דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום חמישי, 27/04/2017, 21:37
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891
נפתחה ההרשמה לקורס מוכנות לכיתה א'!‏
לחצו על הקישור לפרטים

כיתה ג1


המורה רונית מלול


עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: ד' ניסן | 31.3

חשבון (המורה טניה) - פתרון בעיות, חילוק ארוך, חוברת עבודה.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו שני קטעי קריאה חדשים בעמודים: 60-61.
שיעורי בית: לחזור בקריאה ולענות על השאלות בעמוד 62.כ"ו אדר | 24.3

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה: פרשת משפטים, כריתת ברית בהר סיני, חזרה וסיכום על כל פרשת משפטים. פתחנו פרשה חדשה- פרשת תרומה: הציווי על תרומת החומרים לצורך בניית המשכן, תרגול בדפי עבודה.

יהדות: פסח: ההכנות לקראת חג הפסח, מהם חמץ / מצה, ההבדלים ביניהם, בדיקה ושריפת חמץ, שבת הגדול, ליל הסדר, סימני הסדר, תרגול בדפי עבודה

לשון: זכר ונקבה, יחיד ורבים, תארים, שם המספר- מספר מונה, דף תרגול ושינון.

הבנת הנקרא: "מילים נרדפות בקטע" (בספר "בין השורות" עמודים: 66-67)

ספרות: טקסט נרטיבי – "אליהו הנביא בליל הסדר"- ניתוח הטקסט על פי התבנית הסיפורית ותרגול מיומנויות: קריאה והבנה, אוצר מילים, איתור מידע,השלמת משפטים, ידע לשוני, הערכה וביקורת, הסקת מסקנות והבעת עמדה.
שיעורי בית: דפי עבודה ותרגול על הסיפור.

כתיבה: כתיבת דיווח על פי תבנית, ההבחנה בהבדלים והשוואה בין דיווח לסיפור עלילה.

כתיב נכון: המילים לו / לא, ההבדלים ביניהם במשמעות ובכתיבה, דף עבודה ותרגול הנלמד.

חשבון (המורה טניה) - :פתרון בעיות, עמ' 172-175.

מדעים (המורה שרה מיטלמן) - אנרגיה חשמלית, המעגל החשמלי.


י"ט אדר | 17.3

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת משפטים: השבת אבידה, פריקה, משפט אמת- דינים לדיינים, איסור לקיחת שוחד, הציוויים לכניסה לארץ.
שיעורי בית: דפי עבודה.

מסורת - פסח, חודש ניסן, שמות נוספים לחג פסח והסיבה לכל שם.

הבנת הנקרא - מדרש: "למה ישראל היו דומין" (בספר "מילה טובה" עמוד 74) - ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות.
שיעורי בית: עמודים: 75-76 שאלות 1-7.

ירושלים - במסגרת נושא ירושלים פתחנו בשיר: "שמות הרבה לירושלים" (דן אלמגור). למדנו על חשיבותה, קדושתה וערכה של ירושלים עבור עם ישראל שבשל כך נבחרה לעיר בירתה של ישראל, שמותיה המיוחדים הנוספים של ירושלים ומשמעותם.
שיעורי בית: משימה במחברת.

לשון: מבדק בלשון: שם תואר, שם פועל, שם עצם.

כתיב נכון: במילת שלילה מופיעה האות א': לא, אל, אסור, אין, אי אפשר.
שיעורי בית: דף עבודה.

חשבון (המורה טניה) - חילוק עם שארית, חוק הפילוג, עמ' 166-167, דף עבודה.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו שני קטעי קריאה חדשים: The king and queen are on a picnic ,Max loves animals, בספר עד עמוד 63.
שיעורי בית: לחזור בקריאה על הקטעים החדשים, להשלים בספר עמודים 66-67.


י"ב אדר | 10.3

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת משפטים: ארבעת השומרים, איסור הונאת גר, יתום ואלמנה, דיני הלוואה, איסור קללת דיין, השבת אבידה. מצוות- שמיטה, שבת ושלושה רגלים.
שיעורי בית: דפי עבודה.

מסורת - פורים: סיפור המגילה, ארבעה מצוות פורים: מקרא מגילה, מתנות לאביונים ,משתה ושמחה, משלוח מנות, דיני ומנהגי פורים.
שיעורי בית: דפי עבודה.

הבנת הנקרא - טקסט אינפורמטיבי- "תהלוכות פורים" (עמוד 51 בספר 'מילה טובה') - ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות: קריאה והבנה, איתור פרטים, אוצר מילים, השוואה, הערכה וביקורת, הבעת עמדה והסקת מסקנות. עבודת כיתה עמודים: 52-54.

ספרות - טקסט נרטיבי "טעות מתוקה" (דף) - ניתוח הטקסט, תרגול מיומנויות ופיתוח אסטרטגיות למידה, הרחבת אוצר המילים בעזרת השלמת משפטים במילים החדשות שנלמדו מתוך הטקסט, תבנית סיפורית. מיומנות: קריאה והבנה איתור מידע, ידע לשוני, אוצר מילים, הערכה וביקורת, הבעת עמדה והסקת מסקנות.

לשון: זכר ונקבה, סיומות אופייניות לנקבה, הוספת מילת תואר לשם זיהוי המילה- זכר/נקבה.

כתיב נכון: חזרה על הנלמד בשיעור קודם: מילים הקשורות במשפחה ואנשים נכתבות באות א'.

חשבון (המורה טניה) - חילוק מעבר לתחום לוח הכפל.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע עשינו חזרות על נושא המספרים ונושא המאכלים באנגלית, קראנו קטע קריאה חדש: The Fat King - בספר עד עמוד 53.


ד' אדר | 2.3

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת משפטים: שור שהזיק לאדם, שור שהזיק לשור, נזקי בור, דיני גינה, נזקי בהמה אוכלת, נזקי אש, ארבעת השומרים.
שיעורי בית: דפי עבודה.

מסורת - חודש אדר – תאריכים מיוחדים בחודש זה, מהות החודש, מזל החודש. דיני פורים – תענית אסתר, מחצית השקל, "על הניסים".

הבנת הנקרא - טקסט מידע: "משתה ושמחה (מתוך הספר "מילה טובה" עמ' 48-50) - עבודה ותרגול בספר. בספר "בין השורות" (עמ' 63-65) - מילים נרדפות.

ספרות - סיפור המגילה בחרוזים (מתוך המקראה "פתחו את השער").

לשון: דף חזרה לקראת מבדק, פעלים, תארים, ושמות עצם.

כתיבה: כתיבת חוויה על פעילויות פורים.

כתיב נכון: א' במשפחה – מילים הקשורות באנשים ובמשפחה נכתבות באות א'.

חשבון (המורה טניה) - הכנה למבחן, דפי עבודה.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו קטע קריאה חדש: "Hungry at the Zoo", בספר עמודים: 44-46.
שיעורי בית: לענות על שאלות התוכן ותרגול נוסף בעמודים: 47-48.


כ"ז שבט | 23.2

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת משפטים: חזרה – עבד עברי, אמה עברייה, דיני נפשות, דיני חבלה באדם.

מסורת - ברכות: ברכת 'בורא פרי האדמה', ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ברכות אחרונות, חשיבות עניין אמן

הבנת הנקרא - כתבה "עצי החיים" – ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות, ייצוג יידע, קריאה והבנה, סיכום, אוצר מילים, ידע לשוני, השוואה, הערכה וביקורת, הסקת מסקנות והבעת עמדה. בספר "מילה טובה" (עמ' 31-20) – טקסט נרטיבי "להציל את הנרקיסים של סבא".
שיעורי בית: דפי עבודה.

ספרות - טקסט שירי "הטיול הקטן" (המשוררת נעמי שמר), דיון על אישיותה של נעמי שמר, שירים שחיברה, ניתוח הטקסט בהיבט הצורני, מצלול, אמצעים אומנותיים, מקצב.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

לשון: תרגול וחזרה – שם עצם, שם הפועל, שם תואר.

כתיב נכון: ו' החיבור נשמעת בצליל ו* ולא נבלבל עם מילת הגוף 'הוא', ו' החיבור תופיע רק לפני המילה האחרונה.

חשבון (המורה טניה) - חילוק עם שארית, מיון משולשים, עמ' 158-163.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו קטע קריאה חדש המדגיש את הצלילים השונים של האות Y/y - בספר עד עמוד 43. שיחקנו משחק עם כרטיסי קריאה להדגשת המילים החדשות שנלמדו בקטע.
שיעורי בית: בחוברת עבודה עמודים: 29-30.

מדעים (המורה שרה מיטלמן) - חומרי דלק והסביבה, הכנה למבחן בנושא חומרי דלק.


כ"א שבט | 17.2

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - מעמד הר סיני, הניסים והנפלאות במעמד הר סיני, חזרה על כל פרשת יתרו. פתחנו פרשה חדשה- פרשת משפטים: עבד עברי: מי מוכר את העבד? מאיזו סיבה אדם נמכר לעבד? כמה שנים? מתי יוצא לחופשי?
שיעורי בית: דפי עבודה וחזרה.

מסורת - ברכות: ברכת המוציא, בורא מיני מזונות, בורא פרי הגפן, בורא פרי העץ.

הבנת הנקרא - פירוט ההכללה ("בין השורות" עמ' 40-41). מדרש- "עץ התאנה - הקיסר והזקן" (מילה טובה 2, עמ' 6-9) - ניתוח הטקסט: מהו מדרש. תרגול מיומנויות, קריאה והבנה, אוצר מילים, ידע לשוני, איתור פרטים, השוואה, הבעת עמדה והסקת מסקנות.

ספרות - טקסט נרטיבי – "הדקלון" (במקראה- "פתחו את השער" עמ' 82) - ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות, השוואה בין הדקלון לעם ישראל.

לשון: שם תואר – זיהוי שם תואר במשפט – תרגול ושינון.

כתיבה: כתיבת אפיון דמות – על כרמלה ומלה, הדמויות העיקריות מתוך הסיפור "הדקלון".

כתיב נכון: ו' החיבור יוצאת זוגות ומחברת בין מילים, מחברת גם בין ניגודים.

חשבון (המורה טניה) - מיון משולשים, סימני התחלקות, עמ' 150-155.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע ערכנו חזרה לסיכום הנושא של ה-Actions בצורת משחק של תמונות וכרטיסי מילים. למדנו קטע קריאה חדש על London - בספר עד עמוד 35.
שיעורי בית: לחזור בקריאה על הקטע של לונדון ולחתום בטבלת קריאה, להשלים בספר עמודים: 36-39.


י"ד שבט | 10.2

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת יתרו: ההכנות לקראת קבלת התורה, מעמד הר סיני, הניסים והנפלאות בזמן מתן תורה, עשרת הדברות.

מסורת - טו' בשבט – מהות היום. ברכות ראשונות: קבלת רשות, אחרונות: אמירת תודה. סוגי הברכות: ברכות המצוות, ברכות שבח, ברכות הודיה. ההקבלה עבודת הכהן במקדש – סעודה כל השולחן, ברכת "על נטילת ידיים" – כיצד על המים/הכלי/הידיים להיות, ברכת "המוציא לחם מן הארץ".

הבנת הנקרא - בחוברת 'בין השורות' – מיון והכללה (עמ' 37-40), טקסט אינפורמטיבי: חג ט"ו בשבט – ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות קריאה והבנה, איתור פרטים, סיכום, אוצר מילים, ידע לשוני, הסקת מסקנות, הבעת עמדה.

ספרות - "החרוב" (מהמקראה "פתחו את השער") טקסט נרטיבי – ניתוח הטקסט, "הגזמה" בסיפור – מהי.

לשון: חזרה – שם עצם, זיהוי שם עצם בתוך משפט, הפועל - שם תואר.

כתיב נכון: כינוי שייכות, תוספת ו' ביחיד, יו' ברבים.

חשבון (המורה טניה) - כפל וחילוק ב־10, 100, 1000, עמ' 140-147.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע התקדמנו בספרים עד עמוד 35.
שיעורי בית: בספר עמודים: 37-38, חולקו טבלאות קריאה, נא להקפיד שהטבלה תהייה בתיקיית אנגלית בכל שיעור. לשיעור הבא יש לחזור היטב בקריאה על עמוד 25 (למעלה) ו־28 ולחתום בטבלה.


ז' שבט | 3.2

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת יתרו: יתרו מגיע למדבר בעקבות הניסים הגדולים שנעשו לישראל, עצת יתרו למנוי שופטים, יתרו שב למדיין. עליית משה להר סיני והבטחתו לעם ישראל, ההכנות וההוראות טרם קבלת התורה, דפי עבודה.

מסורת - חודש שבט: מזל החודש, תאריכים מיוחדים בחודש. ברכות: פתיחת הנושא במשל ונמשל: "כניסה לארמון המלך ללא רשות" - ברכה ראשונה- קבלת רשות, ברכה אחרונה- אמירת תודה, סדר קדימה בברכות- "מגע-אש".

הבנת הנקרא - טקסט אינפורמטיבי- "עץ החרוב" - ניתוח הטקסט ועריכת תעודת זהות, תרגול מיומנויות בטקסט זה: ייצוג ידע, ידע לשוני, אוצר מילים, קריאה, הבנה ,זיכרון ושליפה, איתור פרטים סיכום פסקאות, הערכה וביקורת, דף עבודה.

ספרות - טקסט נרטיבי: "אורן והאורן שלו" (מהמקראה "פתחו את השער") - ניתוח הטקסט ותרגול מיומנות: קריאה והבנה איתור מידע, ידע לשוני, אוצר מילים, הערכה וביקורת, הבעת עמדה והסקת מסקנות. השוואה- עצי פרי ועצי סרק.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

לשון: שם עצם מהו, סוגי שמות עצם- מוחשי, מופשט, כללי ופרטי, כללים לזיהוי שם עצם במשפט.

כתיבה: כתיבת אפיון דמות על פי תבנית, כתיבת אפיון דמות לדמויות מתוך הסיפור: "אורן והאורן שלו".

כתיב נכון: שייכות- במילים: שלך, שלךֳ, שלכם, שלכן, תופיע האות כ'.

חשבון (המורה טניה) - כפל בעשרות שלמות, טרפז, עמ' 134-139.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו את נושא ה־Actions - רשימה של 10 פעולות חדשות, כמו כן תירגלנו את נושא ה־Prepositions - כיוונים, בספר עד עמוד 27.
שיעורי בית: בספר מס' 7 עמודים: 28-30.

מדעים (המורה שרה מיטלמן) - חומרי דלק, משולש הבעירה, חומרי דלק בפעולה.


כ"ט טבת | 27.1

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת בשלח: עם ישראל מנסים את ה' ברפידים- "מסה ומריבה", מלחמת ישראל בעמלק. הסיבה לסמיכות מלחמת עמלק ולניסיון במסה ומריבה- משל האב והבן. סיום פרשת בשלח וחזרה על כל החומר הנלמד.
פרשת יתרו: יתרו מגיע למדבר בעקבות הניסים הגדולים שנעשו לישראל.
שיעורי בית: דפי עבודה ומשימה במחברת.

מסורת - צדקה: המקור למצווה, מהותה וחשיבותה, דרגות במצוות הצדקה, מתן בסתר. ביקור חולים: המקור למצווה, ערכה וחשיבותה. חודש שבט: תאריכים מיוחדים בחודש, מזל החודש.

הבנת הנקרא - טקסט נרטיבי מתוך הספר "בין השורות" - גמילות חסדים - ניתוח הטקסט ומציאת מאזכרים. "אזכורים" –המשך תרגול בספר (עמודים: 32-36).

ספרות - טקסט שירי: "לכבוד שבת" (ספר "מילה טובה" – עמודים 135-136) - חזרה על מאפייני השיר (בתים, שורות קצרות, חריזה, חזרות), ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות: ידע לשוני, ייצוג ידע, כתיבה, איתור פרטים, סיכום והבעת עמדה.

לשון: חזרה ותרגול- נושא ונשוא במשפט, שם עצם- מהו וכיצד נזהה אותו במשפט.

כתיבה: כתיבת טקסט חוויה על פי תבנית.

כתיב נכון: שייכות- כיצד נכתוב סיומת שייכות ללא טעויות.

חשבון (המורה טניה) - חוקי כפל, חוק הפילוג, עמ' 124-130.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - המשכנו השבוע לתרגל את נושא המזון וימות השבוע מתוך חוברת העבודה מס' 7, למדנו קטע קריאה בעמוד 24.
שיעורי בית: בחוברת עמודים: 26-28, לחזור היטב בקריאה על עמוד 24 ולחתום.

בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2017
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום