‫אור אבנר | בית ספר יסודי בקרית ים | בתי ספר בקריות - כיתה ג1
דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום שישי, 20/01/2017, 02:32
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891
נפתחה ההרשמה לקורס מוכנות לכיתה א'!‏
לחצו על הקישור לפרטים

כיתה ג1


המורה רונית מלול


עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: כ"ב טבת | 20.1

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת בשלח: סיכום שירת הים, פחדם של הגויים מעם ישראל בעקבות הניסים הגדולים שנעשו להם, הניסיון של הקב"ה והניסים שנעשו לישראל, המצוות שניתנו לעם ישראל במרה–שבת: פרה אדומה ודיני ממונות, תלונות בני ישראל ובקשתם ללחם ובשר, הקב"ה מוריד לעם ישראל את המן, הציווים בהקשר להמן.

מסורת - סיכום – תעניות ציבור בהקשר לחורבן וגלות עם ישראל, הציפייה לגאולה, מצוות הצדקה- "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה", חשיבות מצוות הצדקה, מקור למצווה, מהותה, שכרה.

הבנת הנקרא - הרמב"ם – טקסט אינפורמטיבי, ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות, עריכת תעודת זהות על פי תולדות חייו ופועלו. "שבת המלכה" – מתוך המקורות בספר "מילה טובה" (עמ' 133-134).

ספרות - "זכות השבת" – טקסט נרטיבי (במקראה "פתחו את השער") - ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות, פעילות על הטקסט- כתיבת שאלות על הטקסט על ידי התלמידים ברמות שונות (מסר גלוי, סמוי, הערכה וביקורת)

לשון: חלקי המשפט – נושא ונשוא- על מי ומה.

כתיבה: כתיבת סיפור חוויה על פי תבנית, בדיקת הסיפורים על פי מחוון.

חשבון (המורה טניה) - הכנה למבחן, דפי עבודה.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו סיפור המשלב בתוכו את שני הנושאים שלמדנו עד כה: המזון וימות השבוע, שם הסיפור: The Very Hungry Caterpillar, עשינו פעילות נחמדה בנושא.
שיעורי בית: בחוברת עבודה עמודים: 13-14, 16, 19-21.

מדעים (המורה שרה מיטלמן) - חומרי דלק, ערכת ניסוי בנושא חומרי דלק.ט"ו טבת | 13.1

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת בשלח: קריעת ים סוף, השתלשלות הניסים במהלך חציית עם ישראל את הים, הים חוזר לאיתנו, שירת הים וההודיה לקב"ה על הניסים והנפלאות.
שיעורי בית: דפי עבודה ושאלות במחברת.

מסורת - תעניות: מהי תענית ומהותה, סוגי תעניות, הצומות במהלך השנה: צום עשרה בטבת- ירושלים, בירת ישראל - קדושתה וייחודה. הכותל- שריד בית המקדש, יום תחילת המצור על ירושלים, יום הקדיש הכללי לנספים בשואה שלא נודע יום מותם.

הבנת הנקרא - טקסט מידע: "עשרה בטבת" (בספר "מילה טובה" עמוד 120-121) - ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות: קריאה, הבנה, איתור מידע, ידע לשוני, אוצר מילים, ייצוג ידע, תמצות וסיכום, הכללה, הבעת עמדה והסקת מסקנות. "איזכורים" – תרגול בספר "בין השורות" עמודים: 32-36.

ספרות - טקסט שירי: "הבובה שרינה" (במקראה "פתחו את השער" – עמודים 70-71) - חזרה על מאפייני השיר, ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות.

לשון: סימני פיסוק: סימן שאלה, מרכאות, נקודותיים.

כתיבה: כתיבת טקסט חוויה על פי תבנית.

כתיב נכון: היא- סיומת אַה בעבר.

חשבון (המורה טניה) - סדר פעולות חשבון, מבדק, חיבור וחיסור בטור, עמ' 118-122.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - למדנו השבוע את ימות השבוע וכיצד נאמר משפטי תיאור המתארים מה אנו עושים בכל יום. האזנו לדיסק המספר על מערכת שעות החוגים של Max - בספר עד עמוד 15.
שיעורי בית: בספר עמודים: 16-19.


ח' טבת | 6.1

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פתחנו פרשה חדשה- פרשת בשלח: בני ישראל יוצאים ממצרים – אלוקים מוביל את עם ישראל בדרך הארוכה לארץ ישראל, העלאת עצמות יוסף ממצרים, עמוד הענן ועמוד האש, המרדף אחרי בני ישראל.

מסורת - תעניות: מהי תענית- משמעותה ומהותה, חשיבות התענית בעיני הקב"ה, סוגי תעניות.

הבנת הנקרא - טקסט – כתבה- "בריכת חורף היא שלולית" (בספר "מילה טובה" עמ' 122-125) - ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות – איתור מידע, ידע לשוני, ייצוג ידע, יישום והערכה, הבעת עמדה והסקת מסקנות.

ספרות - שבת- "ליד שולחן שבת" (מאת טובה הרשקוביץ) – טקסט נרטיבי מתוך המקראה: ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות: קריאה והבנה, איתור פרטים, השוואה, הערכה וביקורת, הבעת עמדה והסקת מסקנות.

לשון: סיכום סימני הפיסוק, המשפט וחלקיו (נושא, נשוא).

חשבון (המורה טניה) - השואה בין מספרים, פתרון בעיות, עמ' 108-113.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע המשכנו ללמוד על נושא המזון וקראנו קטע חדש בספר, עד עמוד 10, ?What do you want to eat
שיעורי בית: לחזור בקריאה על עמוד 10, להשלים בספר עמודים: 11, 13, 15.


כ"ג כסלו | 23.12

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - מצוות פדיון בכורות- בכור אדם, בכור בהמה, פטר חמור, הסיבות לפדיון פטר חמור. ארבע פרשיות. פתיחת פרשה חדשה- פרשת "בשלח" – הובלת הקב"ה את ישראל בדרך הארוכה ביציאתם ממצרים והסיבה לכך.

מסורת - חזרה וסיכום דיני חנוכה ומנהגי חנוכה.

הבנת הנקרא - טקסט מידעי מסיק זיתים. מאפייני הטקסט וניתוח הטקסט – שיטות המסיק על פי הכתוב – הנזק והתועלת שבכל שיטה. תרגול מיומנויות – קריאה והבנה, זיכרון, איתור פרטים, אוצר מילים, השוואה, הבעת עמדה והסקת מסקנות.
שיעורי בית:

ספרות - טקסט נרטיבי – סיפור המאסר והגאולה של האדמו"ר הזקן: ניתוח הטקסט, דמויות עיקריות בסיפור, ידע גלוי/סמוי, מאפייניו וחשיבותו של האדמו"ר הזקן.

לשון: חזרה ותרגול על סימני הפיסוק שנלמדו עד כה.

כתיבה: כתיבת סיפור המאסר והגאולה על פי תמונות ושלבים, בדיקת הסיפורים בעזרת מחוון.

חשבון (המורה טניה) - מרובעים, מעוין, ריבוע, עמ' 98-107.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - התחלנו ללמוד בספר החדש את נושא המזון: "The food we eat". למדנו מילים חדשות בצרוף האותיות: "CH", בספר עד עמוד 5.
שיעורי בית: בחוברת מספר 7 עמודים: 5-6, 8, 10.


ט"ז כסלו | 16.12

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - יציאת עם ישראל מארץ מצרים, חוקת הפסח – מי חייב בקורבן פסח ומי לא, המצוות לדורות המהוות זכר ליציאת מצרים: אכילה מצה, איסור חמץ, סיפור יציאת מצרים, מצוות תפילין, פרשת 'קדש'.

מסורת - חג החנוכה: הטעם לשמו של החג, סיפור נס החנוכה, ההבדל בין הלכה למנהג, חנוכיה כשרה / פסולה. דיני חנוכה: זמן הדלקת נרות, במה מדליקים, מספר נרות, מי מדליק, ברכות ההדלקה, מקום הנחת הנרות. מנהגי החנוכה: סיפור נס החנוכה, להרבות בסעודה, להרבות בצדקה, אכילת מאכלים מטוגנים בשמן, אכילת מאכלי חלב זכר לנס שהצליחה יהודית להרוג את שר הצבא של יון בכך שהשקתה אותו חלב.

הבנת הנקרא - טקסט מידע: "מסיק זיתים" – ניתוח הטקסט ומאפיינים, תרגול מיומנות קריאה והבנה, איתור פרטים, מיון והכללה, אוצר מילים, ידע לשוני, הבעת עמדה והסקת מסקנות.

ספרות - טקסט נרטיבי "נר ראשון" (מתוך "פתחו את השער") - ניתוח הטקסט ומאפיינים על פי התבנית הסיפורית, דמויות מרכזות בסיפור, השוואה: מציאותי ודימיוני.

לשון: סימני הפיסוק – פסיק, סימן קריאה.

כתיבה: כתיבת סיפור על פי תמונה, עמ' 55 בחוברת "בין השורות".

כתיב נכון: נערכה הכתבה תרגול ומשימות לכלל: 'כל מה שאתה עשית בעבר - מסתיים ב־'ת' ללא 'ה'.

חשבון (המורה טניה) - סדר פעולות החשבון, מרובעים, מעוין, עמ' 94-99.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע ערכנו חזרות על פרק 6 והיום התלמידים סיימו את המבחן. לשיעור הבא- נא להביא ספר 7,8 וחוברת 7.


ח' כסלו | 8.12

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת וארא: מצוות קידוש החודש וציווי ה' על קורבן פסח- חזרה, אופן אכילת קורבן הפסח, ציווי ה' על פסח דורות, מכת בכורות.

מסורת - כשרות: ההפרדה בין בשר לחלב – בבישול ואכילה, כלים, זמן המתנה בין בשר לחלב, עבודת סיכום בנושא כשרות. חודש כסלו: מהות החודש, מזל החודש, תאריכים מיוחדים בחודש זה. החלטה טובה- אנו מאירים את העולם במעשים טובים.

הבנת הנקרא - טקסט מידע – "הלכות הדלקת נרות חנוכה" (בספר "מילה טובה" עמוד 104-105) - ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות- קריאה, הבנה, איתור מידע, ידע לשוני, אוצר מילים, לוגיקה, ייצוג ידע, הכללה, הבעת עמדה.

לשון: עבודת סיכום- שורשים ומשפחות מילים. המשפט- סימני פיסוק: הנקודה- תפקידה במשפט, פסיק- תפקידו במשפט.

כתיבה: כתיבת הוראות להכנת סביבון מנייר על פי תבנית – טקסט מפעיל, ביצוע ההוראות בכתיבה עצמית והכנת הסביבון.

כתיב נכון: סיומת תָּ - כל פעולה שאתה עשית אתמול מסתיימת ב־תָּ. בשבוע הבא תיערך הכתבה על המילים שנכתבו במחברת.

כללי: לקראת מסיבת החנוכה, פתחנו השבוע בחזרות ריקוד ושירה.

חשבון (המורה טניה) - הכנה למבחן בהנדסה, החומר במחברת, עמ' 90-92.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - בשעה טובה ומוצלחת סיימנו פרק 6. השבוע עשינו חזרות על החומר הנלמד והיום היה אמור להתקיים מבחן מסכם אך בשל מבחן במדעים הוא נדחה ליום רביעי הבא.
שיעורי בית: לסיים את חוברת מספר 6.


א' כסלו | 1.12

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה: פרשת וארא: מכות ארבה וחושך - אזהרה, משך זמן המכה, מבצע המכה, תיאור המכה, תגובת פרעה ותגובת המצרים, מידה כנגד מידה בכל מכה. מצוות קידוש החודש וציווי ה' על קורבן פסח.

יהדות: כשרות: "לא תשקצו את נפשותיכם"- איסור אכילת חרקים ורמשים והזהירות מאכילתם. סיכום הנושא- מצוות כשרות והסיבה לקיום מצווה זו, ההבדלים בין בעלי חיים טהורים לבין טמאים, איסור אכילת דם, "הדם הוא הנפש."

לשון: סיכום הנושא- שורשים ומשפחות מילים.

הבנת הנקרא: טקסט מפעיל: הוראות הכנה "כלב נובח מנייר", חזרה על מאפייני טקסט מפעיל- הוראות, אופן הכנה, נכתב בלשון ציווי או בהווה-רבים, נכתב על פי סדר כרונולוגי, בספר "מילה טובה": עמודים 72-73. הכותרת- תפקיד הכותרת, כתיבה והתאמה בהתאם לתוכן, בספר "בין השורות" – עמודים 22-24.

ספרות: "מעשה בחוב" – טקסט נרטיבי: ניתוח הטקסט- דמויות עיקריות בסיפור והתכונה הבולטת בכל דמות, מיומנויות: מילים חדשות, איתור מידע, ידע לשוני, הבעת עמדה והסקת מסקנות.

כתיבה: פיתוח כתיבה בעזרת מילות שאלה: מי, היכן, מה קרה, מתי?

כתיב נכון: מוספיות השורש, האותיות הנוספות לאותיות השורש.

חשבון (המורה טניה) - מרובעים, מלבן, עמ' 82-83.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו קטעי קריאה חדשים- בספר עד עמוד 193, כמו כן, האזנו לקטעי שמע בדיסק והשלמנו את ההוראות בספר (הבנת הנשמע).
שיעורי בית: לסיים את כל הדפים בחוברת שבתקייה.


כ"ד חשון | 25.11

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת וארא: מכת ברד- מבצע המכה, תגובת פרעה והעם המצרי, מידה כנגד מידה של הקב"ה במכה זו. סיימנו את פרשת וארא בה למדנו על שבע מתוך עשר המכות שהביא הקב"ה על פרעה וכל מצרים, את הפרשה סיימנו בחידון כהערכה לידע התלמידים. פתחנו את פרשת בא: מכת ארבה- ההתראה במכה זו ותגובת פרעה.
שיעורי בית: דפי עבודה- תעודת זהות לכל מכה.

מסורת - כשרות- כיצד נבדיל בין בהמות טהורות לבין בהמות טמאות, איסור אכילת דם.

הבנת הנקרא - "בין השורות" – תרגול- רצף אירועים בסיפור (עמוד 50), חלקי הסיפור- פתיחה, גוף, סיום.

ספרות - טקסט שירי: "שני עננים" (במקראה: "פתחו את השער" עמוד 44) - ניתוח הטקסט על פי מאפיינים. הקניית המושג "האנשה" בשיר, תרגול מיומנויות: השוואה, ארגון ידע, תמצות וסיכום, איתור מידע, אוצר מילים וידע לשוני, הבעת עמדה והסקת מסקנות. "מילה טובה" – פעילות התמצאות במילון ואוצר מילים, "מגדירים סתיו ועוד מילים" (עמוד 35).
שיעורי בית: שאלות במחברת.

לשון: שורשים ומשפחות מילים- חזרה ושינון, מציאת השורש - כיצד, סדר אותיות השורש. דף תרגול- מציאת יוצא דופן, מציאת שלש אותיות משותפות, התאמת מילה למשפט.

כתיבה: המשך בדיקת הסיפורים על פי המחוון, נהניתי מאוד מקריאת הסיפורים.

כתיב נכון: המשך תרגול המפתח לכתיבה נכונה- ידיעת השורש ומשפחת המילים.

חשבון (המורה טניה) - מבחן, עמ'78-81.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - במהלך השבוע התקדמנו בספר עד עמוד 187, היום שמענו את כל קטעי השמע שנלמדו מתחילת השנה מתוך הדיסק.
שיעורי בית: להשלים בחוברת עמודים: 8, 19, 20, 22.


ט"ז חשון | 17.11

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת וארא: עשרת המכות: מכת כינים, ערוב, דבר ושחין. בכל מכה למדנו על מבצע המכה, האם הייתה התראה, תגובת פרעה, תגובת המצרים, מידה כנגד מידה של הקב"ה.
שיעורי בית: דפי עבודה- תעודת זהות לכל מכה.

מסורת - י"א בחשוון- יום פטירת רחל אימנו. כשרות- "לא תבשל גדי בחלב אימו": איסור אכילה, בישול והנאה.

הבנת הנקרא - טקסט מידע: "החילזון" - ניתוח הטקסט על פי טבלת יר"ל, עריכת תעודת זהות לחילזון: מזונו, מקום מחייתו וכו', תמצות וסיכום, איתור מידע, אוצר מילים, הכללה,ידע לשוני, הבעת עמדה והסקת מסקנות.
שיעורי בית: דף עבודה.

ספרות - טקסט נרטיבי: "רחל אימנו"- ניתוח הטקסט על פי התבנית הסיפורית, דמויות עיקריות ומשניות, איתור מידע, אוצר מילים, הבעת עמדה והסקת מסקנות.
שיעורי בית: דפי עבודה.

לשון: שורשים ומשפחות מילים, מציאת השורש - כיצד, סדר אותיות השורש.
שיעורי בית: משימות במחברת.

כתיבה: בדיקת הסיפורים על פי המחוון

כתיב נכון: המפתח לכתיבה נכונה- ידיעת השורש ומשפחת המילים.

חשבון (המורה טניה) - ישרים מקבילים, הכנה למבחן (החומר במחברת), עמ' 71-73.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - שמחתי לחזור ולפגוש את ילדכם שוב, כולי תקווה ותפילה שנעבוד מתוך שיתוף פעולה על מנת לקדם את ילדכם במקצוע האנגלית ולהביאם להישגים טובים בהתאם לתוכנית הלימודים. השבוע עשינו חזרות על נושאים שנלמדו מתחילת השנה, ניכר כי התלמידים שולטים יפה בחומר שנלמד עד עתה. התקדמנו בספר עד עמוד 87.
שיעורי בית - לחזור היטב בקריאה ולהשלים את עמוד 87 לפי ההוראות.


י' חשון | 11.11

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת וארא: אהרון ומשה באים לפני פרעה, הצגת המופתים כהוכחה לכך שהם שליחי ה', הקדמה לעשרת המכות. מכות דם וצפרדע - אזהרה, משך זמן המכה, מבצע המכה, תיאור המכה, תגובת פרעה ותגובת המצרים.
שיעורי בית: דפי עבודה.

מסורת - חודש חשוון- שמות החודש: ירח בול, מר-חשוון, הטעם לשמות אלו. ז' בחשוון- התחלנו לבקש בתפילה על הגשם. דיני כשרות: הציווי מן התורה "לא תבשל גדי בחלב אימו", האיסורים הנלמדים מפסוק זה, המהות והסיבה בשמירת אוכל כשר.

הבנת הנקרא - טקסט מידע: "הנחליאלי" – ניתוח הטקסט - תעודת זהות לנחליאלי: הסיבה לשמו, מזונו, מקום מחייה, הקשר עם ציפורים אחרות, מראה חיצוני, תרגול מיומנויות: איתור מידע, תמצות וסיכום, ידע לשוני, אוצר מילים, הבעת עמדה, השוואה.
שיעורי בית: משימה במחברת, "בין השורות" – רצף אירועים על פי סדר הגיוני.

ספרות - טקסט שירי: "איזה גשם" – ניתוח הטקסט וחזרה על מאפיינים: בתים, שורות קצרות, חריזה, חזרות.
שיעורי בית: דף עבודה.

לשון: שורשים ומשפחות מילים.

כתיבה: כיצד כותבים סיפור? תרגול כתיבת סיפור על פי שלבים עד לקבלת סיפור מעניין ותקין תוך שילוב וחזרה על התבנית הסיפורית, בדיקת סיפורים.

כישורי חיים: מזל שאני הוא אני! המשך: "מישהו אחר שהייתי רוצה להיות...."

חשבון (המורה טניה) - חיסור, עיגול מספרים, עמ' 56-62, דף עבודה.


ג' חשון | 4.11

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - השבוע נערך מבחן על כל פרשת שמות. פרשת וארא: התגלות ה' למשה בשם ה' המיוחד, הבטחת הקב"ה למשה על גאולת עם ישראל, ארבעה לשונות גאולה, ייחוסם של משה ואהרון, בקשת הקב"ה מאהרון ומשה ללכת אל פרעה.

מסורת - הזכרת גשמים ובקשת גשמים, גדולת היום בו יורדים הגשמים, חודש מר חשוון- הסיבה לשמו של חודש זה, תאריכים מיוחדים בחודש זה, מזל החודש. כשרות- פתיחת הנושא: הציווי מן התורה, מהות המצווה.

הבנת הנקרא - טקסט מידע: "טבריה והכנרת", ניתוח הטקסט: הכותרת ותפקידה, פסקאות, תמצות וסיכום איתור מידע, אוצר מילים, הכללה,ידע לשוני, הבעת עמדה והסקת מסקנות.
שיעורי בית: דף עבודה.

ספרות - טקסט נרטיבי: "חוני המעגל"- ניתוח הטקסט על פי התבנית הסיפורית, דמויות עיקריות ומשניות, איתור מידע, אוצר מילים, הבעת עמדה והסקת מסקנות.
שיעורי בית: משימה במחברת- טבלה.

לשון: כללי התמצאות במילון: סדר חיצוני ופנימי, תרגול בכרטיסיות עבודה.

כתיבה: משפט תקין- מהו, סדר האירועים/משפטים על פי רצף.

כתיב נכון: אותיות מבלבלות- המודעות לאותיות אלה ושיפור הכתיבה לכתיב תקין ונכון.

חשבון (המורה טניה) - חיסור, הכנה למבחן, עמ' 66-69, מבחן יערך ביום ראשון.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע התקדמנו בספר, עסקנו בעמודים 65 עד 68, חזרנו על כל האותיות, ביצענו משימות קריאה.
שיעורי בית - לסיים עמודים בספר.


י"א תשרי | 13.10

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - גזירת התבן, תלונת השוטרים למשה ואהרן, פניית משה לקב"ה עקב החמרת מצבם וסבלם של עם ישראל, תגובת ה' וחיזוק משה. סיכום פרשת שמות- דפי חזרה, מבחן יערך לאחר החגים.
שיעורי בית: דפי עבודה.

מסורת - יום הכיפורים- חזרה וסיכום: מהות היום, כפרות, איסורי יום כיפור, סעודה מפסקת, חמש תפילות ביום הכיפורים (הנוספות: מוסף ונעילה). חג הסוכות- הטעם לחג זה והמקור בתורה, מספר ימים בהם מצווים בישיבה בסוכה, סוכה כשרה / פסולה, שבעה האושפיזין, קדושת הסוכה, ארבעת המינים ומשמעותם, שמחת תורה ושמיני עצרת.
שיעורי בית: דפי עבודה.

הבנת הנקרא - טקסט מידע: "חג הסוכות", ניתוח הטקסט על פי מאפיינים, תרגול מיומנויות: כותרת, קריאה והבנה, פענוח מילים, תמצות וסיכום פיסקה, איתור מידע. מדרש: "ארבעת המינים" (מתוך הספר "מילה טובה" עמוד 23) - ארבעת המינים המסמלים ארבעה סוגים של אנשים בעם ישראל, ניתוח הטקסט: איתור מידע, סיכום, מיון, השוואה, פענוח מילים, הבעת עמדה והסקת מסקנות. טקסט מפעיל: הוראות להכנת פנס מנייר לסוכה (מתוך הספר "מילה טובה", עמודים 26-27), יישום וביצוע הוראות- הכנת הפנס מנייר לסוכה.

ספרות - שיר- "סליחה" - ניתוח הטקסט על פי מאפיינים: מבנה, מצלול, חזרות ודימויים בשיר: משמעות בקשת הסליחה וחשיבותה.
שיעורי בית: דף עבודה.

כתיב נכון: כתיבה כהלכה: עיצוב האותיות וארגון כתיבה, חלוקת האותיות לארבעה קבוצות: אותיות הנכתבות מלמעלה למטה, בקוים עגולים, עגולים וישרים, מלמטה למעלה.

חשבון (המורה טניה) - חשבון: לשנן את לוח הכפל.
הנדסה: זויות, עמ' 46-47, שני דפי עבודה.
שיעורי בית -

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע התקדמנו בספר, למדנו אות חדשה - Q, עסקנו בעמ' 60-65.
שיעורי בית - לסיים עד עמ' 70.

מדעים (המורה מוריה לוי) - ערכנו טבלת טרום ניסוי בה בדקנו מהם הגורמים המשתנים והקבועים בניסוי, והעלנו השערות לגבי תוצאות הניסוי.
שיעורי בית: טבלה במחברת.


כ' אלול | 23.9

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - התגלות הקב"ה למשה בסנה הבוער, דו שיח בין משה לקב"ה, הקב"ה מבקש ממשה להיות שליחו ולגאול את עם ישראל, בקשת הקב"ה ממשה שיפנה לזקני העם, אמונה ואותות.
שיעורי בית: דף עבודה.

מסורת - אלול/ ראש השנה: שמות נוספים לראש השנה והטעמים לשמות אלו, מהות היום וחשיבותו, סימנים טובים לשנה טובה- אכילת מאכלים מסוימים בראש השנה, "תשליך" בראש השנה. ח"י באלול- תאריך מיוחד בחסידות, יום הולדתם של שני המאורות הגדולים- ר' ישראל הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן.

הבנת הנקרא - טקסט מידע: "בין כסה לעשור" (מתוך הספר "מילה טובה"): ניתוח הטקסט על פי מאפיינים, תירגול מיומנויות: כותרת, קריאה והבנה, פענוח מילים, תמצות וסיכום פיסקה, מאזכרים, פעלים. ביצוע סדרת הוראות – מתוך הספר "בין השורות": עמודים 12-13.

לשון: 22 אותיות בשפה העברית- חזרה, עיצורים ותנועות- משמעות התנועה וההבדלים בניהם.

כתיבה: כתיבת אגרת ברכה על פי מחוון.

כתיב נכון: עיצוב האותיות- נקודת ההתחלה, כיוון הכתיבה.

כישורי חיים: רגשות: חשיפת התלמידים לשלל רגשות, ההתמודדות עם רגשות שליליים, סיפור "צעצועי דווקא".

חשבון (המורה טניה) - חיבור וחיסור עם שבירת עשרת.
שיעורי בית - לחזור על לוח כפל, עמ'22-25, דף עבודה.

מדעים (המורה מוריה לוי) - עסקנו בתכונות של חומרים והבחנו כיצד האדם מנצל את תכונות החומר לתועלתו. נערך ניסוי בו למדנו על מוליכות חום של חומרים שונים.
שיעורי בית: עמ' 11.


י"ג אלול | 16.9

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

בימים אילו של פתיחת שנה, מעבר להישגים הנדרשים, אנו עובדים בכיתתנו על משמעת, סדרים וכללים על מנת לשמור על אוירה נעימה במהלך כל שנת הלימודים.
נא לשים לב להערות/ הארות הנכתבות ביומנים ובמחברות קשר.

תורה - פרשת שמות פרק א': גזירת פרעה ראשונה- מיסים ועבודת פרך, גזירת הבנים, הולדת משה, משה יוצא אל אחיו, משה בורח למדין.
שיעורי בית: דף עבודה.

מסורת - משל –"המלך בשדה", השופר- מהות השופר, ממה עשוי ,מדוע תוקעים בשופר.
שיעורי בית: דף עבודה.

הבנת הנקרא - המשך מילוי הוראות מתוך הספר "בין השורות".

ספרות - טקסט נרטיבי (מתוך המקראה "פתחו את השער") - עמוד 17 - "סליחה שבלב": ניתוח הכותרת ותפקידה- משמעות המילה סליחה. ניתוח ותמצות הטקסט על פי התבנית הסיפורית, מילים לא מוכרות.

לשון: עיצור ותנועה - ההבדלים ביניהם.

כתיבה: חזרה – תרגול כתיבת תשובה תקינה, מחוון לכתיבת אגרת ברכה, כתיבת אגרת.

כתיב נכון: כללים לכתיבה תמה- כתיבה נכונה וברורה במחברת, אותיות מתעגלות.

חשבון (המורה טניה) - לוח מאה, חיבור וחיסור עם שבירת עשרת, זויות, עמ' 10-17.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע ערכנו חזרה על החומר שנלמד בשנה שעברה, משחקי קריאה, אוצר מילים ועוד, התקדמנו בספר עד עמ' 43 בספר.
שיעורי בית - לסיים עד עמ' 43 בספר ולשנן קריאה שוטפת.

מדעים (המורה מוריה לוי) - פתחנו את הנושא "חומרים", הבחנו בחומרים שונים בסביבה, בדקנו מאלו חומרים עשויים המוצרים שבסביבתנו, הסקנו שהאדם עושה שימוש בחומרים ליצירת מוצרים לתועלתו.
שיעורי בית: עמ' 9.


ה' אלול | 8.9

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:
בשעה טובה פתחנו שנת לימודים חדשה, מברכת את תלמידיי היקרים לשנת לימודים פורייה ומוצלחת!

תורה - הקדמה לספר שמות: חומש שמות – השני מבין חמישה חומשים, חומש מחולק לפרשות, פרקים ופסוקים, התורה מונה באותיות- הערך המספרי של האותיות, שמות נוספים לחומש שמות, הנושאים בחומש שמות. פרשת שמות פרק א': התרבות בני ישראל במצרים, שעבוד בני ישראל בארץ מצריים.
שיעורי בית: דף עבודה.

מסורת - חודש אלול במעגל השנה, סדר החודשים, אלול- מהות החודש, שמות נוספים לחודש אלול וההסבר לכל שם.

הבנת הנקרא - מילוי הוראות.

ספרות - טקסט שירי- "מתנת החשיבה החיובית"- ניתוח הטקסט על פי מאפיינים- שורות קצרות, חריזה ובתים. המסר בשיר- תרומתה של החשיבה החיובית ככלי מהותי וחשוב להתנהלות היום יומית.

לשון: 22 אותיות בשפה העברית, אותיות מתחברות למילים, עיצורים ותנועות.

כתיבה: כללים לכתיבת תשובה תקינה.

כתיב נכון: כללים לכתיבה נאה ונכונה במחברת.

חשבון (המורה טניה) - מבנה עשרוני, מצולעים, עמ' 2-9.

אנגלית (המורה בתאל) - השבוע חזרנו ורעננו את החומר משנה שעברה, תרגלנו מעט בספר. בשבוע הבא יערך מבדק אותיות.
שיעורי בית - לשנן את כתיבת האותיות שלמדנו בשנה שעברה.

בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2017
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום