דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום שלישי, 20/10/2020, 17:41
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891

לחצו למעבר לאתר החדש של בית הספר


כיתה ג2


המורה אודליה הוניקמן
ממלאת מקום: המורה דבורל'ה ויידברג


עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: כ"ט חשון | 18.11

כללי (המחנכת דבורל'ה ויידברג)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה: השבוע התחלנו את פרשת "וארא". ה' מבטיח למשה כי יקיים את הבטחתו לאבות ויוציא את עם ישראל ממצרים ויביאם לארץ המובטחת. עמ"י מצויים תחת קושי ועומס ומתקשים להקשיב לדבריו של משה. * 4 לשונות של גאולה.

לשון: בניית משפטי שלה בהתאם לתשובה הניתנת. התלמידים למדו לזהות את התשובה - מקום, זמן, חפץ, דמות וכו' ועל פי זה לשאול את השאלה המתאימה. תרגלנו במהלך השיעור.

הבנת הנקרא: עבדנו על טקסט מידעי "העץ הקסום". במהלך העבודה הכיתתית נתנו כלים לביצוע נכון שלן מטלות.

כתיבה: למדנו כללי יסוד בכתיבה: ארגון הדף, תוכן הכתיבה ושימת לב ללשון והתחביר.

כתיב וכתב: בשל הקושי הקיים התחלנו מההתחלה: מילים באות א' (משפחה), בעלי מקצוע.

דיבייט: נעשתה הפעלה מהנה לחזרה על החומר הנלמד עד כה.

הודעות: הורים יקרים, חשוב כי מחברות "כתיב וכתב" והעשרת שפה תשארנה תמיד בילקוט. כמו כן, עודדו את ילדכם לקרוא ולמלא דיווח.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע התקדמנו מאוד בספרים ואנחנו ממש בשלב הסופי לקראת המבחן, המבחן יתקיים בשבוע הבא ביום חמישי, בתחילת שבוע הבא יתקיימו חזרות למבחן.
שיעורי בית: להשלים הכל עד עמוד 188.
כ' חשון | 9.11

כללי (המחנכת דבורל'ה ויידברג)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה: סיימנו ללמוד את פרשת שמות (פרקים ד' - ו') וסיכמנו במחברת. התלמידים קבלו עבודה מסכמת, אשר מתוכה נבחרו שאלות לבוחן. הבוחן נערך ביום רביעי השבוע, תלמידים אשר נעדרו השבוע ישלימו את הבוחן אי"ה בראשון הקרוב, נא להתכונן.

לשון: השבוע התחלנו ללמוד לשון, אנא הקפידו כי לילדכם תהיינה מחברות. התחלנו את הנושא "מילות שאלה", ביארנו את הצורך בשימוש במילות שאלה, הסברנו מהן מילות השאלה ואיזה סוג מידע יתקבל מכל אחת מהן. לדוגמא?: מי - זהות אדם וכו'.
שיעורי בית: התלמידים קבלו דף עבודה לשיעורי בית.

הבנת הנקרא: השבוע העברתי בכיתה מבדק בהבנת הנקרא לצורך מיפוי: "מעשה שהיה בציפור אחת ובשעון אחד", כמו כן עבדנו על טקסט נוסף "מעשה בכלי חרס".

ספרות: השבוע אנו מתחילים בעז"ה מבצע קריאה חדש. המבצע נועד לעודד קריאה בקרב התלמידים, הדבר ישפר את שטף קריאתם, יעשיר את אוצר המילים שלהם ויחשוף אותם לשלל רעיונות, מידע ועוד. המבצע נקרא "מרבה קריאה - מרבה חכמה", במסגרתו התלמידים יצטרכו לקרוא ספר (כל יום מספר עמודים) ובסוף הקריאה יכתבו דיווח ויגישו אותו. הדיווח יכלול תקציר, פרטים מזהים על הספר, המלצת הקורא וחשיפה למילים חדשות במהלך הקריאה. במהלך השיעור למדו התלמידים "מחוון להמלצה על ספר" - כיצד ואיך יש למלא את הדיווח לאחר קריאה.

דיבייט: בשיעור זה המדריך לימד את התלמידים "גרף קשב קהל"- מה קורה לקהל בזמן לימוד ובאלו כלים אפשר להשתמש על מנת לחדש ולעורר קשב בקרב הקהל הלומד/מקשיב. על מנת לחוות זאת העביר המדריך פעילות בה תלמיד מקבל מידע אותו הוא צריך להעביר לתלמיד אחר לאחר מספר דקות.

כללי: ביום שישי התקיים הפנינג רובוטיקה בהשתתפות ראש העיר - במהלך הפעילות התלמידים התנסו בבניית ערכת רובוט ולאחר מכן התיישבו לצפות במייצג פעלולי רובוט.

חשבון (המורה שרה מיטלמן) - השבוע ערכנו מבחן בחשבון, המבחן עבר בהצלחה! יישר כח לילדים החרוצים שלנו!!! אחרי המבחן חזרנו על הנושאים: בעיות מימומיות, חיבור וחיסור בתחום עד 999, למדנו: מספרים בספרות ובכתב, לוח עשרוני עד 999, ציר מספרים: מספרים חיובים ושלילים.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו לתרגל בספר והגענו עד עמוד 171.
שיעורי בית: להשלים בספר עמודים: 172-173.

מדעים (המורה אלה קורן) - פעילות באשכול פיס: מוליכות חשמלית כתכונת החומר, שיעור מתוקשב - הכנה למבחן בנושא "חומרים ותכונותיהם" באתר 'קל וחומר'.


י"ד חשון | 3.11

חשבון (המורה שרה שיינא) - השבוע נעשתה חזרה למבחן, עבדנו לפי הנושאים הבאים: מבנה עשרוני עד 999, חיבור וחיסור עד 999, דיאגרמה, משקל (קילוגרם), בעיות מילוליות, ציר המספרים, השוואה בין המספרים, זוויות, מיון זויות, השוואה בין הזויות, ישרים מאונכים.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע המשכנו בתירגול הקריאה והקניית אוצר מילים נוסף, בספר עד עמוד 160.
שיעורי בית: להשלים בספר עמודים: 161-163.

מדעים (המורה אלה קורן) - הכנה למבחן מסכם בנושא חומרים.


ו' חשון | 26.10

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע המשכנו לתרגל קריאת מילים ומשפטים והבנת משמעותם- בספר עד עמוד: 150.
שיעורי בית: להשלים בספר עמודים: 151-152.

חשבון (המורה שרה מיטלמן) - השבוע נעשתה חזרה למבחן שיתקיים ביום חמשי (02/11/2017) י''ג חשון תשע"ח (נדחה). עבדנו לפי הנושאים הבאים: מבנה עשרוני עד 999, חיבור וחיסור עד 999, דיאגרמה, משקל (קילוגרם), בעיות מילוליות, ציר המספרים, השוואה בין המספרים, זוויות, מיון זויות, השוואה בין הזויות, ישרים מאונכים.


ל' תשרי | 20.10

d אנגלית (המורה חווה קליינמן) - למדנו צבעים, חזרנו על חיות, סיפור: brown bear brown bear: what do you see.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - צרכי קיום של צמחים. אנו ממשיכים בהנבטת הזרעים, בנוסף ערכנו ניסוי בו הוכחנו כי הצמח זקוק למים, אור ואויר.

מדעים (המורה אלה קורן) סיכום הפרק על חומרים ותכונותיהם, שיעור מתוקשב: תכונות של חומרים (עבודה באתר אופק).


כ"ג אלול | 14.9

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו את האות Y/y - צליליה ומילים המתחילות בה. המשכנו לתרגל בספר את אוצר המילים שבו עסקנו השבוע- בעלי חיים, צבעים ושמות ארצות וילדים (בספר עמוד 124).
שיעורי בית: להשלים בספר עמוד 126 ולחזור היטב בקריאה על המשפטים שמופיעים בו למבדק קריאה.

מדעים (המורה אלה קורן) - שימוש בחומרים בחיי יום יום, תיקון בוחן פתע בנושא 'חומרים וחפצים'.


י"ז אלול | 8.9

כללי (המחנכת דבורל'ה ויידברג)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה: הקדמה לספר שמות, פרק א' פס' א-ח: ביאורי מילים, בני ישראל מתרבים במצרים.

יהדות: המלך בשדה, מנהגי חודש אלול

הבנת הנקרא: סליחה שבלב פלוס דמויות ומקום הסיפור.

ספרות: טקסט מידעי (מתוך 'בין השורות', עמ' 9-14)

חשבון (המורה שרה שיינא) - שיטת האלף-בית העברי, המבנה העשרוני עד 99, מצולעים.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - אנו ממשיכים השנה ללמוד את פרק 6, השבוע התקדמנו בספר עד עמוד 116.
שיעורי בית: בספר עמודים: 114-115. אבקש לעקוב שהתלמידים משלימים את כל השיעורים שניתנו וחוזרים בקריאה היטב על המילים שנלמדו היום- מהספר עמוד 116. בקרוב נחלק טבלת קריאה שבה יש לחתום לאחר כל שיעור שבנכם/ בתכם חזרה בקריאה על הטקסט החדש שנלמד.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - מאפייני חיים של יצורים חיים.

בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2020
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום