‫אור אבנר | בית ספר יסודי בקרית ים | בתי ספר בקריות - כיתה ד2
דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום רביעי, 29/03/2017, 23:53
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891
נפתחה ההרשמה לקורס מוכנות לכיתה א'!‏
לחצו על הקישור לפרטים

כיתה ד2


המורה דבורי קליין
מורה מחליפה: מוריה לוי


עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: כ"ו אדר | 24.3

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו ללמוד את פרשת קורח. בשיעורים הקרובים נערוך חזרה על פרשות שלח וקורח וביום רביעי בעז"ה יערך מבחן מסכם.

מסורת הוחזרו המבחנים שנערכו בשבוע שעבר. התחלנו ללמוד את נושא פסח: סקרנו את שמות החודש והחג, איסור חמץ ושלבי ביטול החמץ ולמדנו בהרחבה על כל שלב ושלב בנפרד. ביום שישי יערך מבחן מסכם על הלכות פסח

ספרות - למדנו את הסיפור "מצות לפסח" בזיקה לחג הקרב

לשון - הוחזרו המבחנים שנערכו בשבוע שעבר. התחלנו ללמוד את נושא הזמן בפועל, תרגלנו זיהוי הזמן בפועל (עבר, הווה ועתיד) .
שיעורי בית:

מתמטיקה (המורה טניה) - חיבור שברים, עמ' 207-213.

מדעים (המורה אלה קורן) - גורמים שיכולים לפגוע בעור, כיצד שומרים על בריאות העור? בוחן פתע בנושא העור.
שיעורי בית: עמ' 141.י"ט אדר | 17.3

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע התקדמנו בספר עד עמוד 108, תירגלנו את הנושא: Have / Has, למדנו שני טקסטים חדשים: Friendly Aliens, Bongo.
שיעורי בית: להשלים את דפי העבודה בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - מספרים ראשוניים, פירוק לגורמים, עמ' 198-202.

מדעים (המורה אלה קורן) - מהו עור? תפקידו של עור בגוף האדם.
שיעורי בית: עמ' 138.


י"ב אדר | 10.3

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע השלמנו כרטיסי מידע על בעלי חיים מתוך טקסטים נתונים, בספר עד עמוד- 103. חזרנו על נושא הבגדים, בספר עד עמוד 106.

מתמטיקה (המורה טניה) - סימני התחלקות.

מדעים (המורה אלה קורן) - איברים בתוך הגוף, מערכת חיסונית בגופנו (שעור מתוקשב). פעילות באשכול פיס בנושא תחפושות בטבע (הסוואה בבעלי חיים).


ד' אדר | 2.3

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרק ט"ז העוסק במחלוקת קורח, ועונשם של קורח ועדתו.

מסורת המשכנו לעסוק בנושא השבת: למדנו על קדושת השבת, הציווים הנכללים במצות "עונג שבת" וכן האיסורים הנכללים בשמירת השבת, שוחחנו על מצות הדלקת נרות, בשבוע הבא יערך מבחן מסכם.

הבנת הנקרא - למדנו טקסט מידעי העוסק בדגים בזיקה לחודש אדר שמזלו דגים.

לשון - תרגלנו כינויי גוף, בשבוע הבא יערך מבחן מסכם.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע התקדמנו עם העלילה החדשה בפרק 3 ולמדנו על חייהם של שלושה בעלי חיים נוספים: הדולפין, הנמר והפיל, השלמנו כרטיסי מידע לגבי כל אחת מהחיות.
שיעורי בית: בחוברת עמודים: 43-48.

מתמטיקה (המורה טניה) - מבחן, כפולות ומחלקים, עמ' 188-190.

מדעים (המורה אלה קורן) - פעילות של נתיב האור בנושא חשמל, צורכי קיום של גוף האדם - סיכום הפרק.
שיעורי בית: עמ' 128, 131.


כ"ז שבט | 23.2

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרשת שלח, התחלנו את פרשת קורח העוסקת במחלוקת קורח ועדתו.
שיעורי בית - חולק דף עבודה.

מסורת התחלנו ללמוד את נושא השבת. שוחחנו על המקור בתורה בו כתובה מצוות השבת בעשרת הדברות וכן מנינו 4 טעמים למצווה.

כתיבה - זיהינו את מרכיבי המכתב הרשמי בניסוח מטלת הכתיבה, והתנסנו בכתיבת מכתב רשמי לחברת מזון כתלונה על פגם במוצר.

ספרות - למדנו את הפיוט "לכה דודי" בזיקה לנושא השבת. עמדנו על ההבדלים בין פיוט לשיר, סקרנו את מחברי הפיוטים והבחנו באקרוסטיכון הנמצא בפיוטים שונים.

הבנת הנקרא - למדנו את הטקסט המפעיל "ההכנות לשבת קודש" בזיקה לנושא השבת.

לשון - סיימנו את נושא כינויי הגוף.
שיעורי בית: יש לסיים עד עמ' 88 בספר.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע התחלנו ללמוד פרק שלישי, נושא הפרק: Save the pandas: בפרק זה נעסוק בנושא איכות הסביבה וההגנה על בעלי החיים. כמו כן, תירגלנו את נושא ה- Present simple .
שיעורי בית: דפי עבודה בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - הכנה למבחן, דפי עבודה, עמ' 175-179.

מדעים (המורה אלה קורן) - תכונת נימיות של המים - ניסוים באשכול פיס, מחזור המים בטבע - שעור מתוקשב, מהו איבר? איברים בגוף האדם.
שיעורי בית: עמ' 116 - משימה מתוקשבת, עמ' 126-127.


כ"א שבט | 17.2

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - סיימנו בשעה טובה ומוצלחת פרק 2, במקום מבחן התלמידים ישלימו עבודת סיכום על הנושאים שנלמדו במהלך הפרק, בשבוע הבא נתחיל אי"ה פרק 3.
שיעורי בית: לסיים את כל העבודות בחוברת העבודה השייכים לפרק 2.

מתמטיקה (המורה טניה) - פתרון בעיות, חילוק, עמ' 164-168.

מדעים (המורה אלה קורן) - מחזור המים בטבע, מערכות בגוף האדם, תיקון המבחן המסכם.
שיעורי בית: עמ' 120-121.


י"ד שבט | 10.2

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע התקדמנו בספרים עד עמוד 80.
שיעורי בית: בחוברת עבודה להשלים הכל עד עמוד 37.

מתמטיקה (המורה טניה) - בעיות מילוליות, עמ' 150-155.

מדעים (המורה אלה קורן) - תיקון המבחן המסכם בנושא "אטמוספירה והידרוספירה". גוף האדם: הכרת תאי דם ותאי עצב - צפייה במקרוסקופ.
שיעורי בית: לסיים את תיקון המבחן.


ז' שבט | 3.2

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרק י"ד בפרשת שלח העוסק ב־י"ג מידות הרחמים ועונשם של בני ישראל על חטאם בחטא המרגלים.
שיעורי בית - חולק דף עבודה.

מסורת עסקנו ביום הסתלקותו של ה"בבא סאלי", ר' ישראל אבוחצירא, החל בד' בשבט.

ספרות - למדנו את המדרש "לאכול מפריו" העוסק במידות החריצות והסבלנות בזיקה לט"ו בשבט.

לשון - סיימנו תרגול שיבוץ תארים במשפט והתחלנו ללמוד כינויי גוף.
שיעורי בית: עמ' 78-79.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו השבוע לתרגל את שמות הגוף וה־"Verb "To Be במשפט חיוב, שאלה ושלילה.
שיעורי בית: להשלים את כל דפי התירגול שניתנו בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - נערך מבחן בהנדסה, שברים, עמ' 144-149.

מדעים (המורה אלה קורן) - שינוי של תכונות נוזלים וגזים בחימום (ניסוים באשכול), הכנה למבחן מסכם בנושה אטמוספירה והידרוספירה, מבחן מסכם.
שיעורי בית: עמ' 66-108 - לחזור על החומר.


כ"ט טבת | 27.1

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרשת בהעלותך. סיכום החומר נעשה על ידי חידון ממחושב, התלמידים נהנו מאוד הן מתהליך ההכנה והן מהחידון עצמו. התחלנו את פרשת שלח העוסקת בשליחת המרגלים לארץ ישראל.
שיעורי בית - דף עבודה.

כתיבה - למדנו כיצד בודקים את הסיפור שכתבנו, למדנו על מרכיבי כתיבה מיטיבית ואחר כך חולקה לתלמידים משימת כתיבה.

הבנת הנקרא - למדנו כיצד אוספים אינפורמציה מסוגים שונים של מקורות מידע כגון: איור, תצלום, תרשים וטקסט וכיצד ממזגים את הידע הנאסף ליחידת ידע אחת. עסקנו בשני נושאים והם: החצב והרקפת.

לשון - שיבצנו תארים במשפטים והבחנו בין פעלים, תארים ושמות עצם.
שיעורי בית: עמ' 72-74.

נביא (המורה הדסה אלבו) - משימת הערכה חלופית לסיכום ספר יהושע.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע המשכנו לתרגל את הנושאים הבאים: "Pronouns + Verb "To Be, בצורת השלילה + השאלה. חולקו מבחנים- נא להתעדכן!
שיעורי בית: דפי תירגול בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - שטח, הכנה למבחן, דפי עבודה.

מדעים (המורה אלה קורן) - הכנה למבחן המסכם בנושא "אטמוספירה והידרוספירה".
שיעורי בית: עמ' 66-106 - לחזור על החומר (הרשימה במחברת).


כ"ב טבת | 20.1

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - התחלנו השבוע ללמוד פרק חדש: The Desert Adventure - בספר עד עמוד 51, עשינו חזרה על ה- "Pronouns + Verb "To Be.
שיעורי בית: לחבר 7 משפטים על תמונת השער + 3 משפטים על התמונות בעמוד 50, בחוברת עבודה עמודים: 20-21, להשלים את דפי העבודה בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - שטחים, עמ' 121-127.

מדעים (המורה אלה קורן) - מעבר בין מצבי צבירה, תהליכי התאדות והתכה - ניסוים.
שיעורי בית: עמ' 99-101.


ט"ו טבת | 13.1

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרשת בהעלותך. את החזרה למבחן נערוך בצורה חוויתית, הכיתה חולקה לקבוצות: כל קבוצה תחבר 8 שאלות רב-ברירה על הפרק שנבחר עבורה, ולאחר איסוף השאלות מהקבוצות יערך משחק KAHOOT שיסכם את הנלמד.

מסורת למדנו על צום עשרה בטבת, סיפרנו חלק מאגדות החורבן המופיעות בתלמוד וכן ציינו את העובדה כי יום זה נקבע כיום הקדיש הכללי לזכר נשמות היהודים שנספו בשואה.
שיעורי בית:

ספרות - למדנו את הטקסט הנרטיבי "הילד משם" שלקוח מתוך יומן שנכתב על ידי ניצול שואה המתאר דו שיח בין ילד שהוריו שרדו את השואה לבין ילד "צבר" שנחשף לראשונה למושגים חדשים. הסיפור נלמד בזיקה ליום הקדיש הכללי.

הבנת הנקרא - השבוע התמקדנו בלימוד טקסטים אינפורמיטיביים: "השוקולד" ו־"שפת החיות". נערך מבדק אמצע שנה בהבנת הנקרא.

כתיבה - התנסינו בכתיבת סיפור על פי התבנית הסיפורית

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע סיימנו פרק ראשון בספרים של: Henry and Lucy, והיום ערכנו מבחן מסכם, בשבוע הבא נתחיל אי"ה פרק שני.
שיעורי בית: לסיים את דפי החזרה למבחן בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - שברים, שטח מלבן וריבוע, עמ' 116-122.

מדעים (המורה אלה קורן) - מהו נפח? יחידות נפח, מדידת נפח של מוצקים ונוזלים (ניסויים), מהי מסה? יחידות מסה, מדידות מסה במוצקים ונוזלים.
שיעורי בית: עמ' 93.


ח' טבת | 6.1

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו ללמוד את פרק י"א, התחלנו ללמוד את פרק י"ב העוסק בצרעת מרים.
שיעורי בית - דף עבודה.

הבנת הנקרא - למדנו את הטקסט הנרטיבי "לדון לכף זכות" ועסקנו בהומונימים - מילים הנשמעות ונכתבות באופן זהה אך בעלות משמעות שונה.

לשון - עסקנו בתואר השם.
שיעורי בית: עמ' 71.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו ללמוד על ההרפתקאות של הנרי ולוסי, השבוע קראנו כיצד הם פגשו את הנסיכה מג שהפכה אותם ל־Superkids, בספר עד עמוד 42.
שיעורי בית: דפי עבודה וחזרה בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - שברים: חיבור, חיסור, השלמה ל-1, עמ' 140-143.

מדעים (המורה אלה קורן) - מצבי צבירה של החומר - מוצק, נוזל וגז, מבנה החלקיקים במוצק, נוזל וגז, תכונות של מוצקים, נוזלים וגזים (ניסויים).
שיעורי בית: עמ' 81 - שאלות 6-7, עמ' 87 - משימה מתוקשבת.

בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2017
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום