דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום חמישי, 22/10/2020, 04:17
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891

לחצו למעבר לאתר החדש של בית הספר


ארכיון
כיתה ה2 תשע"ב
ה' כסלו | 1.12

כללי (המחנכת חני ניר) מהנלמד בשבוע זה:

תורה - המשכנו את פרק י"ט פס' יז' - יט': "הוכח תוכיח את חברך", "לא תקום ולא תטור".
שיעורי בית: שאלות במחברת.

מסורת – בוחן על המושגים שנלמדו .

לשון – המשכנו בנושא הפועל + עבודה בחוברת.

הבנת הנקרא – לסיכום חודש בריאות קראנו את הסיפור "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" בין השורות + עבודה בחוברת.

אנגלית (המורה ציפי קוריאט) - השבוע התקיימו חזרות למבחן באנגלית ונערך המבחן. בשבוע הבא נתחיל פרק שלישי.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - מבחן. תיקון המבחן. עמ' 139-144.
הנדסה: עמ' 187-189.

מתמטיקה (קבוצת המורה אירינה ) - הכנה למבחן: ציר מספרים, משוואות דו-שלביות, חילוק בטור במספר דו ספרתי, בעיות מילוליות.
שיעורי בית: דפי עבודה.

מתמטיקה (קבוצת המורה טניה גורודזה) - הנושא: "משמעויות השבר". עמ' בספר 167-174.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - תרגול קנה מידה.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

מדעים (המורה טובה) הדשנים – משאבי טבע, חשיבות הדשנים, מקורת לדשנים בחקלאות.
שיעורי בית: שאלות במחברת.


כ"ז חשוון | 24.11

כללי (המחנכת חני ניר) מהנלמד בשבוע זה:

תורה - המשכנו את פרק י"ט פס' י"ד-י"ט: "לפני עיוור לא תתן מכשול"- שהתורה לא מתכוונת לעיוור רק במובן הפיזי אלא עיוור, זה אדם שאינו מבין בדבר מסוים "לא תלך רכיל בעמך" וכו'

מסורת – המשך מושגים בנושא התפילה

כתיבה – בהמשך לשיחתנו על חשיבות המים ועל הכינרת נתבקשו הילדים לחפש מידע על המוביל הארצי. נלמדו סוגי פסקאות: מבנה פסקה – רעיון מרכזי + מאפיינים.

לשון – המשכנו בנושא הפועל + עבודה בחוברת , בעקבות המבחן עשינו חזרה על תפקיד המירכאות.

הבנת הנקרא – בהמשך ללימוד טקסט מפעיל עסקנו בטקסט בנושא "אקמולי" (הוראות שימוש)

אנגלית (המורה ציפי קוריאט) - בשעה טובה סיימנו ללמוד את הפרק השני. בשבוע הבא נעשה חזרה למבחן, וביום חמישי הבא 1.12.11 יתקיים אי"ה המבחן.
שיעורי בית: עבודה מסכמת בספר עמוד 64.

מתמטיקה (קבוצת המורה טניה גורודזה) - הנושא: "זוויות". הכנה למבחן בנושא: "כפל וחילוק".
שיעורי בית: חולק דף עבודה.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 125-13, דפי עבודה, הכנה למבחן.
הנדסה-המחן הוחזר לידי תלמידים, תיקון מבחן, עמ' 184-186

מדעים (המורה טובה) מרכיבי התמיסה :ממס ומומס. תהליך הפקת המלחים מים המלח. מהם דשנים, חשיבות הדשנים לחקלאות ולאדם.
התלמידים קיבלו סיסמאות אישיות לאתר אופק מדע וטכנולוגיה. מעתה יעשה שימוש באתר במהלך השיעורים ולצורך הכנת שעורי הבית.
שיעורי בית: עמ' 48 משימה 23, שאלות במחברת. משימה באתר אופק: הפקת מלחים מים המלח.


כ' חשוון | 17.11

אנגלית (המורה ציפי קוריאט) - עסקנו השבוע ב־present progressive, למדנו ותרגלנו את הכללים. כמו כן, נערכו מבדקי קריאה. בכדי לשפר את קריאת ילדכם, אבקש לעקוב אחר קריאתם בבית ולצרף חתימתכם בטבלת הקריאה.
שיעורי בית: בחוברת עבודה עמודים: 25 – 22.

מתמטיקה (קבוצת המורה טניה גורודזה) - הנושא: "כפל וחילוק מספרים גדולים". הכנה למבחן.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 111-121, הכנה למבחן.
תאריך המבחן 24.11
הנדסה- עמ' 101-106, הכנה למבחן.
תאריך המבחן- 21.11.
שיעורי בית:

מתמטיקה (קבוצת המורה אירינה) - הנדסה: מהו מד זוויות ואופן השימוש בו, בניית ומדידת זוויות.
חשבון: כפל במספרים דו ותלת ספרתיים, חילוק בטור במספרים חד ודו-ספרתיים.
שיעורי בית - דפי עבודה.

מתמטיקה (קבוצת המורה אירינה) - הנדסה: מהו מד זוויות ואופן השימוש בו, בניית ומדידת זוויות.
חשבון: כפל במספרים דו ותלת ספרתיים, חילוק בטור במספרים חד ודו-ספרתיים.
שיעורי בית - דפי עבודה.

מדעים (המורה טובה) ביום שני התקיים מבחן. הקדמה לתמיסות, מרכיבי התמיסה :ממס ומומס, תהליך הפקת המלחים מים המלח.
כל הכבוד לכל התלמידים והתלמידות שהכינו אריזות נהדרות לעוגה לפי הדרישות שניסחנו בכיתה!! התלמידים שהשקיעו והתאמצו נהנו מעוגה טעימה כפרס.
שיעורי בית: עמ' 36-37 עמ' 48 משימה 23

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק י"א - הגלגל החוזר ובקשת זקני גלעד מיפתח לחזור ולהיות להם לראש ולקצין.


יג חשוון | 10.11

כללי (המחנכת חני ניר) מהנלמד בשבוע זה:

תורה - התחלנו ללמוד את פרשת קדושים פרק י"ט פס' א-ג " קדושים תיהיו " "איש אמו ואביו תראו".

מסורת – תפילת הגשם –הכרה שרק בכוחו של הקב"ה לגרום שינויים בטבע. גשם לברכה- למדנו על טיבו של הגשם שיהיה לברכה ולא לקללה. שימושי המים- המים חיים לעולם...

ספרות – בהמשך לנושא הבריאות קראנו טקסט מידעי בנושא אבות המזון (חשיבותם).
שיעורי בית: עבודה בחוברת.

הבנת הנקרא – נלמד טקסט אינפורמטיבי מהו? מה מטרתו? היכן ניתן למצוא מידע? מבנה טקסט מידע . נלמדו כללים לכתיבה נכונה.

לשון – המשכנו בלימוד נושא שם העצם: שמות בנטיה.

אנגלית (המורה ציפי קוריאט) - הכרנו השבוע את האומנים ואן גוך ונחום גוטמן, וערכנו השוואה ביניהם (ספר עד עמ' 52).
הוחזרו מבחנים, נא לחתום עליהם.
שיעורי בית: עמ' 52-53 בספר, לחזור היטב בקריאה על עמודים אלו, להחתים את ההורים בטבלת הקריאה.

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ט' - משל יותם.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 50-60, הנדסה: עמ' 92-99, הכנה למבחן בנושא זויות..

מתמטיקה (קבוצת המורה אירינה) - הנדסה: זוויות, השוואה בין זוויות שונות, זווית שטוחה וזווית ישרה, מציאת זווית קטנה או גדולה בין שתי זוויות, זוויות חדות וכהות. חשבון: חילוק בתחום לוח הכפל, אומדן בחילוק, חילוק דרך חיסור חוזר, חילוק בעזרת פילוג המחולק.
שיעורי בית - הנדסה - עמודים 68-74 בספר הלימוד. חשבון: עמודים 110-115 בספר הלימוד.

מדעים (המורה טובה) תהליך התיכון: חקירת אריזות וחומרים. התקיימה תחרות האריזה המתאימה ביותר לעוגה. הקדמה לתמיסות.
ביום שני י"ח חשוון 14.11.11 ייתקים מבחן.
קישור לדף החזרה למבחן.
שיעורי בית: שאלות במחברת, דף חזרה למבחן.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - המשכנו את נושא הסימנים המוסכמים. למדנו על מפה מדינית ומפות אקלים (טמפרטורות ומשקעים) . למדנו על סימנים מוסכמים המופיעים במקרא המפה והתאמנו על אתר הנקרא "נוה שפריץ.
שיעורי בית: התלמידים קיבלו עבודה במחברת.


ז חשון | 3.11

כללי (המחנכת חני ניר) מהנלמד בשבוע זה:

המורה חדוה ילדה בשעה טובה ובמזל טוב בן.
תורה - התחלנו ללמוד את פרשת אחרי מות העוסקת בבגדי כהונה.
שיעורי בית: התלמידים קיבלו דף עבודה ושאלות במחברת.

הבנת הנקרא – נלמד הטקסט: " המים שלנו "- העוסק בחשיבות המים + דפי עבודה.

ספרות – נלמד הטקסט המידעי – "בסתיו הן שבות" העוסק בנדידת ציפורים + דפי עבודה.

לשון – המשכנו בלימוד נושא שם העצם: שמות בנטיה.
שיעורי בית: עמ' 54-55 .

מתמטיקה (קבוצת המורה טניה גורודזה) - הנושא: "זוויות".
שיעורי בית: עמ' בספר: 87 – 84.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 39-49. הנדסה- עמ' 84-91.

מתמטיקה (קבוצת המורה אירינה) - חיבור, חיסור וכפל במספרים טבעיים גדולים.
שיעורי בית - העד עמוד 64 בספר הלימוד.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - למדנו על הצבעים כסימנים. כל הגוונים בשלושה צבעים:כחול, ירוק וחום, שמייצגים גבהים ועומקים במפה. התחלנו ללמוד סימנים מוסכמים במפה.
שיעורי בית: למצוא מקומות גבוהים במפות בעולם.

מדעים (המורה טובה) שלבי תהליך התיכון.
ביום שני, יז חשון 19.11.11 יתקיים מבחן במדעים.
קישור לדף החזרה למבחן
שיעורי בית: בניית אריזה לעוגה לפי הדרישות שניסחנו בכיתה, שאלות במחברת.

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ט' - משל יותם.


כ"ט תשרי | 27.10

כללי (המחנכת חדוי ישעיהו) מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סימני טהרה בבעלי חיים: חיות ובהמות, עופות ודגים.
שיעורי בית: עבודה במחברת.

מסורת – חודש חשוון- קטע מידע- תעודת זהות לחודש. ז' מר חשוון -הזכרת גשמים "משיב הרוח ומוריד הגשם".

ספרות – לימוד הסוגות הבאות: משל הנשר- לימוד מאפייני המשל והנמשל.

כתיבה – חזרה על הדגם לכתיבת חוויה וכתיבת חוויה מחופשת סוכות. לימוד דגם דיווח, כמו כן ערכנו השוואה בין חוויה לדיווח.

אנגלית (המורה ציפי קוריאט) - סיימנו פרק 1. בשבוע הבא ביום רביעי 2/11/11 יתקיים מבחן מסכם.
שיעורי בית: חולקו דפי חזרה למבחן.

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ט' - משל יותם.

מתמטיקה (קבוצת המורה טניה גורודזה) - הנושא: "מספרים טבעיים גדולים". עמ' בספר: 60 – 64. הנושא: "זוויות" – מד זוויות עמ' בספר: 80, 96 – 98.

מתמטיקה (קבוצת המורה אירינה) - הכנה למבחן: המבנה העשרוני של מספרים רב ספרתיים.
שיעורי בית - דפי עבודה.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - הכנה למבחן –דפי עבודה, מבחן, תיקון מבחן ( המבחן נמצא בידי תלמידים).

מדעים (המורה טובה ) טכנולוגיה: מהו צורך. לפיתרון טכנולוגי יש דרישות ואילוצים. לבעיה טכנולוגית אחת יכולים להיות פתרונות רבים.
שיעורי בית: שאלות במחברת.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - הצבעים כסימנים מוסכמים- כגון הרמזור, דגל שחור- ים סוער ומכאן לצבעי המפה חום, ירוק כחול- הגוונים מסמנים גובה ועומק.


ח תשרי | 6.10

כללי (המחנכת חדוי ישעיהו) מהנלמד בשבוע זה:

תורה - לימוד הנושאים: פרק י' פס' א'-י"א : מות אהרון, איסור לאהרון ולבניו להתאבל, פרשת איסור כניסה לבית המקדש לכוהנים שתויי יין.
שיעורי בית: עבודה במחברת.

מסורת – מנהגי עשרת ימי תשובה, צום גדליה. יום כיפור- המקור בתורה, מנהג כפרות, סעודה מפסקת, חמישה איסורים, סדר תפילות יום- כיפור. חג הסוכות - המקור בתורה, מצוות החג: דיני סוכה, ארבעת המינים, מידע והסבר להושענא רבה ושמחת תורה.
שיעורי בית: עבודה במחברת ודפי עבודה.

לשון – שם עצם- תבנית לגילוי שם עצם.
שיעורי בית: עמוד 40-43 בחוברת.

כתיבה – דגם לכתיבת סיפור עלילה.
שיעורי בית: כתיבת מכתב סליחה על פי הדגם.

אנגלית (המורה ציפי קוריאט) - השבוע למדנו על האתר האחרון בלונדון- ארמון בקינגהם עמ' 29 -26. כמו כן, עבדנו על W.H questions, עמ' 33- 30.
שיעורי בית: חוברת עבודה עמ': 12- 9. כחלק מהחזרה למבחן מיצ'ב חולקו חוברות עבודה -אבקש לעקוב שילדכם השלימו את כל החוברת- עליהם להגישה לבדיקה לאחר החג.

נביא (המורה הדס בן דוד) - ספר שופטים פרק ח:אנשי סוכות ופנואל מסרבים לבקשת גדעון.
שיעורי בית: 15 שאלות סיכום במחברת.

מתמטיקה (קבוצת המורה טניה גורודזה) - הנושאים: "זוויות" ו"כפל".
שיעורי בית - עמ' בספר: 55-57, 75-78.

מתמטיקה (קבוצת המורה אירינה ) - דרכים שונות לחיבור: חיבור של עשרות שלמות, של מאות שלמות ושל אלפים שלמים. דרכים שונות לחיסור: חיסור של עשרות שלמות, של מאות שלמות ושל אלפים שלמים. דרכים לחישוב כפל, דרכים לחישוב כפל: חוקים.
שיעורי בית: עמודים 34-45 בספר הלימוד.

מדעים (המורה טובה ) הפקת המתכת מהעופרה, שיטות לעיבוד מוצרי מתכת, מהי טכנולוגיה?
שיעורי בית: משימה 15 , עמוד 35, טבלה במחברת.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') -
שיעורי בית: סוגי מפות. איזה סוגי מפות אתם מכירים ומה נראה במפה. לדוגמא מפה פיזית- מתארת את פני השטח.


כ"ג אלול | 22.9

כללי (המחנכת חדוי ישעיהו) מהנלמד בשבוע זה:

אנגלית (המורה ציפי קוריאט) - המשכנו לקרוא על אתרים מעניינים בלונדון ולמדנו את הנושא: Present Simple, positive and negative. התלמידים קיבלו תירגול בדפי עבודה .
שיעורי בית: בחוברת עמ' 6, 7, 8, 9, + 2 דפי עבודה.

נביא (המורה הדס בן דוד) - ספר שופטים סיימנו שירת דבורה-פרק ה'. פרק ז': גדעון מקבל 2 אותות ומנתץ את מזבחות העבודה זרה.
שיעורי בית: 7 שאלות.

מתמטיקה (קבוצת המורה טניה גורודזה) - הכנה למבחן. במשך השבוע התלמידים קבלו חמישה דפי עבודה.
המבחן בתאריך 26/09/11.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - הכנה למבחן, דפי עבודה.
תאריך המבחן: 22.09.11

מתמטיקה (קבוצת המורה אירינה) - חזרה למבחן: חיבור וחיסור במאונך, כפל וחילוק במאונך, השלמת ציר מספרים, כתיבה בשפה מתמטית, הרכבת מספרים מספרות נתונות, בעיה מילולית, היקף ושטח מלבן.
שיעורי בית - דפי עבודה.

מדעים (המורה טובה) - מחצבים בכדור הארץ . מהו מכרה, מכרה פתוח ומכרה סגור.

טז' אלול | 15.9

כללי (המחנכת חדוי ישעיהו)
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - לימוד הנושאים הבאים: פרק א'- קורבן עולה - קורבן נדבה, פרק ב'- קורבן מנחה - קורבן נדבה, פרק ג' - קורבן שלמים - קורבן נדבה, פרק ד'- קורבן חטאת - קורבן חובה.
שיעורי בית: עבודה במחברת.

יהדות – חודש תשרי : מזל החודש ,ציר תאריכי החודש.

ספרות – לימוד הסוגות הבאות: "טקסט מקודש: פיוט:"אוחילה לאל"- מאפייני הפיוט. טקסט מידע: השופר. שלבים לניתוח טקסט מידע באמצעות: י.ר.ל- יודע, רוצה לדעת, למדתי.
שיעורי בית: בחוברת בין השורות: 135-138.

לשון – חזרה: סימני ניקוד בסיסיים, שמותיהם וצליליהם, סימני פיסוק ותרומתם לכתוב.

הודעות: יישר כח להורים שהגיעו לאסיפת הורים.
ביום חמישי ייערך בוחן בתורה בנושא סוגי קורבנות , תיערך חזרה.

אנגלית (המורה ציפי קוריאט) - המשכנו ללמוד בספר על אתרים חדשים בלונדון עד עמ' 20.
שיעורי בית: לחזור היטב בקריאה על הקטעים בעמ' 18, עמודים 19, 20 בספר, לכתוב רק במחברת, בעמוד 16 ללמוד להכתבה 8 מתוך 11 מילים. מי שילמד את כל המילים ירוויח בונוס!
התחילו לאסוף תמונות על אתרים ומקומות בלונדון לקראת הפרוייקט שנעבוד עליו בשבוע הבא בעז"ה.

נביא (המורה הדס בן דוד) - ספר שופטים: סיימנו שירת דבורה-פרק ה', התחלנו פרק ו המדיינים מצירים לעם ישראל, והנהגת גדעון מתחילה.
שיעורי בית: 5 שאלות חזרה.

מתמטיקה (המורה טניה גורודזה) - חיבור, חיסור וכפל. מספרים טבעיים גדולים.
שיעורי בית: עמודים 30 – 34, 36, 39, 40. שלושה דפי עבודה בתיקיה.

מתמטיקה (קבוצת המורה אירינה) - מספרים טבעיים גדולים: חילוק מספרים גדולים לפי המבנה העשרוני, זיהוי תפקידי הספרות שמרכיבות את המספר ומשמעותה של כל סיפרה, תרגול הנושא. אפס במבנה עשרוני: הכרה של התפקיד והמשמעות של הספרה אפס לפי המקום שלה במספר. מספר עוקב, כתיבת מספרים בעזרת חזקות של 10: תרגול. המיליון, מליון ומיליארד, מיליארד: הכרת המספרים, אופן הכתיבה שלהם ומיקומם על ציר המספרים. השוואה בין מספרים גדולים: תרגול. עיגול מספרים: הסבר הנושא, תרגול בוחן על הנושא.
שיעורי בית - עמודים 6-27 בספר הלימוד.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - חזרה לקראת מבחן תחילת שנה, נושאים למבחן רשומים במחברות. תאריך המבחן- 22.09.11.

מדעים (המורה טובה) ניסוי תכונות המתכות, שימושי המתכות בעבר וכיום,הקשר בין תכונות המתכות לשימוש בהן .
שיעורי בית: עמוד 23 משימה 10.

ט' אלול | 8.9

אנגלית
הורים יקרים שלום וברכה!
שמחתי להכיר את ילדיכם- תלמידינו היקרים, בפי תפילה ששנה זו תהיה שנת לימודים פוריה מתוך שיתוף פעולה ורצון טוב להתקדם ולהצליח.

להלן החומר הנלמד השבוע:
התחלנו ללמוד בספר החדש פרק ראשון, עמ' 7-12
שיעורי בית: בחוברת עבודה עמ' 4-5.

חובה! לחזור היטב בקריאה על הקטעים החדשים בעמודים 9-11.

ביום רביעי הבא אי"ה מבחן בקריאה על הקטע בעמוד 9.

שבת שלום וכל טוב,
המורה ציפי קוריאט

נביא (המורה הדס בן דוד)
ספר שופטים פרק ד': דבורה נלחמת בסיסרא.
שיעורי בית: 15 שאלות חזרה.

מתמטיקה (המורה טניה גורודזה)
למדנו: מספרים טבעיים גדולים.
שיעורי בית: דף עבודה, עמ' 11- 13, 16, 17.

גיאוגרפיה (המנהלת חנה אברמוביץ') - מהי גיאוגרפיה ומקומות מענינים בעולם.
לכל השעורים יש להביא מחברת ואטלס, רצוי של פרופ' משה ברור.

מדעים (המורה טובה) - הקדמה ,מהו מדע, ענפים במדע. נושא המתכות: נזקי שפכי מתכות באגם נקורו. מהי השערה , כיצד בודקים את נכונות ההשערה.
חולקו ספרי לימוד ,אבקש לעטוף את הספרים על מנת לשמור על שלמותם.


בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2020
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום