‫אור אבנר | בית ספר יסודי בקרית ים | בתי ספר בקריות - כיתה ה2
דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום שלישי, 21/02/2017, 06:15
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891
נפתחה ההרשמה לקורס מוכנות לכיתה א'!‏
לחצו על הקישור לפרטים

כיתה ה2


המורה אפרת סויסה
ממלאת מקום: המורה דבורי פינסקי


עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: כ"א שבט | 17.2

כללי (המחנכת דבורי פינסקי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - מצוות הקשורות באילן: ערלה, נטע רבעי, מצוות נוספות: "לא תנחשו", "לא תעוננו".
שיעורי בית: דף סיכום על פרק י"ט.

נביא – בני ישראל מבקשים מלך 'ככל הגויים', דו-שיח בין ה' לשמואל והיענותו של ה' לבקשה המכעיסה.

הבנת הנקרא – טקסט מידע: "המוציא לחם מן הארץ" (מתוך מבחן מיצב) - רעיון מרכזי ומשפט מפתח בפיסקה, משמעות סמויה וגלויה בטקסט, השלמת מילים בקטע, שייכות, מילות קישור. טקסט מפעיל: "מדריך לגידול דגי נוי באקווריום" (מתוך מבחן מיצב) - מילים קשות, סדר לפי הרצף האירועים, שרשים ומשפחות מילים, הבחנה בין המלצה לאזהרה. טקסט סיפורי: "טום נפגש עם הנסיך" - הכרות עם סיפור עם, זיהוי רגשות ושורשי מילים, מילים קשות, מציאת מכנה משותף בין אנשים מעולמות שונים.

לשון – תפקיד המילה על פי משמעותה בטקסט, הבחנה והתאמת שמות תואר לשמות עצם.
שיעורי בית: לסיים עד עמ' 26.

כתיבה – טקסט טיעוני: "לאמץ או לקנות" - הבחנה בין עמדה לטיעון, כתיבת טקסט טיעוני בעקבות שיח בכיתה על אימוץ או קניית כלבים.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע למדנו את זמן עבר, למדנו אוצר מילים חדש וקראנו סיפור חדש. השבוע התחלנו פרויקט חדש של קריאת ספרונים והעשרת אוצר מילים, על ידי למידה בעל פה של מילים קשות כל שבוע.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה מילים מעמודים שנתתי, לסיים עד עמ' 45 בחוברת.

מדעים (המורה אלה קורן) קליטה ופליטה של מים בגופנו, שמירה על כמות המים תקינה בגוף, מערכות בגוף האדם.
שיעורי בית: עמי 142-143.י"ד שבט | 10.2

כללי (המחנכת דבורי פינסקי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - "לא תשנא את אחיך בלבבך", "הוכח תוכיח", "לא תישא עליו חטא", "לא תיקון ולא תיטור", איסור נקימה ונטירה.

נביא – פרק ז'- ארון ה' בבית יערים ותפילת שמואל עבור בני ישראל.

מסורת – לכבוד י' שבט יום הנשיאות של הרבי מליובאוויטש למדנו על המשמעות של 12 הפסוקים והכנו מוצג מיוחד לפסוק "וזה כל אדם".

הבנת הנקרא – "החושים"- בדיקת המבדק בשפה, מילים חדשות, הבנת המשמעות הגלויה והסמויה בטקסט. טקסט מידע: "הקומקואט והליימקואט" - עצי פרי ננסיים של התפוז והלימון. הבנת מילים קשות מתוך הקשר\חיפוש במילון, השוואה, הסקת מסקנות, סדר המילים לפי הא-ב, שרשים ומשפחות מילים.
שיעורי בית: לסיים שאלות בדף העבודה.

מתמטיקה (המורה סבטלנה) - חשבון: עמ' 240-262.
הנדסה: עמ' 234-236, 308-309.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') -
שיעורי בית:

מדעים (המורה אלה קורן) חשיבות המים לחיים, חשיבות האוויר לחיים, תכונות של מים החשובות לחיים (זרימה, המסה).
שיעורי בית: עמ' 133-134.


ז' שבט | 3.2

כללי (המחנכת דבורי פינסקי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - מצוות "לא תקלל חרש", "לפני עיוור לא תתן מכשול", "ויראת מאלוקיך", 4 הציווים לדיינים.
שיעורי בית: משימות במחברת.

נביא – בוחן על פרקים א'-ו'.

מסורת – סקירה כללית על 12 הפסוקים הקדושים, מתי פורסמו? למי? מה ייחודם ויעילותם? יצאנו במבצע התקשרות - לימוד ההסבר והמסר של הפסוק היומי, בין מביאי הטבלה חתומה תערך הגרלה.

הבנת הנקרא – טקסט מידע: "הים התיכון"- סדר חיצוני ופנימי של המילים (לפי המילון), רעיון מרכזי ומשפט מפתח בפסקה, מילים חדשות ופירושן, משמעות גלויה וסמויה מן הטקסט.

לשון – "מאזכרים" - את מי או את מה הם מזכירים? עבודה ותרגול בכיתה.

כתיבה – חיבור משפטי המפתח לתמצות מתוך הטקסט 'הים התיכון'.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע למדנו על סיפורי אגדה, נלמד אוצר מילים חדש וכן ירדנו לחדר מחשבים ועבדנו באתר אתגרי לקראת המבחן.
שיעורי בית: לסיים עמודים שניתנו בחוברת.

מתמטיקה (המורה סבטלנה) - חשבון: עמ' 178-180, 247-255.
הנדסה: עמ' 228-233.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - תעודת זהות ליבשת אסיה.
שיעורי בית:

מדעים (המורה אלה קורן) מאפייני חיים: השוואה דרך צפייה במקרוסקופ בין חי לדומם, מהי ביולוגיה? מים - נוזל חשוב לחיים.
שיעורי בית: עמ' 133- 3 שאלות.


כ"ט טבת | 27.1

כללי (המחנכת דבורי פינסקי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרק י"ט פסוק ד'-ח': מחשבת פיגול בקורבן, פסוק ט'-י': מתנות עניים בשדה ובכרם.
שיעורי בית: משימות במחברת.

נביא – פרק ו'- החזרת ארון ה' לבני ישראל ועונשם של אנשי בית שמש.

הבנת הנקרא – טקסט מידע- "חנה סנש"- מילים קשות, ניתוח ופיצוח שאלות הבנה מן הטקסט. טקסטים ספרותיים- "תרופת הפלא" ו־"הכנסת האורחים של החוזה מלובלין" (מתוך הספר 'בין השורות'). מיומנויות: משמעות גלויה וסמויה מן הטקסט, מילים חדשות, סידור משפטים על פי הרצף הנכון.

לשון – ידוע בסמיכות, סמיכות ביחיד ורבים.
שיעורי בית: לסיים עד עמ' 52 בספר 'סודות הלשון'.

כתיבה – כתיבת מכתב רשמי לראש העיר וחזרה על תמצות הרעיון המרכזי מפסקה.

כישורי חיים – יישר כח לנבחרת כיתה ה'2 על שהצליחו להגיע ליעד!

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע התחלנו פרק חדש, קראנו סיפור על רובין הוד, למדנו אוצר מילים חדש, צפינו בסיפורי אגדה וביצענו משימות.
שיעורי בית: לחזור ולהתכונן להכתבה שנדחתה.

מתמטיקה (המורה סבטלנה) - חשבון: עמ' 165-180.
הנדסה: עמ' 220-227.

מדעים (המורה אלה קורן) סיכום הנושא "משאבי טבע", תיקון המבחן המסכם.
שיעורי בית: לסיים את התיקון.


כ"ב טבת | 20.1

כללי (המחנכת דבורי פינסקי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת קדושים: "איש אימו ואביו תיראו", הקושי ברש"י והקבלה לציווי כיבוד אב ואם, "את שבתותיי תשמרו"- הקשר בין שני חלקי הפסוק.

נביא – פרק ה'- עונשם של הגויים המחזיקים בארון ה'.

מסורת – בכ' טבת חל יום ההילולה של הרמב"ם. התלמידים קיבלו דפי מידע ועבודה להגשה עד יום חמישי כ"ט טבת, שימו לב, עבודה זו תהווה חלק עיקרי בציון של המקצוע.

הבנת הנקרא – עבדנו על הטקסטים "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ו"נזקי השלג כבר כאן"

לשון – מהי סמיכות? תרגול ועבודה בספר סודות הלשון.
שיעורי בית: עמ' 43-45.

כתיבה – מהי תמצית? הגדרה מילונית, כיצד נתמצת פסקת טיעון, רעיון מרכזי ומשפטי מפתח, תרגול ועבודה בנושא. כתיבת מכתב רשמי בהשראת הטקסט 'נזקי השלג כבר כאן'.

כישורי חיים – 'הנבחרת'- שיפור האקלים החברתי בכיתה.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע ביצענו מבחן על פרק 2 בספר, ענינו על מבחן מיצ"ב פנימי. התחלנו פרק חדש, פרק 3 - "Stories".
שיעורי בית: להוסיף מילים קשורות לעמ' 66.

מתמטיקה (המורה סבטלנה) - חשבון - עמ' 157-166.
הנדסה - עמ' 217-219.

מדעים (המורה אלה קורן) הכנה למבחן מסכם בנושא "משאבי טבע", מבחן מסכם.


ט"ו טבת | 13.1

כללי (המחנכת דבורי פינסקי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו ללמוד את תורת המצורע, הכרנו את סימניו, ערכנו סיכום על כל שלבי הטומאה והטהרה, דנו על הרחקתו מחוץ לשלושת המחנות ועל התחושה של הבדידות כמו האדם שדיברו עליו לשון הרע.

נביא – למדנו על מלחמת ישראל עם פלישתים, על לקיחת ארון ה' בשבי, מות עלי ובניו ולידתה הפתאומית של אשת פנחס.

מסורת – נחשפנו לסיפור המצור על ירושלים, קראנו את התיאור מתוך הנביא (מלכים).

הבנת הנקרא – טקסט מידע "סכנה- הרי געש": מיון והכללה, שיום- נתינת שם לקבוצת מילים, מציאת רעיון מרכזי בכל פסקה, זיהוי פעלים מתוך הפסקה, שורשים ומשפחות מילים. טקסט סיפורי- "בזכות השבת"- הרחבת אוצר המילים, הבנה גלויה וסמויה של הטקסט.
שיעורי בית: לסיים עמ' 117-118.

ספרות – למדנו את השיר "בדרכו האחרונה" הנכתב לזכרו של יאנוש קורצ'אק. חקרנו את דמותו ונחשפנו למסירותו הרבה לילדים בשואה.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע סיימנו את הפרק ה־2, ביצענו משימות בספר ובחוברת, נערכה הכתבה על המילים.
שיעורי בית: להתכונן למבחן על פרק 2 ליום שני הקרוב בע"ה.

מתמטיקה (המורה סבטלנה) - חשבון: עמ' 149-157.
הנדסה: עמ' 214-216.

מדעים (המורה אלה קורן) חומרים "חכמים" - מהם? כיצד לתכנן מוצר? כיצד לבחור חומר למוצר?
שיעורי בית: עמ' 115, 125.

בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2017
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום