‫אור אבנר | בית ספר יסודי בקרית ים | בתי ספר בקריות - כיתה ה1
דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום שבת, 22/11/2014, 21:52
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891
שנה טובה ומתוקה
‏ לכל תלמידי בית הספר ובני משפחותיהם

כיתה ה1


המורה מוריה לוי

עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: כ"ז חשון | 20.11

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

הבנת הנקרא – נערך מבחן מסכם.
שיעורי בית: "אקמולי" - טקסט מידעי.

לשון – נערך מבחן מסכם בנושא שם העצם ושם התואר.
שיעורי בית: ניתנו שיעורי בית בנושא "הסמיכות".

נביא (המורה דבורי קליין) למדנו פרק ו' וניתנו שיעורי בית.

אנגלית (קבוצה א)‏ (המורה ציפי קורייאט) - השבוע הכרנו את האומן הישראלי נחום גוטמן - בספר עד עמוד 51.
שיעורי בית: להשלים במחברת את הטבלה, להשלים בחוברת עמודים: 30,32, לחזור בקריאה ולחתום עמודים: 50-51.

אנגלית (קבוצה ב)‏ (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו על חייו וכישוריו של הצייר ואן גוך - בספר עד עמוד 52.
שיעורי בית: מהספר עמודים 53-54, לחזור בקריאה ולחתום על הקטע בעמוד 52.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - הכנה למבחן, דפי עבודה, עמ' 131-135, מבחן.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - נבחנו על היבשות והאוקינוסים. המשכנו ללמוד מושגי יסוד: אי, חצי אי, מפרץ, יבשה, יבשת.
שיעורי בית: להביא 5 דוגמאות לאי, 3 דוגמאות לחצי אי, ו־5 דוגמאות למפרץ.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע ראינו איך מוצגת הפסקה בדרך הגרפית: 1. באמצעות זיח- רווח הפותח את הפסקה. 2. רווח של שורה ריקה בין פסקאות. 3. רווח בסוף השורה האחרונה של הפסקה.ערכנו זיהוי חלקי פסקה- זיהוי פנימי. חלקי הפסקה: רעיון מרכזי, משפט פותח ומשפט סיום, ומשפטים תומכים.
שיעורי בית: התלמידות קבלו שש פסקאות וצריכות להדגיש במדגש את חלקי הפסקה.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) תכונות של מתכות. התנסינו בבדיקת, מתכות שונות בחדר מדעים.כ' חשון | 13.11

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

מסורת – נערך בוחן פתע בנושאים שנלמדו בחודשים אלול - תשרי.

הבנת הנקרא בשבוע הבא (יום ב') יערך מבדק בהבנת הנקרא.

לשון – נערכה חזרה בנושא: "שם עצם ושם תואר", בשבוע הבא (יום ג') יערך מבחן מסכם בנושא.

הודעות – שימו לב, עודכנה מערכת השעות הכיתתית (חלו שינויים קלים בשעות המחנכת בלבד).

נביא (המורה דבורי קליין) השבוע נבחנו על פרקים א-ד. המבחנים היו טובים מאד.

אנגלית (קבוצה א)‏ (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו ללמוד על אומנים מפורסמים והשבוע הכרנו את ואן גוך ופאול גוגין, בספר עד עמוד 45. שיעורים:
שיעורי בית: ללמוד להכתבה מילים מעמוד 45, להשלים בחוברת עמודים: 20-24.

אנגלית (קבוצה ב)‏ (המורה ציפי קורייאט) - התחלנו ללמוד פרק שני, נושא הפרק: על אומנות ואומנים מפורסמים- בספר עד עמוד 43.
שיעורי בית: מהחוברת עמודים: 20-22

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 118-125, דפי עבודה. הכנה למבחן, החומר למבחן כתוב במחברת. תאריך המבחן: 19.11.
הנדסה - עמ' 96-99, הכנה למבחן, תאריך המבחן: 23.11, יש להביא למבחן מד-זוית.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - בוחן על מפה אילמת. יש לדעת את מיקום היבשות והאוקיינוסים.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - לאחר שנחשפנו למבנה הפסקה, סיכמנו: א. בכל פסקה אחד המשפטים מציג אמירה מכלילה, שהיא המסר – הוא נקרא גם היגד עיקרי, משפט מפתח, משפט ציר, משפט מרכזי ורעיון עיקרי. נכנה אותו רעיון מרכזי. ב. אל המשפט המרכזי מצטרפים משפטים מפרטים, מסבירים ומתארים, הקשורים למשפט המרכזי.נכנה אותם משפטים תומכים. ג. המשפטים מתחברים זה לזה באמצעות מילות קישור.
מטרת הפסקה –להעביר מסר מהכותב אל הקורא!

מדעים (המורה חני מרקוביץ) התחלנו נושא חדש: משאבי טבע.


י"ג חשון | 6.11

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

יהדות – סיפרנו על רחל אמנו, ייחוסה, קורות חייה ותכונות מיוחדות בה, בזיקה ליום פטירתה החל ב־י"א במרחשוון.

הבנת הנקרא – למדנו את הטקסט המפעיל "איך נעבור את החורף בשלום?" וכן חולק בכיתה טופס מבחן מיצ"ב, בו תרגלו הבנות עבודה עצמאית מול טקסט במסגרת זמן מוגבל.

לשון – סיימנו ללמוד את נושא שם התואר. בקרוב תערך חזרה על החומר הנלמד עד כה ויערך מבחן מסכם בנושא שם העצם ושם התואר.
שיעורי בית: עמ' 30 - 38.

הודעות – בשבוע הקרוב יערכו מבחנים במקצועות הבאים: נביא - יום א', אנגלית (הקבצה ב') - יום ד', מתמטיקה (בוחן) - יום ג', מדעים - יום ה'.

נביא (המורה דבורי קליין) ביום א' יערך מבחן על פרקים א-ד בספר שופטים .

אנגלית (קבוצה א)‏ (המורה ציפי קורייאט) - התחלנו היום ללמוד פרק שני, נושא הפרק: אומנות ואומנים מפורסמים. הכרנו את ואן גוך וקראנו על חייו- בספר עד עמוד 41.
שיעורי בית: בחוברת עמודים: 20-22 ולחזור בקריאה על עמוד 40.

אנגלית (קבוצה ב)‏ (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספר עד עמוד- 38.
שימו לב: ביום רביעי הבא יתקיים מבחן על פרק ראשון - נא להתחיל ללמוד!
שיעורי בית: בספר עמוד 39.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - סיבוב כדור הארץ, יום ולילה, הפרשי השעות.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - אנו בשלב גילוי הנושא הבא, ועבדנו יחד על מנת לסדר משפטים מבולבלים. בהמשך העתקנו את המשפטים על פי סדר הגיוני, וקראנו את הפסקה. לאחר מכן שאלנו שאלות מכוונות על מנת לסדר את ממשפטים בסדר נכון, ולבסוף העתקנו שוב את המשפטים בסדר הנכון ביותר להיקרא פסקה.
התלמידות קבלו כמשימת כיתה לארגן חמישה קטעים על פי הסדר, ושניים מתוכם להעתיק למחברות כפסקה. נחשפנו למבנה הפסקה הכולל: פתיח / מסר- רעיון מרכזי / משפטי תמיכה ברעיון המרכזי – נימוק, הסבר, פירוט ותיאור / דוגמאות / סיום.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) אנו לקראת סיום נושא החלל, מבחן נקבע ליום חמישי הבא. בהצלחה בבניית הדגמים לתערוכה.


ו' חשון | 30.10

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרטנו את סוגי הקורבנות שנלמדו בפרשות ויקרא וצו, והסברנו כי כיום משמשות התפילות כתחליף לעבודת הקורבנות, שנאמר: "ונשלמה פרים שפתינו".

הבנת הנקרא – נבדק הטקסט "כוחה של תפילה".
שיעורי בית: עמ' 139 - 143.

לשון – המשכנו את נושא "שם התואר", התאמנו את שם התואר לשם העצם במין ובמספר, התמקדנו בשמות תואר הפכיים, והבחנו בין שם עצם/שם פעולה לשם תואר.
שיעורי בית: עמ' 27 - 29.

אנגלית (קבוצה א)‏ (המורה ציפי קורייאט) - ערכנו השבוע חזרות לקראת המבחן על פרק ראשון שיתקיים ביום שני הבא ה-3/11.
שיעורי בית: בחוברת עד עמוד 17, חולקו דפי חזרה למבחן ומבחן לדוגמא- נא להשלים הכל.

אנגלית (קבוצה ב)‏ (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספר עד עמ' 33, היום האזנו לקטעי קריאה מהדיסק, וביצענו את ההוראות.
שיעורי בית: בחוברת עמודים 15-18.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - האטלס והגלובוס, מה אנו לומדים מדגם כדור הארץ לגבי הסיבוב, והיום והלילה.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - קראנו את הטקסט "הפלסטיק ומחזורו" של תמיר ראונר. ניתחנו אותו והוצאנו מתוכו יתרון וחסרון שבמחזור הפלסטיק, בנינו טבלה יחד ובה ציינו יתרונות וחסרונות נוספים. ערכנו בדיקת מחברות.
שיעורי בית: התלמידים צריכים לכתוב קטע בו הם מציינים את היתרונות והחסרונות שבמחזור הפלסטיק, ומציעים דרכים שונות (לפחות 2) ליישום המחזור.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) מה עושים האסטרונאוטים בחללית?


ל' תשרי | 24.10

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - ערכנו סקירה כללית של סוגי הקורבנות המופיעים בפרשות ויקרא וצו' והבחנו בין קורבנות מן החי (בהמה ועוף) ולבין קורבנות מן הצומח.

יהדות – נערכה חזרה מקיפה על כל הנושאים שנלמדו בחודשים אלול ותשרי, נערך מבחן מסכם.

הבנת הנקרא – נלמד הטקסט הסיפורי "כוחה של תפילה" בזיקה לימי הגשמים.
שיעורי בית: עמ' 22 - 26.

לשון – התחלנו ללמוד את נושא "שם התואר".
שיעורי בית: עמ' 22 - 26.

אנגלית (קבוצה א)‏ (המורה ציפי קורייאט) - אנו מתקדמים לקראת סוף הפרק, היום למדנו את הסיפור: "The Great Escape"- עמוד 35.
בשבוע הבא בימים שני ורביעי תתקיים חזרה למבחן, וביום חמישי יתקיים מבחן על הפרק הראשון.
שיעורי בית: שאלות חזרה מהספר עמוד 34, לחזור בקריאה על הסיפור והמילים החדשות.

אנגלית (קבוצה ב)‏ (המורה ציפי קורייאט) - למדנו השבוע על ארמון בקינגהם- בספר עד עמוד 28.
שיעורי בית: שאלות חזרה מהספר עמוד 29, ולחזור בקריאה על הקטע בעמ' 28.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: עמ' 46-57, הכנה למבחן, החומר למבחן כתוב במחברת.
הנדסה - עמ' 85-89.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - האטלס והגלובוס.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - המשכנו והעמקנו בנושא "מילות שאלה", יש לסיים משימות כיתה. אבקש לשים לב להביא מחברת לשיעור "כתיבה" ביום חמישי, ושבמחברת יהיו הנושאים שנלמדו: שיר "סוף זה תמיד התחלה" + משימות, ששת מימדי ההבנה הבסיסיים + טקסט, "מתכון לפיוס" + משימות, טבלת "בנק מילות שאלה" + דף משימות.
תלמידה שמחברתה לא תהיה מושלמת תצטרך להשלימה על חשבון זמנה בבית הספר.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) אמצעים טכנולוגיים לחקר החלל. באלו מכשירים משתמשים כדי לצלם תמונות ולקבל מידע על החלל? בשיעורים הבאים נכיר מכשירים שונים ונצפה בסירטונים.


י"ג תשרי | 7.10

נביא (המורה דבורי קליין) פרק ב' - למדנו על עתניאל בן קנז ועל מלחמות ישראל.

אנגלית (קבוצה א)‏ (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו ולמדנו על אתרים נוספים בלונדון -בספר עד עמוד 27.
שיעורי בית: מהספר עמודים: 28,29, ולהשלים את דפי העבודה שחולקו ללמוד לאחר סוכות להכתבה מילים מהספר, עמוד 25.

אנגלית (קבוצה ב)‏ (המורה ציפי קורייאט) - תרגלנו רבות את נושא ה-present simple, והתקדמנו בספר עד עמוד 25.
שיעורי בית: מהחוברת - עמודים 13-15.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון: עמ' 38-45
הנדסה - עמ' 81-82. להביא מד-זווית.
שיעורי בית - התלמידים קיבלו חוברת עבודה לחופשת סוכות.


ח' תשרי | 2.10

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

יהדות – למדנו על יום הכיפורים, מהותו ומשמעותו והאיסורים החלים בו, סקרנו את תפילות החג וסיפרנו מעט על מפטיר יונה הנקרא בחג.

ספרות – למדנו על "הצדיק הכפרי".

נביא (המורה דבורי קליין) למדנו את פרק א' בספר שופטים.
שיעורי בית:

אנגלית (קבוצה א)‏ (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספר עד עמוד 24.
שיעורי בית: חולקה חוברת עבודה עם תירגול על present simple - נא להגיש מושלם ליום שני הבא אי"ה.

אנגלית (קבוצה ב)‏ (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספר עד עמוד 21.
שיעורי בית: חולקו דפי עבודה בנושא: present simple - נא להשלים ולהחזיר לבדיקה ליום שני הבא אי"ה.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - סוגי מפות נושאיות: פיזית, מדינית, כלכלית, אוכלוסין ,דרכים וכו'.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - חזרנו על מילות שאלה, יצרנו בנק מילות שאלה חיפשנו לכול שאלה את הפעולה הנדרשת על מנת לענות תשובה, נחשפנו למילה/ביטוי מרמז בתוך הטקסט שיעזור לנו לאתר את התשובה.
דוגמה: מילת השאלה: מה? מה הם? הפעולה הנדרשת: לחפש שם עצם הצמוד לפועל, מילה/ ביטוי מרמז: שם או ביטוי הקשורים לפועל, דוגמא: המורה אמרה שיש להתכונן לקראת החג, מה אמרה המורה?
שיעורי בית: יש לסיים את דף "תרגול בנושא שאילת שאלות".

מדעים (המורה חני מרקוביץ) חקר החלל.
שיעורי בית: עמוד 235, לסיים את כל הכרטיסיות.


כ"ח אלול | 23.9

אנגלית (קבוצה א)‏ (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו לתרגל בנושא ה- Present simple.
שיעורי בית: לסיים את דפי העבודה ובחוברת עד עמוד 10.

אנגלית (קבוצה א)‏ (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו לתרגל בנושא ה- Present simple.
שיעורי בית: לסיים את דפי העבודה ובחוברת עד עמוד 10.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - סוגי מפות (פיסית, מדינית, דרכים).
שיעורי בית: לכתוב במחברת 10 סוגי מפות, ומה מטרת כל מפה.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - יש לענות על הטקסט "מתכון לפיוס" מאת רבקה מוצפי, על פי מימדי ההבנה שנלמדו.


כ"ד אלול | 19.9

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

יהדות – סקרנו את לוח חודש תשרי,למדנו על מזלו של החודש, שמותיו ומשמעותם. למדנו על ראש השנה, מהותו ושמותיו.

ספרות – למדנו את הפיוט "כי הנה כחומר ביד היוצר" הנכלל בתפילת ראש השנה. הגדרנו מהו פיוט, ועמדנו על מאפייניו העיקריים. הסברנו בכלליות את תוכן הפיוט.
שיעורי בית: טבלה להשלמה במחברת.

הבנת הנקרא – למדנו את הטקסט האינפורמטיבי "הדבש" בזיקה ראש השנה.
שיעורי בית: עמ' 212-217.

לשון – למדנו על שם העצם לסוגיו וסימני זיהוי לשם העצם.
שיעורי בית: עמ' 11- 15.

נביא (המורה דבורי קליין) - השבוע סיימנו את ספר יהושוע, ביום ראשון בעז"ה נחגוג את הסיום במסיבה וחידון.

אנגלית (קבוצה א)‏ (המורה ציפי קורייאט) - השבוע הכרנו אתרים נוספים בלונדו,ן וכן התחלנו לתרגל את כללי ה-present simple. חולקו דפי עבודה, בספר עד עמוד: 21.
שיעורי בית: לחזור על הכללים, ולהשלים את כל דפי העבודה.

אנגלית (קבוצה ב)‏ (המורה ציפי קורייאט) - השבוע המשכנו ללמוד על אתרים נוספים בלונדון, וכן התחלנו לתרגל את כללי ה- present simple. חולקו דפי הסבר ותירגול, בספר עד עמוד 19.
שיעורי בית: לחזור על הכללים ולהשלים דף עבודה ראשון.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - מבחן, תיקון המבחן, המבחנים נבדקו והוחזרו לתלמידים. עמ' 4-12.
הנדסה - עמ' 68-73.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - מה צריך לדעת כדי לפענח מפה.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השיעור מתקיים ביום חמישי, נא להצטייד במחברת 14 שורות, לעקוב אחר החומר הנלמד ולשננו בבית.
השבוע נחשפנו למימדי ההבנה של טקסט, יש שלושה מימדי הבנה בסיסיים: 1.תוכן גלוי- איתור מידע. 2. כללי לשון משולבים בחשיבה- מטה לשון. 3. תוכן גלוי- ארגון מידע. כן נחשפנו לשלושת מימדי ההבנה המתקדמים: 4. תוכן סמוי- הבנה לא מפורשת. 5. פרשנות. 6. הערכה ושיפוט. כתבנו את מימדי ההבנה במחברות ומהיום נשים לב לתשובותינו.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) חקר החלל: שנה שמשית ונטית כדור הארץ.
שיעורי בית: לסיים את דף העבודה.


י"ז אלול | 12.9

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תודה רבה ויישר כח לכל ההורים שנכחו באסיפת ההורים! הוכחתם אכפתיות ואחריות ורצון לשיתוף פעולה, בתקווה ובתפילה שכך יימשך כל השנה בעז"ה!

תורה - חילקנו את חומש ויקרא ל-3 חלקים עיקריים על פי תוכן החומש.

הבנת הנקרא – בדקנו את הטקסט המידעי "השופר" בזיקה לחודש אלול. בקרוב בעז"ה יערך מבדק בהבנת הנקרא לצורך הערכת יכולות התלמידות. אין צורך להתכונן לבחינה.

לשון – עסקנו בשם העצם.
שיעורי בית: עמ' 7- 10.

אנגלית - קבוצה א' (המורה ציפי קורייאט) - הכרנו השבוע את לונדון: שוחחנו על אתרים מפורסמים, וקראנו בספר על השריפה הגדולה שהתרחשה בלונדון לפני 400 שנה. דיברנו על ההבדלים בין לונדון הישנה לחדשה- עד עמוד 13.
שיעורי בית: בספר עמודים: 12-13 - להעתיק למחברת, לחזור בקריאה על הסיפור בעמוד: 10-11.

אנגלית - קבוצה ב' (המורה ציפי קורייאט) - הכרנו השבוע את חבורת הילדים שתלווה אותנו במסע ללונדון, ותירגלנו רבות שאלות היכרות בסיסיות באנגלית - בספר עד עמוד 10.
שיעורי בית: בספר-להעתיק למחברת עמודים: 9-10.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - הכנה למבחן תחילת השנה, דפי עבודה. תאריך המבחן - 14.09

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - מהי גיאוגרפיה, מה מקור השם, מקצועות ביוון העתיקה.

כתיבה (המורה תהילה) השיעור מתקיים ביום חמישי, נא להצטייד במחברת 14 שורות ולעקוב אחר החומר הנלמד ולשננו בבית.
השבוע למדנו את השיר "סוף זה תמיד התחלה" מאת לאה נאור. באמצעות השיר חזרנו על מבנה של תשובה תקינה. יש לסיים לענות תשובות לשאלות על השיר ולהדביקו במחברת.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) חקר החלל: סדרי גודל ביקום, הכרנו את המושג "מחזוריות".


ט' אלול | 4.9

span style="font-weight: bold; font-size:14pt; text-decoration: underline">כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

שמחתי לפגוש שוב את בנותיכן היקרות ולהתחיל את שנת הלימודים בשמחה ובמרץ, איחוליי לשנת לימודים פוריה ומוצלחת ושנה טובה ומבורכת!

תורה - ערכנו הקדמה ללימוד חומש ויקרא, וסקרנו את פרשיות החומש.

יהדות – למדנו על חודש אלול, מהותו, משל המלך בשדה, והרעיונות הנרמזים בפסוקים. חולק דף עבודה בנושא מנהגי חודש אלול.

הבנת הנקרא – נלמד טקסט מידעי בנושא "השופר".
שיעורי בית: לסיים עד עמ' 138.

הודעות – אשמח מאוד לפגוש את כולכם באסיפת הורים שתתקיים בעז"ה ביום שני הקרוב בשעה 17:30. נוכחותכם חשובה מאוד. שבת שלום ומבורך! המורה מוריה.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - כפל וחילוק בטור, מספרים על ציר המספרים, בעיות מילוליות. דפי עבודה.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) חקר החלל מיקומנו ביקום וסדרי גודל.
בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 0
אורחים 0
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2014
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום
Create a website for free