהיה בהצלחה!

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - השבוע ערכנו חזרות לקראת מבחן מסכם שנערך היום.

אנגלית‏ (המורה בת אל גבאי) - השבוע התקדמנו בספר, קראנו על הנושא Food מאמרים שונים, ביצענו סקר עצמי ועוד, עסקנו בעמ' 42-57, ערכנו Unseen בנושא האוכל.
שיעורי בית: לסיים את האנסין, לסיים עמ' 58-59 בספר, וכן בחוברת.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - הכנה למבחן, דפי עבודה, עמ' 96-99. תאריך המבחן - 25.10.
הנדסה - עמ' 53-55.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - התאמות צמחים לקיום במחסור באור ובמחסור במים, הוחזרו מבחנים.
שיעורי בית: להביא צמחים מטפסים בעלי קנוקנות או שורשי אחיזה, עמודים 24-25.


ג' חשון | 16.10

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - התחלנו את פרק א' הפותח בנאום התוכחה של משה רבנו לפני פרידתו מעם ישראל, למדנו את פסוקים א'-ה' תוך העמקה במספר פירושי רש"י, כתבנו וסיכמנו במחברת. המשכנו לפס' ו-ז' המתארים את גבולות ארץ ישראל אליה יכנסו בקרוב בני ישראל, למדנו את המשלים המובאים ברש"י לגבי כינויו של נהר פרת - "הנהר הגדול".

נביא – סיימנו את פרק ד' שבסופו מתואר אופן מותו של עלי הכהן ומות כלתו, בעקבות הבשורות הקשות על נפילת ארון הברית בשבי הפלשתים.
שיעורי בית: דף עבודה.

לשון – ערכנו חזרה על נושא סימני פיסוק, ראינו את החשיבות שלהם ותרומתם להבנת הטקסט, ראינו שבאמצעות סימני פיסוק בלבד ניתן להפוך את משמעות המשפט מן הקצה לקצה.
שיעורי בית: משימה במחברת.

הבנת הנקרא – עבדנו על טקסט נוסף דרכו הפנמנו את נושא חלוקת טקסט לפסקאות, על פי התוכן הכתוב.
שיעורי בית: עמ' 31-33 בספר 'בין השורות' - משימות 1-8.

חברה – ערכנו פעילות אשר בסופה הגענו למסקנה כי כל אחת יכולה וצריכה לתרום לכיתה. אנחנו כמו משפחה! וכל אחת נוטלת חלק! העלינו מספר הצעות ובעז"ה נערוך חלוקת תפקידים מתאימה.

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - השבוע התקדמנו יפה בחומר הלימוד, אנחנו עומדים לסיים את הפרק הראשון, בספר עד עמוד 23.
שיעורי בית: לענות תשובות מתוך דף העבודה, ביום שני הבא נסיים אי"ה את הפרק ונחזור על נושאים עיקריים שנלמדו בו, וביום חמישי הבא ב-22/10 יתקיים מבחן מסכם על הפרק הראשון.

אנגלית‏ (המורה בת אל גבאי) - השבוע סיימנו את הפרק הראשון בספר, בוצעה הכתבה על כל המילים וכן ביצענו עבודת סיכום על הפרק אשר תחולק לתלמידים בשבוע הבא, התחלנו פרק חדש - פרק 2.
שיעורי בית: לסיים עד עמ' 23 בחוברת, ללמוד מילים מעמ' 41 + מילות המזון לבוחן שיערך בשיעור הבא, ביום שני.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 78-95.
הנדסה - עמ' 49-52.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - מים טריטוריאלים.

מדעים - ביולוגיה (המורה חני מרקוביץ) - ביום ראשון יתקיים מבחן על מערכת ההובלה, בהצלחה!

מדעים - חקר (המורה חני מרקוביץ) - התחלנו ללמוד על תהליך עריכת מחקר מדעי, פתחנו בניסוי "חגיגת צבעים בחלב" ודנו בניסוח שאלת חקר טובה.


כ"ה תשרי | 8.10

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:
ב"ה חזרנו מחופשת החג עמוסות בחוויות וסיפורים. שוחחנו בכיתה ושיתפנו בתחושות וברגשות שעלו לנו בעקבותיהם. ערכנו בכיתה פעילות בה למדנו איך ניתן לקחת את הכוח של השמחה והאחדות שהיו בחגים ולהמשיך אותה כל השנה.

נביא – ערכנו חזרה על פרקים א-ג והתחלנו את פרק ד' בו מסופר על התקיימות הנבואה הראשונה של ה' לשמואל, על המלחמה של ישראל מול פלשתים בה נצחו הפלשתים בשתי המערכות, לקחו בשבי את ארון ברית ה' ושני בני עלי מתו גם הם.
שיעורי בית: דף עבודה.

מסורת – למדנו על השנה המיוחדת בה אנו נמצאים - שנת הקהל. הזכרנו את מצוות הקהל בה היו מתכנסים כל שנה בבית המקדש בחג הסוכות למעמד מיוחד, גם אנחנו בעז"ה נקיים כינוסי הקהל בהם נזכיר את העניין.

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספרים עד עמוד 15.
שיעורי בית: בחוברת עמודים: 14-15.

אנגלית‏ (המורה בת אל גבאי) - השבוע נלמד אוצר מילים חדש לקראת סיפור שקראנו, עסקנו בעמ' 28-33.
שיעורי בית: עמ' 31-33 בספר, ועמודים בחוברת.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 71-77, דפי עבודה.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - הגבול הימי ומים טריטוריאליים.

מדעים - ביולוגיה (המורה חני מרקוביץ) - הרכב הדם: פלסמה ותאים, תאי דם אדומים, לבנים וטסיות הדם.


י"ד תשרי | 27.9

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספרים עד עמוד 13.
שיעורי בית: להשלים בחוברת עמודים: 12-13, להשלים דפי עבודה.

אנגלית‏ (המורה בת אל גבאי) - השבוע עסקנו בעמ' 19-27 תרגלנו אוצר מילים נרחב וביצענו משימות בספר ובחוברת.
שיעורי בית: לסיים עד עמ' 27 בספר, ללמוד להכתבה מילים מעמ' 18.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - כפל מספר מעורב במספר מעורב, בעיות בשברים, דפי עבודה.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - גבולות: גבול טבעי וגבול מדיני, שכנותיה של מדינת ישראל.

מדעים - ביולוגיה (המורה חני מרקוביץ) - השפעת הפעילות הגופנית על קצב פעימות הלב. ביצענו פעילות גופנית בדרגות מאמץ שונות, ומדדנו בעזרת מסכת (סטטוסקופ) את קצב פעימות הלב.


ה' תשרי | 18.9

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:

נביא - ערכנו חזרה על פרקים א-ב' בהם מסופר על הולדתו של שמואל הנביא, תפילת אמו חנה והברכה לה זכתה מעלי הכהן. הקדשת שמואל שיהיה קודש לה' כל חייו, תפילת ההודיה של חנה וחטאם של בני עלי. המשכנו לפרק ג' בו למדנו על ההתגלות הראשונה של ה' לשמואל והתחלת תפקידו כנביא ה'. במהלך השיעור נפגשנו בניבים וביטויים, בהם אנו משתמשים בעברית לעתים, אשר לקוחים מתוך הנביא.
שיעורי בית: דפי שאלות לחזרה וסיכום החומר הנלמד.

מסורת – למדנו על התקופה המיוחדת בה אנו נמצאים - עשרת ימי תשובה עליהם נאמר "דרשו ה' בהימצאו". למדנו על מעלתה המיוחדת של התשובה דווקא בימים אלה וכיצד ניתן לעשות תשובה אמיתית, כל אחת ואחת כפי יכולתה. הזכרנו גם את צום גדליה אשר חל ביום ג' בתשרי - שנקבע כיום צום בעקבות רציחתו של גדליה בן אחיקם אשר גרמה לשארית הפליטה שנותרה בארץ ישראל לברוח למצרים, ועניין זה היווה את השלב האחרון של חורבן הבית והיציאה לגלות.
יצאנו לסיור סליחות, כהכנה ליום הכיפורים, בו ביקרנו בעיר צפת העתיקה, עיר המקובלים והצדיקים. שמענו סיפורים נפלאים אודות האר"י הקדוש ותלמידיו וכן על צדיקים נוספים. התעוררנו לתשובה ומשם המשכנו לסליחות בקבר רשב"י ותפילה.
התחלנו ללמוד על יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בשנה. למדנו על מצוות היום, המנהגים והמשמעות המיוחדת של יום זה כיום כפרה וסליחה וכיום החתימה.
שיעורי בית:

חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - בדקנו שיעורי בית והתלמידים הציגו את העבודה שהגישו על האלוף שלהם.

אנגלית‏ (המורה בת אל גבאי) - השבוע התקדמנו בספר, למדנו אוצר מילים חדש וכן קראנו דיאלוג בנושא: 'להיות תאומים'.
שיעורי בית: ללמוד מילים חדשות בעל פה.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - כפל שברים, בעיות בשברים, דפי עבודה.

<
כ"ז אלול | 11.9

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:

מסורת – ראש השנה - למדנו על משמעות היום, כיום הדין והמלכת הקב"ה למלך. למדנו על מנהגי החג ועל המצווה הייחודית לחג זה - מצוות תקיעת שופר. למדנו על מהות תקיעת שופר, הטעמים לתקיעת שופר והזמנים בהם תוקעים. ערכנו השוואה בין תקיעת שופר בחודש אלול לתקיעת שופר בראש השנה. בראש השנה תקיעת שופר היא חובה ואילו בחודש אלול היא רשות. כמו כן בחודש אלול הסיבה לתקיעה היא כדי לעורר את הלב לתשובה ואילו בראש השנה נוסף גם המלכת הקב"ה למלך והזכרת זכות עקדת יצחק ומתן תורה לפני הקב"ה ביום הדין. הפסוקים שאומרים לפני התקיעות מתחילים עם הפסוק: "מן המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה" - הסברנו שהמשמעות של פסוק זה היא שאדם צריך לעשות מצידו השתדלות קטנה והקב"ה מסייע בעדו ומרחיב את הצעד הקטן לצעד גדול.

הבנת הנקרא – למדנו על מאפייניו החיצוניים של הטקסט וערכנו חזרה על תפקיד הכותרת וכותרות משנה, כיצד ניתן לזהות אותן וכיצד הן תורמות להבנת הטקסט.

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספרים עד עמוד 10.
שיעורי בית: להשלים בחוברת עמודים: 7-10.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - דפי עבודה, חזרה לחומר שנלמד.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - מיקומה של מדינת ישראל, יבשת אסיה, ארצות הים התיכון והמזרח התיכון. גבול, גבול מדיני, גבול ימי, טריטוריה.

מדעים - ביולוגיה (המורה חני מרקוביץ) - יצרנו נרות הבדלה יפים מדונג. חג שמח! חזרנו לעסוק בנושא מערכת ההובלה. ניתחנו לבבות של תרנגולי הודו: זיהינו את החללים, המסתמים וכן את העורקים והוורידים.
שיעורי בית: שאלות במחברת.


י"ט אלול | 3.9

כללי (המחנכת חני מן)
מהנלמד בשבוע זה:
בשעה טובה ומוצלחת התחלנו את שנת הלימודים החדשה מתוך מרץ והמון שמחה!
בעז"ה לכולנו תהיה בה הצלחה!

ביום הראשון הגענו נרגשות, ערכנו פעילות היכרות והגדרנו ציפיות, אנחנו בכיתה ו' כבר ממש גדולות! לומדות מתוך אחריות ורצינות.
קיבלנו את תלמידי כיתות א' בהופעה מרשימה של המקהלה, יישר כח לכולן על שיתוף הפעולה!

תורה - ערכנו הקדמה לחומש דברים, ראינו את ההבדל בינו לבין החומשים האחרים, למדנו את הקדמת הרמב"ן לספר דברים.
שיעורי בית:

מסורת – התחלנו ללמוד על חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. למדנו את המשל של האדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, על המלך בשדה. 40 הימים שבין ראש חודש אלול ליום כיפור אלו ימי רצון בהם הקב"ה (המלך) נמצא ב"שדה", קרוב לכל אחד ושומע כל בקשה ותפילה. לכן כדאי לנצל את הזמן המיוחד להתקרב לה', לשוב בתשובה ולבקש ממנו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
למדנו על המנהגים המיוחדים אשר אנו עושים בחודש אלול - הוספות בתפילה, תקיעה בשופר ובנתינת צדקה ועוד. מוסיפים בעוד מעשים טובים כדי שנזכה לשנה טובה ומבורכת.
למדנו גם על יום ח"י באלול, יום ההולדת של הבעש"ט והאדמו"ר הזקן, אשר התוו לנו דרך חיים ולימדו אותנו לאהוב כל יהודי.

אנגלית‏ (המורה ציפי קורייאט) - התחלנו את השנה בשיחה על שאיפות התלמידים לקראת השנה החדשה - התלמידים כתבו חיבור קצר לקראת השנה החדשה הבאה לקראתנו לטובה.

אנגלית‏ (המורה בת אל גבאי) - ערכנו משחק היכרות באנגלית, הדגשנו את כללי הלמידה בשיעור אנגלית.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - הכוורת - בית החרושת של הטבע. הכרנו את תפקידי הדבור, המלכה והפועלות.
בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2015
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום