דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום שלישי, 20/10/2020, 19:08
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891

לחצו למעבר לאתר החדש של בית הספר


כיתה ב2


המורה רונית מלול


עדכונים שוטפים
עדכון אחרון: כ"ט חשון | 18.11

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו את האות האחרונה לפרק זה: M/m -מילים חדשות + צלילים של האות בצרוף אותיות הניקוד שלמדנו עד כה: a ו־e. התקדמנו בספר וחזרנו על שאר האותיות שנלמדו עד כה - בספר עד עמוד 24.
שימו לב: בשבוע הבא ביום רביעי יתקיים מבחן מסכם על פרק 4 - החומר למבחן הוא על שמונה אותיות שלמדנו עד עתה ומופיעות בספר: A/a ,B/b, C/c, E/e, L/l, M/m, S/s, T/t, על התלמידים לדעת היטב את כתיבת האותיות הגדולות והקטנות וכן לדעת מילים המתחילות בכל אות, על התלמידים לדעת לקרוא מילים עם אות הניקוד: sat, bat, mat ,cat :a. בשבוע הבא יתקיימו חזרות למבחן.
שיעורי בית: בספר עמודים: 25-28.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - המשכנו בנושא מאפיין החיים תקשורת. ראינו סרטונים מדהימים על תקשורת בין בעלי חיים וכן תרגלנו תקשורת לא מילולית בין בני אדם.
כ' חשון | 9.11

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - עונשו של קין על הרג אחיו, שש דורות מקין, כיצד נהרג לבסוף קין, דורו של נח.

יהדות - ברכות הראיה, סדר יום של ילד יהודי- הקימה בבוקר.

כתיבה - כתיבת משפט על פי תמונה, כתיבת "דו שיח" (עץ בשלכת עם העלה), הכרת התבנית הסיפורית- הדגשת מאפייני הסיפור מתוך הקטע הכתוב.

לשון - סימני פיסוק- פסיק, סימן שאלה- תפקידיהם.

ספרות - טקסט שירי "שתי אחיות"- מקראה עמוד 58.
שיעורי בית: דף עבודה.

הבנת הנקרא - טקסט מידע- " השלכת" – ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות, "האם הגיע סתיו" / עודד בורלא (מתוך הספר "מילה טובה" עמוד 43-40)

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו את האות "L/l" ומילים חדשות המתחילות בה, חזרנו על האותיות שנלמדו עד כה ושיחקנו משחק בינגו על אותיות ומילים, בחוברת התקדמנו עד עמוד 42.
שיעורי בית: במחברת אותיות לרשום את האות L/l ולהדביק מילים המתחילות בה.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - מאפייני חיים של יצורים חיים. השבוע למדנו על תקשורת בין יצורים חיים, ראינו שניתן להעביר מסרים באמצעות דרכים שונות: ריחות, קולות, צבעים, מגע גוף ושפת גוף.


י"ד חשון | 3.11

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

במהלך השבוע הקדשנו את מרבית הזמן לחזרות לקראת מסיבת החומש.

תורה - קין והבל, קין הורג את הבל.

יהדות - חוני המעגל- התפילה לגשם.

כתיבה - כתיבת משפט על פי תמונה.

הבנת הנקרא - "רחל אמנו"- טקסט נרטיבי, תרגול מיומנויות, קריאה והבנה, אוצר מילים, ידע לשוני, איתור פרטים, השוואה, הבעת עמדה והסקת מסקנות.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו אות חדשה: "E/e" - צלילים + מילים חדשות, חזרנו בקריאה על המילים החדשות שלמדנו בשבוע שעבר (בשלוב אות הניקוד A) והתקדמנו בתירגול מתוך החוברות עד עמוד 32.
שיעורי בית: לרשום את האות החדשה במחברת אותיות ולהדביק מדבקות.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - מאפייני חיים של יצורים חיים. השבוע למדנו על תקשורת בין בעלי חיים' ראינו כי בעלי חיים מתקשרים בינהם באמצעות: ריחות, צבעים, קולות, תנועות גוף ומגע גוף.


ו' חשון | 26.10

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

השבוע פתחנו בחזרות לקראת טקס קבלת החומש שיתקיים אי"ה ביום שישי יד' חשוון בשעה 9.00 בבוקר. הטקס יתקיים בבית הכנסת חב"ד קרית אתא, המסיבה בהשתתפות ההורים.

תורה - ספר בראשית (נא להביא חומש לכל שיעור): בריאת האישה, חטאם של אדם וחוה בעדן, עונשם של אדם וחוה.

יהדות - בקשת ושאלת גשמים. אמירת "משיב הרוח ומוריד הגשם" – שמיני עצרת ,שאלת גשמים ו"תן טל ומטר לברכה"- בקשת גשמים בז' חשון. המדרש: "חוני המעגל".

כתיבה - כתיבת משפט תקין על פי תמונה.

לשון - סימני פיסוק, סימן שאלה –תפקידו.

ספרות - טקסט שירי "מי מחכה לגשם" (מתוך המקראה 'פתחו את השער' עמ' 50): ניתוח הטקסט וחזרה על מאפייני שיר (בתים, שורות קצרות, חריזה) תרגול מיומנויות, קריאה. פענוח מילים חדשות, הפקת משמעות מתוך הטקסט. הבעה בעל פה, איתור מידע הערכה וביקורת.

הבנת הנקרא - "הנחליאלי" – טקסט מידע – המשך ניתוח הטקסט והכנת תעודת זהות לנחליאלי על פי המידע הנתון בטקסט. טקסט מידע "השלכת" – ניתוח הטקסט ותרגול מיומנויות.

הודעות - חיסוני שגרה יתקיימו ביום שלישי 21/11/2017, נא להביא פנקסי חיסון.

מתמטיקה (המורה לודה) - חשבון - עמ' 46-53, דפי עבודה, עבודה במחברת.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע חזרנו על האות T/t ולמדנו אות חדשה האות S/s - צלילם ומילים המתחילות בה. למדנו לקרוא שלש מילים מצרוף האותיות שלמדנו עד עתה: bat ,cat ,sat. בספר עמודים: 10-12, בחוברת עבודה עמודים: 24-28.
שיעורי בית: לרשום את האות החדשה במחברת אותיות ולהדביק מדבקות.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - מאפייני חיים של יצורים חיים. סיפרנו על בעלי חיים שצורת השמירה על צאצאיהם מעניינת במיוחד, התחלנו ללמוד על מאפיין החיים: 'תקשורת עם הסביבה'.


ל' תשרי | 20.10

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - ספר בראשית: בריאת האדם, היום השביעי בבריאת העולם, גן עדן, ארבעת הנהרות בגן עדן.

יהדות - חודש מר חשוון- מזל החודש, תאריכים מיוחדים בחודש זה. בחג שמיני עצרת- הזכרת גשמים, בז' חשוון – שאלת גשמים.

כתיבה - כתיבת חוויות מחופשת החגים. כתיבת משפט תקין, ממה מורכב משפט? דמות – פועל- המשך.

לשון - סימני הפיסוק לסוגיהם ותפקידיהם בקטע כתוב, סימני פיסוק שנלמדו: הנקודה.

ספרות - טקסט שירי: "הסתיו"- קריאת הטקסט והבנתו, ניתוח הטקסט ומאפייניו, עונת הסתיו בטבע ומבשריה.

הבנת הנקרא - טקסטים אינפורמטיביים- "החילזון", "ציפור הנחליאלי", הטרמה לפני קריאת הטקסט, קריאת הטקסט והבנתו, תרגול מיומנויות ועריכת תעודת זהות לכל בעל חיים באמצעות דף עבודה.

מתמטיקה (המורה לודה) - עמ' 38-45, דפי עבודה - מספרים בתחום המאה.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע למדנו אות חדשה: T/t, הצליל שלה ומילים המתחילות בה, תירגלנו כתיבה נכונה וחזרנו על האותיות שנלמדו עד עתה, בחוברת העבודה התקדמנו עד עמוד 24.
שיעורי בית: להשלים במחברת אותיות את האות T/t.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - מאפייני חיים של יצורים חיים: למדנו על מאפיין החיים - רביה. ראינו תמונות של בעלי חיים וצאצאיהם והדגשנו את ההבדל בין המושגים לידה, המלטה, השרצה והטלת ביצים. כמו כן למדנו על מאפיין החיים 'תנועה', הדגמנו בכיתה בריחה מטורפים, השגת מזון וכו'.


כ"ג אלול | 14.9

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - לשון התורה- לשון הקודש בהשוואה ללשוננו, הטרמה לחומש בראשית. בריאת העולם- היום הראשון: אור וחושך.

יהדות - השלבים בתשובה, שמות נוספים לראש השנה, השופר- ממה עשוי. תקיעת שופר- המצווה העיקרית בראש השנה.

לשון - הערך המספרי של האותיות.

ספרות - טקסט נרטיבי: "אגרות ברכה" - ניתוח הסיפור על פי התבנית הסיפורית.

הבנת הנקרא - נערך מבדק למיפוי ובירור רמת התלמידים לצורך הגשת סיוע ותגבור מתאים לכל ילד על פי רמתו הלימודית, ביצוע הוראות.

מולדת - תעודת זהות אישית.

מתמטיקה (המורה לודה) - עמ' 10-19, דפי עבודה.

אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע חזרנו על האות C/c והמילים המתחילות בה, למדנו את נושא הכיתה והחפצים השייכים ללימודים. בחוברת עבודה- השלמנו השבוע את כל דפי העבודה הקשורים לנושאים אלו (עמודים: 5-12).

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - הנושא הנלמד הוא סביבות חיים, מה יש בסביבת חיים? נחשפנו (בתמונות ובסרטונים) לסביבות חיים מגוונות, למדנו כי בסביבת החיים יש מרכיבים חיים ומרכיבים דוממים. מאפייני יצורים חיים - שיחקנו במשחק "חי-צומח-דומם" ודנו בשאלה "מה מבדיל את היצורים החיים מהדוממים?"


י"ז אלול | 8.9

כללי (המחנכת רונית מלול)
מהנלמד בשבוע זה:

בימים אלה של פתיחת שנה אנו משננים כללי התנהגות והתנהלות נכונה על מנת שנוכל להביא את התלמידים להישגים טובים ומיצוי יכולותיהם.

תורה - התמצאות בחומש- מהו ספר תורה, חמישה חומשים, פרשה, פרק ופסוק, בתורה סופרים באותיות. גימטרייה- הערך המספרי של האותיות, לשון התורה.

יהדות - חודש אלול- חודש הרחמים, תפילת הסליחות, מנהגים בחודש אלול.

לשון - 22 אותיות בשפה העברית, תנועות וצלילים.

ספרות - טקסט שירי -"בחזרה לבית הספר".

הבנת הנקרא - טקסט אינפורמטיבי- הדבורים.

כללי - אנגלית (המורה ציפי קורייאט) - השבוע הכרנו את לוח האותיות באנגלית ולמדנו את שיר האותיות, כמו כן, למדנו את האות C/c - הצלילים שלה ומילים המתחילות בה, כתיבה נכונה של האות C/c בשורות של מחברת אנגלית. התקדמנו בספר עד עמוד 7.
שיעורי בית: לכתוב את האות С/с במחברת אותיות ולהדביק מדבקות עם מילים המתחילות בה מתוך הספר.

מדעים (המורה חני מרקוביץ) - סביבות חיים, מרכיבים חיים ומרכיבים דוממים.

בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2020
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום