‫אור אבנר | בית ספר יסודי בקרית ים | בתי ספר בקריות - כיתה ה1
דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום שני, 08/02/2016, 15:07
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891
נפתחה ההרשמה לקורס מוכנות לכיתה א'!‏
לחצו על הקישור לפרטים

כיתה ה1


המורה מירי רבינוביץ'‏

עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: כ"ה שבט | 4.2

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת אמור - כתבנו את כל המועדים שהם מהתורה והסברנו מה המצוות בהם וכו, כמו כן דברנו על החגים שהם מדרבנן- מחכמים, ועל תאריכים שונים בלוח העברי.
שיעורי בית: במחברת.

נביא – עם ישראל מבקש מלך שימלוך עליהם "ככל הגויים", שמואל מחפש את המלך המתאים וכיצד מוצא אותו.
שיעורי בית: במחברת.

יהדות – שמענו סיפורים על הרבנית חיה מושקא אשתו של הרבי מליובאויטש, שנפטרה בתאריך כב' בשבט. למדנו מאישיותה מהי צניעות וענווה אמיתית.

כתיבה – כתיבת מכתב מנומק.

הבנת הנקרא – עבדנו על טקסט מעניין- כיצד המציאו את הכסף... ונוכחנו לראות שהעולם התנהל בעבר ללא המטבעות המרשרשות והחיוניות כל כך... קראנו גם סיפור מותח שנגמר בנקודת שיא ואין לו המשך... היה קצת מאכזב:-\

לשון – דברנו על 'מאזכרים'- וזיהינו בטקסטים את מה הם מזכירים...
שיעורי בית: מחברת+2 דפים.

כישורי חיים – הראנו תמונות שונות בהן מתרחשת טעות אופטית. דיברנו על המסר מניתן ללמוד מכך - 'לא תמיד מה שאני רואה זה מה שקורה', והוכחנו זאת על ידי מקרים שונים מחיי הבנות.

הודעות – בשבועות הקרובים אנו מתרגלות עבודה במיצ"ב בעברית, ולומדות אסטרטגיות שונות שיקלו על הבנות בשעת הבחינה. נא לוודא שהבנות מסיימות את העבודה בבית ומתרגלות את הנלמד.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו על המצאת המחשב הראשון- בספר עד עמוד 104.
שיעורי בית: בספר עמודים: 105-107, בחוברת עמודים: 57-60, 64-65.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 255-270.
הנדסה - עמ' 220-221, 227-229.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - המשך נושא כיווונים: איך מוצאים את הצפון.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע התלמידות קבלו נושא + רעיון מרכזי, והתאמנו בכתיבת פסקה על פי הדגם. הנושא: מחשב, הרעיון המרכזי: למחשב יתרונות רבים, התלמידות היו צריכות להוסיף: נימוק / יתרון + הסבר עליו + דוגמה / הוכחה, כל קבוצה עבדה על נימוק אחר, ואחר כך גיבשנו את הפסקאות הקצרות לפסקה אחת שלמה ארוכה, המקנה ידע בנושא.
שיעורי בית: לכתוב פסקה, בנושא שיעורי בית, לבחור באחד מהרעיונות המרכזיים: 1. שיעורי בית חשובים ותורמים ללומד. 2. שיעורי בית מיותרים ואינם תורמים ללומד.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) החברים במערכת השמש.י"ט שבט | 29.1

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע היה לנו שבוע פעילויות בנושא ט"ו בשבט, הפירות וארץ ישראל, בכל שיעור עבדנו בקבוצות וכל קבוצה קיבלה משימות באנגלית על אחת מהנושאים הנ"ל. כמו כן, כל קבוצה היתה צריכה לחבר שיר, ריקוד או הצגה והיום היה השלב הסופי בו הבנות הופיעו והציגו את התוצר הסופי בו בחרו, היה מהנה מאוד! בשבוע הבא אשלח אליכם תמונות וסרטונים מהפעילות הנ"ל.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון- חיבור וחיסור שברים, דף עבודה.
הנדסה - משפחת מקביליות.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - המשך נושא הכיוונים, כיוון יחסי.
שיעורי בית: שאלות במחברת, להכין שושנת הרוחות על דף a4.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע שוחחנו על: מהי פסקה תקינה? פסקה שיש בה רעיון מרכזי אחד, ומשפטי תמיכה הקשורים לרעיון המרכזי. אמרנו שהאחריות להבנת הנקרא מוטלת על הכותב' הדגם של פסקה מודלית- רעיון מרכזי, תומכים: נימוק, הסבר, דוגמה' הפעלת כל שלושת התומכים מבטיחה את מיצוי האחריות של הכותב כלפי הקורא.
שיעורי בית: התלמידים משדרגים את הקטע של הבעה בכתב שעשו בשיעור הקודם, בנושא: "שונות בחברה".

מדעים (המורה חני מרקוביץ) לכבוד ט"ו בשבט הכנו ראש דשא, זכרו להניח אותו במקום מואר.


י"ב שבט | 22.1

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו קטע המספר על גילוי האש והתועלת שהביאה האש לבני האדם- בספר עד עמוד 99.
שיעורי בית: מהספר לענות במחברת תשובות לעמודים: 100-101, ללמוד להכתבה מילים חדשות מעמוד 96.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - כיוונים: ימה (מערב) וקדמה (מזרח) צפונה (צפון) ונגבה (דרום).

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע נזכרנו בחשיבות סימני הפיסוק. נזכרנו בסימנים ובמשמעותם: נקודה- בסוף משפט, קו מפריד- במקום מילה שהושמטה/ הסבר/ ציון ניגוד בין רעיונות/ בין שני מקומות, נקודתיים- לפני ציטוט/ פירוט/ דיבור ישיר ועקיף, פסיק- בין כל חלקי הפרוט/ בין שני חלקי משפט, סימן קריאה- לציין החלטיות/ התפעלות או/ו תדהמה, סוגריים- הסבר, מרכאות- ציטוט/ שם/ סלנג/ מטפורה, סימן שאלה- להציג שאלה.
שיעורי בית: לסמן בטקסט "אדם לאדם- זאב..." סימני פיסוק, מילות קישור ומילים לא מוכרות, להסביר ולפרש אותם.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) ממשיכים במסע במערכת השמש, הגענו לענקי הגז.
שיעורי בית: במחברת.


ד' שבט | 14.1

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרק י"ט בפרשת קדושים, פרק גדוש בהלכות הנוגעות לחיי היום-יום ולחיי החברה, זו היתה הזדמנות מצוינת להעמיק בפן החברתי-התחשבות, סבלנות, אמון וכו'.
שיעורי בית: הבנות קיבלו עבודת סיכות במחברת שיש להגישה ביום ראשון הקרוב.

נביא – ספרנו על המלחמה עם פלישתים וניצחונם של ישראל, הדגשנו את המסר שהעביר שמואל לעם ישראל, ניתן להתפלל להקב"ה בכל מקום ובכל מצב.

יהדות – אנו לומדות כעת נושא 'ברכות', למדנו את הברכות הראשונות על המאכלים, וכן את הסדר בו צריך לברך, הנושא מעניין ויישומי. בשבוע הבא נערוך פעילות סיכום נחמדה- עם אוכל.

הבנת הנקרא – המיצ"ב בעברית הוקדם לחודש אדר ב', ולכן אנו עובדות על טקסטים בצורה אינטנסיבית, לומדים מימנויות שייסעו לבנות להתמודד עם הטקסטים.

לשון – אנו חוזרות כעת על נושא שורשים ומשפחות מילים.
שיעורי בית: עבודה במחברת.

כתיבה – כתבנו כתיבה על פי כללי המיצ"ב, לקחתי את הכתיבות לבדיקה והבנות נדרשות לתקן לפי ההערות המצורפות.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע התחלנו ללמוד פרק רביעי, נושא הפרק- על ממציאים מפורסמים והמצאות חשובות בעולם- בספר עד עמוד 95.
שיעורי בית: לחבר במחברת משפטים על התמונות בעמוד 95 בספר.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 172-180.
הנדסה - עמ' 202-206.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - כיוונים: ימה, קדמה, צפונה ונגבה.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע למדנו על לכידות ורצף בפסקה, בעזרת מיומנויות עזר ומילות קישור. התלמידות קבלו דפי תרגול בנושא, והתנסו בפרוק פסקה לגורמיה, על מנת להפנים את דגם הפסקה וחשיבות הלכידות והרצף בפסקה.
שיעורי בית: להשלים את הדפים.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) חקר החלל, יצאנו ל"מסע במערכת השמש".


כ"ז טבת | 8.1

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - המשכנו במצוות שבין אדם לחברו ולמדנו על האיסור להידמות לגויים ולנהוג בדרכיהם.
שיעורי בית: קבלנו דף עבודה ושאלות.

נביא – סיפרנו את סיפורו של ארון ה' השבוי והמגיפות שהתרחשו במקומות בהם היה, היתה עבודה במחברת.

יהדות – הבנות הציגו בפני הכיתה ארועים שונים בהן נדרשת התחשבות ואהבה של החברה, בהמשך דברנו על הרמב"ם ועל דרך הבריאות שהטווה לנו. הבנות קיבלו ציונים בהתאם לתוצרים שהכינו.

הבנת הנקרא – לקראת המיצב אנו מתאמנות יחד על טקסטים בכדי לשלוט במיומנויות הנדרשות בקלות ובמהירות. השבוע הועבר לנו שיעור על ידי עמותת 'אור ירוק', ונערכה סדנה מקסימה של תיאטרון פלייבק. ביום שלישי העבירה המנחה האזורית שיעור עברית לכתתנו ונהנתה מאד מהבנות החכמות שלכם.

לשון – הגדרנו מהו פועל סביל ומהו פעיל, ערכנו תירגול במחברת ובדפים.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - סיימנו בשעה טובה פרק 3, ביום שני יתקיים מבחן מסכם.
שיעורי בית: לסיים את דפי החזרה למבחן שבתיקייה, לחזור היטב למבחן מתוך הדפי חזרה, מהספר ומהחוברת.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - סימני מפה.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע למדנו מה בין נושא לרעיון מרכזי, התלמידות קבלו נושאים לכתיבת פסקאות וכתבו רעיונות מרכזיים על פי הנושא הנתון. עבדנו על תיקון פסקה על פי רכיבי המבנה, ראינו שבתחילה כותבים טיוטה ראשונה, ובודקים אילו רכיבים נמצאים בטיוטה: פתיח, רעיון מרכזי, תימוכין, סיום, מבררים האם יש קשר בין המשפטים בעזרת מילות קישור מתאימות. לאחר מכן כותבים טיוטה שנייה בה מוסיפים את הרכיבים החסרים, עורכים משוב עצמי על הפסקה על פי "מחוון פסקה תקינה".
שיעורי בית: להשלים את הדפים.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) חקר החלל. מתכוננים למסע במערכת השמש... למדנו מושגי יסוד.


כ' טבת | 1.1

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספרים עד עמוד 87.
שיעורי בית: לענות במחברת תשובות מהספר עמודים: 86-88, לחזור בקריאה על הסיפור החדש בעמודים 85-86 ולחתום בטבלה.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 162-171, דפי עבודה.
הנדסה - עמ' 193-198.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - צבע= גובה

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע למדנו כיצד מנסחים רעיון מרכזי: הרעיון המרכזי הוא משפט קצר מכליל, ורצוי לנסחו כשם פעולה, לדוגמה: נושא – אלימות, רעיון מרכזי- האלימות (ש"פ) היא מצב של שימוש (ש"פ) בכוח פיזי, הרעיון המרכזי, אמור להביע מסר כלשהו או להציג עובדה כלשהי, לפיכך הרעיון המרכזי חייב להיות משפט. לעומת זאת הנושא מציג רק תחום, לפיכך הנושא עשוי להיות מילה, שתי מילים או ביטוי.
שיעורי בית: התלמידות קבלו נושאים וצריכות לכתוב רעיונות מרכזיים מתאימים.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) חקר החלל, תופעות מחזוריות בטבע ובחלל, למדנו על תופעות היום - לילה.


י"ב טבת | 24.12

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ)
מהנלמד בשבוע זה:

השבוע ביום ג תתקיים אסיפת הורים, הבנות תקבלנה ביום שישי דף חלוקה לשעות.אנא השתדלו לעמוד בזמנים על מנת שנספיק את כולם.

תורה - פרשת קדושים מזמנת לנו הלכות רבות שנוגעות לחיי היום-יום, ואנו משתדלות ללמוד ממנה הוראה למעשה, לדוגמא למדנו על מורא הורים. קראנו סיפורים על גדולי ישראל שכיבדו את הוריהם וקבלנו החלטה לכבד את ההורים במשהו שחשוב להם! בנות שהביאו פתקים מהבית קיבלו פרס.. המשכנו ללמוד על מתנות עניים-שמהם למדנו נתינה מהי...

נביא – למדנו על מלחמת ישראל בפלישתים, נצחונם של הפלישתים ולקיחתו בשבי של ארון הברית.

יהדות – ביום עשרה בטבת דברנו על ששת התעניות. הבהרנו איזה תעניות קשורות בחורבן בית המקדש, ומיקמנו את הארועים בציר הזמן.

ספרות – בעשרה בטבת שהוא גם יום הקדיש הכללי התבוננו בציורים שצייר האומן יצחק בלפר שהיה אחד מהיתומים בבית היתומים של יאנוש קורצאק. דברנו על דמותו של קורצאק שמובעת בציורים בצורה חמה ומרגשת והזכרנו את חסידי אומות העולם. מתוך שיעור זה יצאנו לכתיבה כאחד הילדים ששהו במוסד, הבנות העלו על הכתב תוצרים יפים, שווה עיון...

הבנת הנקרא – עבדנו על סיפור ניסי בזכות ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ובדרך הזכרנו מהם הדברים עליהם נברך שהכל.

לשון – סיימנו את נושא הסמיכות והתחלנו ללמוד סוגים שונים של משקלים לפי נושאים, החומר נחמד וקליט והבנות מתרגלות בהנאה.

כישורי חיים – אנו עובדות על כישורים חברתיים והדבר אכן משפיע על אווירה טובה...

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - התקדמנו בספר עד עמוד 80.
שיעורי בית: בספר עמודים: 81, 197-198.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 153-161, דפי עבודה.
הנדסה - עמ' 191-192.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - סימנים במפה.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע למדנו כיצד מנסחים משפט: משפט מכליל אמור להתאים לכל אחד, לפיכך כדי לבנות משפט מכליל, כדאי להתממש באחת מצורות הפועל הבאות: פועל בצורות הווה רבים- כותבים / שם הפועל- לכתוב / שם פעולה כתיבה, צורות אלו עוזרות לכותב לציין משפטים מכלילים המשמשים אותנו בכתיבת רעיונות מרכזיים.
שיעורי בית: למלא את הטבלה.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) נערך מבחן.


ה' טבת | 17.12

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - אנו ממשיכים ללמוד על סוגי טקסטים והשבוע עסקנו ב־fairy tales - אגדות עם.
שיעורי בית: בספר: לענות תשובות בעמוד 76, לחזור בקריאה ולחתום בטבלת קריאה על הסיפור בעמוד 75.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 146-151, דף עבודה.
הנדסה - עמ' 189-190.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע למדנו איך מתמצתים מאמר בשמונה שלבים: א. העלאת השערות בעקבות ניתוח כותרת, רמזים חוץ תוכניים וקריאה מרפרפת, ב. קריאת כל הפסקאות וסימון הרעיון המרכזי, ג. בניית משפט המשמש רעיון מרכזי, ד. השוואה בין המשפטים העיקריים לאלו של עמית, ה. העתקת המשפטים לפסקה, ו. בדיקת הרצף ומחיקת המשפטים המיותרים, ז. הוספת מילות קישור, ח. העתקת המשפטים ליחידת פסקה אחת. התלמידות קבלו את הטקסט "בשדה התעופה לא האמינו לנו" ונתבקשו לתמצתו על פי שמונת השלבים.
שיעורי בית: לסיים תמצות טקסט.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) "משפחת פלסטיק" והנזקים הנגרמים משקיות הניילון.


כ"ב כסלו | 4.12

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - התחלנו השבוע ללמוד פרק 3, נושא הפרק: על סופרים, סיפורים, וסוגי סיפורת.
שיעורי בית: מהחוברת עמודים: 28-29, 34-36.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 141-145.
הנדסה - מבדק, עמ' 184-188.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - צבעים כסימן.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע למדנו על תהליך תמצות, לפעולה של כתיבת התמצות קשר ישיר למבנה הפסקה. התמצות כולל: רעיון מרכזי. איתור הרעיון המרכזי יכול להיעשות בשני דרכים: 1. דרך ישירה- חיפוש משפט מכליל קצר המכליל את המסר של הפסקה. 2. דרך עקיפה- מחיקת המשפטים שהם משפטי תמיכה (הסבר / תיאור / פירוט / דוגמאות) נימוקים או סיבות ללא הסבר ייכנסו לתמצית. המשפטים הנותרים אמורים להיות משפטי הרעיון המרכזי. יש לשים לב לעיתים אין משפט אחד הכולל את הרעיון המרכזי של הקטע, ולכן יש לבנות אותו מפרטים נוספים בפסקה.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) חומרים מעשה ידי אדם, הכנו פלסטיק מקזאין (חלבון החלב).


ט"ו כסלו | 27.11

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ)
מהנלמד בשבוע זה:

נביא – התחלנו ספר שמואל. למדנו על אימו של שמואל-חנה, שהיתה עקרה, אך כשנדרה להקדיש את בנה שיעבוד בעבודת הקודש, נפקדה ונולד לה שמואל. שמואל נמצא אצל עלי הכהן ועובד את ה' כראוי, לעומת בניו של עלי חפני ופנחס שמבזים את הקודש.

יהדות – התחלנו ללמוד את הסיפור ההיסטורי של חנוכה, את התקופה בה חל הסיפור, המלכות שהיתה בארץ בתקופה זו וכו'.

ספרות – קראנו סיפור מעניין לכבוד חג חנוכה.

הבנת הנקרא – למדנו ניבים ופתגמים שונים הקשורים בנושא האור. בשבוע הבא נערוך מבדק ונראה כיצד הבנות משלבות את הניבים החדשים בשפה העברית.

לשון – אנו עורכות חזרה למבחן שיתקיים מיד כשנחזור מחופשת חנוכה. החומר למבחן: שם עציו-וסוגיו, שם פועל, שם פעולה, שם תואר ופועל.

כתיבה יוצרת – כתבנו כתיבת בוקר בחרוזים, הבחנו בין חריזה טובה לפחות טובה, נעזרנו בדף רגשות ופרצופים כהשראה לכתיבה.

אומנות - צבענו סביבונים בצבעי מים.

הודעות – הורים יקרים ביום ראשון הבא, נר ראשון של חנוכה, תתקיים מסיבת חנוכה בבית הספר. אשמח לראותכם ההורים חוגגים איתנו יחד...
בעז"ה בנות הכיתה ישירו במקהלה במסיבת חנוכה, בימים אלו אנו עורכות חזרות. התלבושת למסיבה היא חולצת תלבושת לבנה, חצאית שחורה או כחולה המכסה את הברך, גרביון/טייץ לבן.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע סיימנו בשעה טובה פרק 2 - ביום שני תתקיים חזרה למבחן וביום רביעי הבא יתקיים מבחן מסכם.
שיעורי בית: דפי חזרה למבחן בתיקיה.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - הכנה למבחן, דפי עבודה, מבחן, תיקון המבחן. המבחנים נבדקו והחזרו לתלמידים, עמ' 137-140.
הנדסה - עמ' 104-105, הכנה למבדק.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע התלמידות קבלו את הטקסט "הסוס המנודה" (מאת: תמר גולן) וענו תשובות במבנה תקין.
שיעורי בית: לסיים את התשובות על הטקסט, ולהדביק במחברות.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) דישון ודשנים, תהליך הפקת המלח מים המלח - ניסוי. למדנו על תהליך הניסוי והחקר.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - אי, חצי-אי, מפרץ, מיצר, גבהים במפה.


ז' כסלו | 19.11

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו ללמוד השבוע על סוגי אומנויות ואומנים מפורסמים, השבוע למדנו על חייו של אלויס פרסלי - בספר עד עמוד 60.
שיעורי בית: מהספר עמודים: 59-60, בחוברת עד עמוד 27.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 125-130, הכנה למבחן, דפי עבודה. תאריך המבחן - 25.11.
הנדסה - עמ' 101-104

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - מושגים במפה: יבשה, יבשת, אי, חצי־אי, מפרץ.
שיעורי בית: לתת 5 דוגמאות לאיים ושתי דוגמאות לחצי איים.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע קראנו את הטקסט "על משחק הכדורגל" (מאת: שולה פרידור), על פי כתבה עיתונאית. התלמידות קבלו שאלת הבעה בעל פה, בעקבות הקריאה. שאלה זו מכינה אותן לכתיבת פסקת טיעון.
שיעורי בית: לסיים כתיבת תשובה ולשים לב לכתוב בדגם כתיבת פסקה: פתיח, רעיון מרכזי, משפטי תימוכין וסיום.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) דשנים אורגניים ודשנים מן הדומם-מלחים.


ל' חשון | 12.11

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרשת שמיני וערכנו עבודה מסכמת בסימני טהרה וחפצים שנטמאו.
שיעורי בית: 2 דפים.

יהדות – סיכמנו את נושא ראש חודש בעבר ובהווה. הבנו כיצד להתבונן בלוח העברי ולדעת מתי תהיה שבת מברכים, מתי נקדש את החודש ומתי את הלבנה.

הבנת הנקרא – נערך מבדק בהבנת הנקרא ושמחתי לראות שרוב הבנות מבינות קטע קריאה לא פשוט, עם מסר סמוי. את הנדרש תיקון ועבודה נעשה בחודש הקרוב בעזרת ה'.
קראנו סיפור מעניין על אדם שהפסיק לשקר ובזכות זה חזר בתשובה. הראנו דבר מעניין על המילים אמת ושקר. בטקסט היו מילים חדשות רבות וכתבנו לעצמינו אותם במילון.
שיעורי בית: עמ' 30, 32.

לשון – אנו עובדות כעת על הבחנה בין שם פועל, שם פעולה לפועל, וכן בין סוגי שם העצם השונים. עדיין ההבחנה לא פשוטה אך נשקיע מאמץ עד שכולן תדענה את החומר אי"ה.
שיעורי בית: במחברת.

כישורי חיים – התחלקנו לקבוצות עבודה, בכדי שהעבודה תהיה אישית יותר, ועבדנו במקביל היועצת ואני. בנות ששיתפו פעולה נהנו מאד (שאלו אותן חוויות).

חברה – שתי בנות הפעילו את הכיתה בנושא שיתוף פעולה. לכבוד ראש חודש כסלו ערכנו פעילות יפה. החודש יהיה מעניין ומלא בפעילויות.

הודעות – נא לוודא שהבנות מכינות מערכת בכל יום!!

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - קראנו השבוע על חייו של האומן נחום גוטמן, וערכנו השוואה בינו לבין ואן גוך (ראה טבלה בתיקייה). התחלנו היום ללמוד את הזמן: Present progressive. הוחזרו השבוע מבחנים - הבנות שיפרו יפה את ציונם מהמבחן הראשון והשיגו תוצאות יפות מאוד- נא להתעדכן! שיעורים:
שיעורי בית: בספר עמוד 54, בחוברת עמודים: 24-25.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חשבון - עמ' 116-124.
הנדסה - עמ' 92-100.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - יבשות ואוקיינוסים, בוחן על מפה אילמת - לדעת מיקום היבשות והאוקיינוסים.

כתיבה (המורה תהילה צדוק) - השבוע עבדנו על זיהוי חלקי הפסקה, מן השלם לחלקיו (זיהוי פנימי). התלמידים קראו פסקאות וסמנו בהם: קו – מתחת הרעיון המרכזי, שני קווים- מתחת למשפט הפתיחה והסיום, ואת יתר המשפטים התומכים תחמו בסוגריים מרובעים.
שיעורי בית: להדביק את הדפים במחברות ולסיים משימת כיתה.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) השימוש בדשנים בחקלאות.
בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 0
אורחים 0
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2016
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום