דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום ראשון, 25/10/2020, 09:20
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891

לחצו למעבר לאתר החדש של בית הספר


כיתה ב3


המורה עטרה בבלסקי


עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: כ"ט חשון | 18.11

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו את האות האחרונה לפרק זה: M/m -מילים חדשות + צלילים של האות בצרוף אותיות הניקוד שלמדנו עד כה: a ו־e. התקדמנו בספר וחזרנו על שאר האותיות שנלמדו עד כה - בספר עד עמוד 24.
שימו לב: בשבוע הבא ביום רביעי יתקיים מבחן מסכם על פרק 4 - החומר למבחן הוא על שמונה אותיות שלמדנו עד עתה ומופיעות בספר: A/a ,B/b, C/c, E/e, L/l, M/m, S/s, T/t, על התלמידים לדעת היטב את כתיבת האותיות הגדולות והקטנות וכן לדעת מילים המתחילות בכל אות, על התלמידים לדעת לקרוא מילים עם אות הניקוד: sat, bat, mat ,cat :a. בשבוע הבא יתקיימו חזרות למבחן.
שיעורי בית: בספר עמודים: 25-28.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - המשכנו בנושא מאפיין החיים תקשורת. ראינו סרטונים מדהימים על תקשורת בין בעלי חיים וכן תרגלנו תקשורת לא מילולית בין בני אדם.כ' חשון | 9.11

כללי (המחנכת עטרה בבלסקי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - למדנו על הדו שיח שהתנהל בין הקדוש ברוך הוא לאדם לאחר החטא, הקדוש ברוך הוא חיכה שאדם יתנצל על חטאו, ולא יאשים גורמים אחרים. למדנו שכך אנו צריכים לנהוג בחיינו, להודות על הטעות ולא לחפש אשמים. סיימנו את נושא חטא עץ הדעת.

מסורת למדנו על הולדתו הניסית והמיוחדת של הרבי הרש"ב שנולד בכ' חשון.

כתיבה - למדנו לעומק את התבנית הסיפורית והתנסינו בעל פה.

ספרות - למדנו וקראנו את השיר "מי מחכה לגשם?" ראינו את המוטיבים בשיר ועבדנו.

הבנת הנקרא - עבדנו על הסיפור המשעשע "האם הגיע הסתיו?", ראינו את סימני הסתיו וענינו על השאלות והתאמנו על כתיבת תשובה מלאה.

לשון - התחלנו להכיר מקרוב את סימני הפיסוק ותפקידם שנקרא בצורה מדוייקת ונכונה.

כתיב וכתב - תרגלנו במשפט את השימוש הנכון במילים 'לא' ו'לו'.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו את האות "L/l" ומילים חדשות המתחילות בה, חזרנו על האותיות שנלמדו עד כה ושיחקנו משחק בינגו על אותיות ומילים, בחוברת התקדמנו עד עמוד 42.
שיעורי בית: במחברת אותיות לרשום את האות L/l ולהדביק מילים המתחילות בה.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - מאפייני חיים של יצורים חיים. השבוע למדנו על תקשורת בין יצורים חיים, ראינו שניתן להעביר מסרים באמצעות דרכים שונות: ריחות, קולות, צבעים, מגע גוף ושפת גוף.


י"ד חשון | 3.11

כללי (המחנכת עטרה בבלסקי)

תורה - למדנו השבוע על נתינת שמות לכל חיה וחיה על ידי האדם הראשון, דרך זה הבין שכל החיות באות בזוגות, זכר ונקבה, וגם הוא צריך. וכך ה' ברא את חוה מצלע- עצם מאדם. התחלנו ללמוד על חטא עץ הדעת ועל פיתוי הנחש את חוה.

יהדות - למדנו על רחל אימנו שהשבוע חל יום פטירתה, על הויתור שלה ללאה ומתוך כך על הברכות שה' נתן לה ומקבל את כל תפילותיה על בניה.

לשון - חידדנו את מילות השאלה ותירגלנו בכיתה כתיבת שאלות.

ספרות - למדנו על "דו שיח" - שיחה המתנהלת בין שני אנשים. קראנו על הפטריה והמטריה, על הדומה והשונה שבהן.

כתיב וכתב - למדנו את ההבדל שבין כתיבת 'לא' (עם האות א') -שלילה של מצב מסויים (לא רוצה, לא אוהב) לבין כתיבת 'לו' (עם ו')- מדבר על מישהו (הבאתי לו משחק)

מסיבת חומש - מחר אנחנו נחגוג בשמחה ובהתרגשות את מסיבת החומש!! הילדים למדו והתכוננו רבות למסיבה! שנזכה תמיד ללמוד תורה מתוך שמחה!

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו אות חדשה: "E/e" - צלילים + מילים חדשות, חזרנו בקריאה על המילים החדשות שלמדנו בשבוע שעבר (בשלוב אות הניקוד A) והתקדמנו בתירגול מתוך החוברות עד עמוד 32.
שיעורי בית: לרשום את האות החדשה במחברת אותיות ולהדביק מדבקות.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - מאפייני חיים של יצורים חיים. השבוע למדנו על תקשורת בין בעלי חיים' ראינו כי בעלי חיים מתקשרים בינהם באמצעות: ריחות, צבעים, קולות, תנועות גוף ומגע גוף.


ו' חשון | 26.10

מתמטיקה (המורה לודה) - חשבון - עמ' 46-53, דפי עבודה, עבודה במחברת.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע חזרנו על האות T/t ולמדנו אות חדשה האות S/s - צלילם ומילים המתחילות בה. למדנו לקרוא שלש מילים מצרוף האותיות שלמדנו עד עתה: bat ,cat ,sat. בספר עמודים: 10-12, בחוברת עבודה עמודים: 24-28.
שיעורי בית: לרשום את האות החדשה במחברת אותיות ולהדביק מדבקות.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - מאפייני חיים של יצורים חיים. סיפרנו על בעלי חיים שצורת השמירה על צאצאיהם מעניינת במיוחד, התחלנו ללמוד על מאפיין החיים: 'תקשורת עם הסביבה'.


ל' תשרי | 20.10

כללי (המחנכת עטרה בבלסקי)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה: המשכנו ללמוד על בריאת העולם: הימים רביעי וחמישי. ביום הרביעי ה' ברא את השמש הירח והכוכבים, למדנו מדוע הירח קטן יותר מהשמש. ביום החמישי ה ברא את הרמשים- החיות הקטנות, ואת הציפורים.

יהדות - למדנו על תפילת הגשם שהתקיימה בבית המקדש ושמתקיימת כל שנה בחג סוכות. מדוע מתחילים לבקש "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה" רק אחרי ז' בחשוון.

הבנת הנקרא: למדנו על טקסט המידע- שנותן לנו מידע וחומר רב על הנושא הטקסט, עבדנו על טקסט מידע בנושא הנחליאלי.

ספרות: קראנו את שיר 'הסתיו' וחיפשנו את מבשרי הסתיו המסתתרים בשיר.

כתיבה: התחלנו להכיר את שלבי כתיבת הסיפור, למדנו על הרקע שאיתו מתחילים סיפור, הרקע צריך לכלול:זמן, מקום ודמויות ותיאוריהן.

הודעות: ב"ה חזרנו מלאי כוח מחופשת הסוכות, נא לשים לב לסוודר עם שם בימים הקרים.
בעוד שבועיים נחגוג בשמחה את מסיבת החומש, נשלחו הזמנות.

מתמטיקה (המורה לודה) - עמ' 38-45, דפי עבודה - מספרים בתחום המאה.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו אות חדשה: T/t, הצליל שלה ומילים המתחילות בה, תירגלנו כתיבה נכונה וחזרנו על האותיות שנלמדו עד עתה, בחוברת העבודה התקדמנו עד עמוד 24.
שיעורי בית: להשלים במחברת אותיות את האות T/t.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - מאפייני חיים של יצורים חיים. למדנו על מאפיין החיים - רביה. ראינו תמונות של בעלי חיים וצאצאיהם והדגשנו את ההבדל בין המושגים לידה, המלטה, השרצה והטלת ביצים. למדנו על מאפיין החיים - תנועה, הדגמנו בכיתה בריחה מטורפים, השגת מזון וכו'.


כ"ג אלול | 14.9

מתמטיקה (המורה לודה) - עמ' 10-19, דפי עבודה.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע חזרנו על האות C/c והמילים המתחילות בה, למדנו את נושא הכיתה והחפצים השייכים ללימודים. בחוברת עבודה- השלמנו השבוע את כל דפי העבודה הקשורים לנושאים אלו (עמודים: 5-12).

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - הנושא הנלמד הוא סביבות חיים, מה יש בסביבת חיים? נחשפנו (בתמונות ובסרטונים) לסביבות חיים מגוונות, למדנו כי בסביבת החיים יש מרכיבים חיים ומרכיבים דוממים, יצאנו לסיור מודרך בחצר בית הספר. לכבוד ראש השנה צפינו בסרט על תהליך יצור הדבש.


י"ז אלול | 8.9

בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2020
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום