‫אור אבנר | בית ספר יסודי בקרית ים | בתי ספר בקריות - כיתה ד2
דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום ראשון, 19/02/2017, 17:35
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891
נפתחה ההרשמה לקורס מוכנות לכיתה א'!‏
לחצו על הקישור לפרטים

כיתה ד2


המורה דבורי קליין
מורה מחליפה: מוריה לוי


עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: כ"א שבט | 17.2

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - סיימנו בשעה טובה ומוצלחת פרק 2, במקום מבחן התלמידים ישלימו עבודת סיכום על הנושאים שנלמדו במהלך הפרק, בשבוע הבא נתחיל אי"ה פרק 3.
שיעורי בית: לסיים את כל העבודות בחוברת העבודה השייכים לפרק 2.

מתמטיקה (המורה טניה) - פתרון בעיות, חילוק, עמ' 164-168.

מדעים (המורה אלה קורן) - מחזור המים בטבע, מערכות בגוף האדם, תיקון המבחן המסכם.
שיעורי בית: עמ' 120-121.י"ד שבט | 10.2

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע התקדמנו בספרים עד עמוד 80.
שיעורי בית: בחוברת עבודה להשלים הכל עד עמוד 37.

מתמטיקה (המורה טניה) - בעיות מילוליות, עמ' 150-155.

מדעים (המורה אלה קורן) - תיקון המבחן המסכם בנושא "אטמוספירה והידרוספירה". גוף האדם: הכרת תאי דם ותאי עצב - צפייה במקרוסקופ.
שיעורי בית: לסיים את תיקון המבחן.


ז' שבט | 3.2

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרק י"ד בפרשת שלח העוסק ב־י"ג מידות הרחמים ועונשם של בני ישראל על חטאם בחטא המרגלים.
שיעורי בית - חולק דף עבודה.

מסורת עסקנו ביום הסתלקותו של ה"בבא סאלי", ר' ישראל אבוחצירא, החל בד' בשבט.

ספרות - למדנו את המדרש "לאכול מפריו" העוסק במידות החריצות והסבלנות בזיקה לט"ו בשבט.

לשון - סיימנו תרגול שיבוץ תארים במשפט והתחלנו ללמוד כינויי גוף.
שיעורי בית: עמ' 78-79.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו השבוע לתרגל את שמות הגוף וה־"Verb "To Be במשפט חיוב, שאלה ושלילה.
שיעורי בית: להשלים את כל דפי התירגול שניתנו בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - נערך מבחן בהנדסה, שברים, עמ' 144-149.

מדעים (המורה אלה קורן) - שינוי של תכונות נוזלים וגזים בחימום (ניסוים באשכול), הכנה למבחן מסכם בנושה אטמוספירה והידרוספירה, מבחן מסכם.
שיעורי בית: עמ' 66-108 - לחזור על החומר.


כ"ט טבת | 27.1

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרשת בהעלותך. סיכום החומר נעשה על ידי חידון ממחושב, התלמידים נהנו מאוד הן מתהליך ההכנה והן מהחידון עצמו. התחלנו את פרשת שלח העוסקת בשליחת המרגלים לארץ ישראל.
שיעורי בית - דף עבודה.

כתיבה - למדנו כיצד בודקים את הסיפור שכתבנו, למדנו על מרכיבי כתיבה מיטיבית ואחר כך חולקה לתלמידים משימת כתיבה.

הבנת הנקרא - למדנו כיצד אוספים אינפורמציה מסוגים שונים של מקורות מידע כגון: איור, תצלום, תרשים וטקסט וכיצד ממזגים את הידע הנאסף ליחידת ידע אחת. עסקנו בשני נושאים והם: החצב והרקפת.

לשון - שיבצנו תארים במשפטים והבחנו בין פעלים, תארים ושמות עצם.
שיעורי בית: עמ' 72-74.

נביא (המורה הדסה אלבו) - משימת הערכה חלופית לסיכום ספר יהושע.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע המשכנו לתרגל את הנושאים הבאים: "Pronouns + Verb "To Be, בצורת השלילה + השאלה. חולקו מבחנים- נא להתעדכן!
שיעורי בית: דפי תירגול בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - שטח, הכנה למבחן, דפי עבודה.

מדעים (המורה אלה קורן) - הכנה למבחן המסכם בנושא "אטמוספירה והידרוספירה".
שיעורי בית: עמ' 66-106 - לחזור על החומר (הרשימה במחברת).


כ"ב טבת | 20.1

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - התחלנו השבוע ללמוד פרק חדש: The Desert Adventure - בספר עד עמוד 51, עשינו חזרה על ה- "Pronouns + Verb "To Be.
שיעורי בית: לחבר 7 משפטים על תמונת השער + 3 משפטים על התמונות בעמוד 50, בחוברת עבודה עמודים: 20-21, להשלים את דפי העבודה בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - שטחים, עמ' 121-127.

מדעים (המורה אלה קורן) - מעבר בין מצבי צבירה, תהליכי התאדות והתכה - ניסוים.
שיעורי בית: עמ' 99-101.


ט"ו טבת | 13.1

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרשת בהעלותך. את החזרה למבחן נערוך בצורה חוויתית, הכיתה חולקה לקבוצות: כל קבוצה תחבר 8 שאלות רב-ברירה על הפרק שנבחר עבורה, ולאחר איסוף השאלות מהקבוצות יערך משחק KAHOOT שיסכם את הנלמד.

מסורת למדנו על צום עשרה בטבת, סיפרנו חלק מאגדות החורבן המופיעות בתלמוד וכן ציינו את העובדה כי יום זה נקבע כיום הקדיש הכללי לזכר נשמות היהודים שנספו בשואה.
שיעורי בית:

ספרות - למדנו את הטקסט הנרטיבי "הילד משם" שלקוח מתוך יומן שנכתב על ידי ניצול שואה המתאר דו שיח בין ילד שהוריו שרדו את השואה לבין ילד "צבר" שנחשף לראשונה למושגים חדשים. הסיפור נלמד בזיקה ליום הקדיש הכללי.

הבנת הנקרא - השבוע התמקדנו בלימוד טקסטים אינפורמיטיביים: "השוקולד" ו־"שפת החיות". נערך מבדק אמצע שנה בהבנת הנקרא.

כתיבה - התנסינו בכתיבת סיפור על פי התבנית הסיפורית

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע סיימנו פרק ראשון בספרים של: Henry and Lucy, והיום ערכנו מבחן מסכם, בשבוע הבא נתחיל אי"ה פרק שני.
שיעורי בית: לסיים את דפי החזרה למבחן בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - שברים, שטח מלבן וריבוע, עמ' 116-122.

מדעים (המורה אלה קורן) - מהו נפח? יחידות נפח, מדידת נפח של מוצקים ונוזלים (ניסויים), מהי מסה? יחידות מסה, מדידות מסה במוצקים ונוזלים.
שיעורי בית: עמ' 93.


ח' טבת | 6.1

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו ללמוד את פרק י"א, התחלנו ללמוד את פרק י"ב העוסק בצרעת מרים.
שיעורי בית - דף עבודה.

הבנת הנקרא - למדנו את הטקסט הנרטיבי "לדון לכף זכות" ועסקנו בהומונימים - מילים הנשמעות ונכתבות באופן זהה אך בעלות משמעות שונה.

לשון - עסקנו בתואר השם.
שיעורי בית: עמ' 71.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו ללמוד על ההרפתקאות של הנרי ולוסי, השבוע קראנו כיצד הם פגשו את הנסיכה מג שהפכה אותם ל־Superkids, בספר עד עמוד 42.
שיעורי בית: דפי עבודה וחזרה בתיקייה.

מתמטיקה (המורה טניה) - שברים: חיבור, חיסור, השלמה ל-1, עמ' 140-143.

מדעים (המורה אלה קורן) - מצבי צבירה של החומר - מוצק, נוזל וגז, מבנה החלקיקים במוצק, נוזל וגז, תכונות של מוצקים, נוזלים וגזים (ניסויים).
שיעורי בית: עמ' 81 - שאלות 6-7, עמ' 87 - משימה מתוקשבת.


כ"ג כסלו | 23.12

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו ללמוד את פרק י"א, התחלנו את פרק י"ב.

מסורת למדנו הלכות חנוכה.

ספרות - למדנו את הסיפור ההסטורי של חג החנוכה.

הבנת הנקרא - למדנו את הסיפור "החנוכיה של סבא" במסגרת למוד סיפורי זכרונות. עמ' 99-100.
שיעורי בית -

לשון - נערך מבחן מסכם על שורשים ומשפחות מילים, ומיון מילים לחלקי הדיבר.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - התחלנו ללמוד השבוע בשעה טובה ומוצלחת בספרים החדשים, פגשנו את הדמויות שיילוו אותנו במהלך ההרפתקאות במדינות השונות: Henry and Lucy , Mr Moon,and Princess Meg. האזנו לכמה קטעי שמע בדיסק והיינו צריכים לנחש באיזו דמות מדובר ועל מה תהייה העלילה.
שיעורי בית: בחוברת מספר 7 עמודים: 5-6, 8, 10.

מתמטיקה (המורה טניה) - שברים, חיבור, חיסור, עמ' 131-135.

מדעים (המורה אלה קורן) - השפעת האדם על האטמוספירה וההידרוספירה, זיהום המים ופתרונות לכך, זיהום האוויר ופתרונות לכך.
שיעורי בית: עמ' 74-75.


ט"ז כסלו | 16.12

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע עשינו חזרות על פרק 8 והיום התלמידים נגשו למבחן. לשיעור הבא נא להביא ספר וחוברת עבודה חדשים.

מתמטיקה (המורה טניה) - שברים, עמ' 107-111.

מדעים (המורה אלה קורן) - מהי הידרוספירה? מקורות מים בעולם, מים מתוקים ומלוחים, שימושים במים.
שיעורי בית: עמ' 66-67.


ח' כסלו | 8.12

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרק ט' בו למדנו על דיני קורבן פסח ופסח שני, וכן סדר החנייה והנסיעה במדבר. התחלנו ללמוד את פרק י' בו עסקנו בנושא החצוצרות, חולק דף עבודה.

מסורת סיימנו את נושא התפילה, נערכה חזרה למבחן. המבחן יערך ביום ראשון בעז"ה, הוכתבו במחברת נושאי הבחינה.

הבנת הנקרא - למדנו על ההבדל בין שנת ירח לשנת חמה בהקשר ללוח השנה העברי, מהי שנה מעוברת? מתי ואיך מעברים את השנה? נערך תיקון למבדק שנערך בכיתה.
שיעורי בית - עמ' 18-20 בספר "מילה טובה מאוד 2".

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - אנו מסיימים בימים אלו את פרקים 7-8, בשבוע הבא אי"ה נחזור על מספר נושאים שנלמדו בפרק וביום חמישי הבא (ה-15/12) יתקיים מבחן מסכם על פרק 8. היום התלמידים השלימו עבודת כתיבה- Protfolio - ניכר היה שהם שולטים יפה באוצר המילים שהופיע בספר.

מתמטיקה (המורה טניה) - שברים, עמ' 96-102.


א' כסלו | 1.12

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו ללמוד את פרק ח' העוסק במנורת הזהב ובתפקיד הלווים והתחלנו ללמוד את פרק ט' העוסק בקורבן פסח, חולק דף עבודה

מסורת למדנו מהי מצוות תפילה על פי הרמב"ם, הבחנו ב3 דברים שנקבעו על ידי חכמים: זמן התפילה, נוסח התפילה ומספר התפילות ביום. הסברנו בהרחבה אודות תפילת העמידה המכונה תפילת 18, מתי, מדוע ועל ידי מי חוברה? מדוע מכונה כך? תוכנה בקצרה. התקדמנו בחוברת העבודה שחולקה.

ספרות - למדנו את הסיפור "שואב המים המסתורי", עסקנו בתפקידי המרכאות ובמיומנויות לשוניות נוספות.

הבנת הנקרא - למדנו את הטקסט המפעיל "חורף בריא לתינוק".

לשון - ערכנו הבחנה בין שמות עצם לפעלים ואיתרנו אותם בטקסט.

מולדת - סיימנו את הפרק הראשון בו מיפינו את העיר לאזורים שונים. הבחנו במאפיינים של כל אזור ובמיקומם בעיר, נערך משחק רביעיות שהוכן על ידי התלמידים כסיכום לחומר הנלמד.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו ללמוד על מזג האויר ועונות השנה, שמענו בטייפ דיווחי מזג אויר שונים מפי חזאים במקומות שונים בעולם, בספר עד עמוד 200.
שיעורי בית: בספר עמודים 201-203.

מתמטיקה (המורה טניה) - חילוק ארוך, פתרון בעיות, דף עבודה.

מדעים (המורה אלה קורן) - פעילות באשכול פיס: מבנה תאי של יצורים חיים, צפייה בתאים שונים של אדם וצמח, תיקון המבחן, סיכום הנושא: בעלי חיים.
שיעורי בית: עמ' 60-61.


כ"ד חשון | 25.11

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - נערך מבחן מסכם על פרשת נשא. התחלנו ללמוד את פרשת בהעלותך, פרק ח': עסקנו בהדלקת המנורה.
שיעורי בית - דף עבודה לפרק ח' + שאלות במחברת.

מסורת למדנו מהי תפילה? מהותה ומשמעות המושג. מהן ההכנות הנעשות לתפילה וכיצד נתפלל? התלמידים קיבלו חוברת ובה מרוכזים דפי העבודה בנושא. יש להביאה בכל שיעור יהדות. בקרוב יקבע מבחן מסכם על הנושאים שנלמדו בחודש חשוון.

הבנת הנקרא - למדנו את הסיפור "הילד שנועד לגדולות" על "החפץ חיים", עבדנו בעמ' 44 - 48.

לשון - הבחנו בין פעלים לשמות עצם בתוך משפחת המילים במטרה לצור משפחות מילים עשירות בחלקי הדיבר.
שיעורי בית: עמ' 61.

מולדת - למדנו על אזורי מגורים בעיר, מגורים בעיר לעומת מגורים בכפר וכן אזורי פארקים וגנים ציבוריים.

הודעות:

נביא (המורה הדסה אלבו) - ערכנו חזרה לפרקים א-ח, מבחן יתקיים אי"ה ביום שני.

מתמטיקה (המורה טניה) - חילוק, דרכים לחישוב, עמ' 88-92, דף עבודה.

מדעים (המורה אלה קורן) - פעילות באשכול פיס: מחלקת הרכיכות וסימניה - מיון צדפות, מחלקת היונקים וסימניה, מבחן מסכם בנושא בעלי חיים.
שיעורי בית: עמ' 52-54, דף עבודה


ט"ז חשון | 17.11

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה סיימנו ללמוד את פרשת נשא, עסקנו בקורבנות הנשיאים. התחלנו חזרה למבחן, בעז"ה בשבוע הבא יערך מבחן מסכם, המבחן יערך עם חומש פתוח. מסורת התחלנו ללמוד בכיתה את נושא התפילה. סקרנו את שלוש התפילות, מי תיקנם ומתי נאמרות וכן תוכנן הכללי. בשעה טובה התחלנו להוסיף חלקים מתפילת העמידה לסדר התפילה.

אנגלית - תרגלנו שימוש בכינויי הגוף השונים באמצעות דפי עבודה ומשחקים.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - שמחתי לחזור ולפגוש את בנותיכם שוב, כולי תקווה ותפילה שנעבוד מתוך שיתוף פעולה על מנת לקדם את בנותיכם במקצוע האנגלית ולהביאם להישגים טובים בהתאם לתוכנית הלימודים. השבוע עשינו חזרות על נושאים שנלמדו מתחילת השנה, ניכר כי התלמידות שולטות יפה בחומר שנלמד עד עתה, התקדמנו בספר עד עמוד 178.
שיעורי בית - בספר עמודים: 174-177.

מתמטיקה (המורה טניה) - כפל במספר דו-ספרתי, חילוק, דף עבודה, עמ' 84-87.

מדעים (המורה אלה קורן) - השבוע התקיים שעור בנושא: כללי בטיחות במעבדה באשכול פיס. נערכו ניסוים המדגימים את הבטיחות, למדנו שיטות מדע, חזרנו על שלבים בביצוע ניסוים. מחלקת הזוחלים וסימניה, מחלקת הדגים וסימניה.
שיעורי בית: עמ' 49-51.


י' חשון | 11.11

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו ללמוד את פרק ו' בו עסקנו בנזיר ובברכת כהנים.
שיעורי בית - לסיים את דף העבודה.

מסורת למדנו על הגשם ונחיצות המים בעולם, סקרנו את ברכות הברק, הרעם והקשת. ערכנו השוואה בין הזכרת גבורות גשמים לשאלת (בקשת) גשמים, חולקה טבלת השוואה.

אנגלית - למדנו את רשימת כינויי הגוף ותרגלנו המרתם במשפט.
שיעורי בית - דף עבודה.

ספרות - למדנו על המים, הבחנו בדרכים בהם האדם השיג מים בימים עברו לעומת ימנו.

הבנת הנקרא - למדנו שני סיפורים קצרים הלקוחים מהמדרש: "חוני המעגל" ו"חנן הנחבא" בזיקה לימות הגשמים. ערכנו השוואה בה עמדנו על השונה והשווה בין המדרשים.

לשון - תרגלנו כתיבת משפחות מילים לשורשים, הבחנו כיצד סדר האותיות בשורש משנה את משמעותו.
שיעורי בית: עמ' 60 -61.

מולדת - למדנו על אזורים בעלי אופי שונה ביישוב, ראינו את העיר תל אביב כדוגמא.

מתמטיקה (המורה טניה) - כפל, עמ' 72-79.

מדעים (המורה אלה קורן) - בעלי חוליות, מחלקת הדגים וסימניה, מחלקת הדו-חיים וסימניה.
שיעורי בית: עמ' 43-44 -לקרוא, 45 - שאלות.


ג' חשון | 4.11

כללי (המחנכת מוריה לוי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו ללמוד את פרק ו' בו עסקנו בשילוח הטמאים מן המחנה ואשם גזלות. התחלנו ללמוד את פרק ז' בו עסקנו בנזיר.
שיעורי בית - דף עבודה.

הבנת הנקרא - למדנו את נושא לוח השנה העברי מתוך הספר "מילה טובה". בקרוב יערך מבדק בהבנת הנקרא לצורך אבחון ידיעות התלמידים ומיפוי רמתם.
שיעורי בית - נתנו שאלות במחברת.

אנגלית - התחלנו ללמוד את היחידה השמינית בספר, נערכה הכתבה על המילים החדשות שנלמדו.
שיעורי בית - נתנו שאלות במחברת על הטקסט בעמוד 164, את התשובות יש לכתוב באנגלית.

נביא (המורה הדסה אלבו) - כיבוש העי, פרק ח.
שיעורי בית: דף עבודה.

מתמטיקה (המורה טניה) - מצולעים, הכנה למבחן, עמ' 62-69.


י"א תשרי | 13.10

כללי (המחנכת דבורי קליין)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - התחלנו פרשת נשא.

מסורת למדנו על יום הכיפורים וסוכות, ביום שישי כ''ו תשרי ייערך מבחן על ראש השנה יום כיפור וסוכות.

ספרות - למדנו סיפור 'תפילת האלף-בית'.
שיעורי בית - ניתנו שאלות לשיעורי בית.

מולדת - למדנו על עיר הבירה ירושלים.
שיעורי בית - ניתנו שיעורי בית בחוברת עבודה לקראת חג הסוכות, יש להחזיר את החוברת בשלמותה מיד לאחר החג.

נביא (המורה הדסה אלבו) - כיבוש יריחו.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

מתמטיקה (המורה טניה) - מצולעים, פתרון בעיות עמ' 54-60, דף עבודה.

אנגלית (המורה מוריה לוי) - סיימנו לערוך את המבדק.
שיעורי בית - לחופשה: עמ' 160 - 163 בספר העבודה.

מדעים (המורה אלה קורן) - חסרי חוליות, מחלקת החרקים וסימניה.
שיעורי בית: עמ' 28-29.


כ' אלול | 23.9

כללי (המחנכת דבורי קליין)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרק ב'.
שיעורי בית - ניתן דף עבודה.

מסורת למדנו על ראש השנה וסימני החג.

ספרות - למדנו סיפור על סליחה.

הבנת הנקרא - למדנו על השופר.
שיעורי בית - בספר 'מילה טובה'.

לשון - למדנו על השימוש במילון.
שיעורי בית: בספר 'מילה טובה': עמ' 169-173.

מולדת - למדנו על אזורים בארץ וכיוונים.
שיעורי בית - עמ' 8.

נביא (המורה הדסה אלבו) - נס מעבר הירדן- פרקים ג-ד.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

מתמטיקה (המורה טניה) - חיבור וחיסור מספרים גדולים, עמ' 39-42.

אנגלית (המורה מוריה לוי) - חזרנו על Magic-E והבחנו מתי האות A נהגת ארוכה ומתי קצרה וכן תרגלנו WH שאלות והתמודדות עם טקסטים.
שיעורי בית -

מדעים (המורה אלה קורן) - מהי סביבה? סוגי סביבות בטבע, התאמת בעלי חיים לסביבתם: התאמה במבנה הגוף ובהתנהגות, הכנת כרטיס "התאמה לסביבה", סיכום הפרק "אל עולמם של בעלי החיים".
שיעורי בית: לסיים כרטיס "התאמה לסביבה", עמ' 22-23.


י"ג אלול | 16.9

כללי (המחנכת דבורי קליין)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - למדנו את פרק א' בחומש במדבר.

מסורת התחלנו ללמוד על ראש השנה, ועל השופר.

הבנת הנקרא - למדנו משל על השופר.

לשון - למדנו גימטריה.

מולדת - למדנו על שושנת הרוחות.

הודעות: נא לשלוח עם הילדים ליום ראשון מילון

נביא (המורה הדסה אלבו) - פרקים א-ב: דברי החיזוק של ה' אל יהושע, הציווי לשוטרים ולשניים וחצי השבטים, המרגלים ביריחו והשבועה לרחב.
שיעורי בית: דפי עבודה.

מתמטיקה (המורה טניה) - השיטה העשרונית, מצולעים, עמ' 28-33, 53-54.

אנגלית (המורה מוריה לוי) - הבחנו בין הצלילים SH /TH ותרגלנו הגייה נכונה, מיינו מילים לפי עונות השנה.
שיעורי בית - עמ' 150-151.


ה' אלול | 8.9

כללי (המחנכת דבורי קליין)
מהנלמד בשבוע זה:
נפתחה השנה בצורה נפלאה, התלמידים עם הרבה מוטיבציה להצליח והאווירה טובה.

תורה - סקרנו את חמישה חומשי תורה וערכנו הקדמה לחומש במדבר אותו נלמד השנה.

מסורת למדנו על חודש אלול ומנהגי חודש אלול.

ספרות - למדנו את הסיפור 'החדש' מתוך המקראה 'פתחו את השער'.

מולדת - כהקדמה לשיעור מולדת התחלנו ללמוד על הכיוונים.
שיעורי בית - ניתנו שיעורי בית קצרים במחברת.

לשון - הכרנו ניבים ופתגמים עם המילה 'רגל' בסימן של 'להתחיל ברגל ימין', עשינו חזרה קטנה על גימטריה.

נביא (המורה הדסה אלבו) - הקדמה לספר יהושע, סקירת מבנה התנ"ך ומיקומו של הספר על ציר הזמן, דמותו ותכונותיו של יהושע כמשרת משה וממשיך דרכו.
שיעורי בית: דף עבודה.

מתמטיקה (המורה טניה) - השיטה העשרונית, עמ' 15-22.

מדעים (המורה אלה קורן) - מהם יצורים חיים? 6 ממלכות של יצורים חיים, ממלכת בעלי חיים. מהי תצפית? כיצד מבצעים תצפית? תצפית בבעלי חיים בסביבה הקרובה.
שיעורי בית: עמ' 8-9

בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 3
אורחים 3
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2017
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום