דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום שלישי, 20/10/2020, 17:31
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891

לחצו למעבר לאתר החדש של בית הספר


ארכיון
כיתה ד2 תשע"ב
ה' כסלו | 1.12

כללי (המחנכת רויטל אלון)
מהנלמד בשבוע זה:


תורה - לימוד הנושאים הבאים: על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו - קבלת העול שהייתה לבני ישראל במדבר, תפקידי החצוצרות וזמני השימוש בהן, המסע הראשון במדבר סיני.
שיעורי בית: דפי עבודה ועבודה במחברת.


מסורת המשך נושא התפילה- תפילת שמונה עשרה, לימוד מושגים הקשורים לנושא תפילה.
שיעורי בית:


כישורי שפה / ספרות - לימוד הסוגות הבאות: טקסט אינפורמטיבי: "איך מפליגות אוניות".
שיעורי בית: דפי עבודה ועבודה במחברת.


לשון - ו' החיבור במשפטים, סימן פיסוק מרכאות ותפקידיו: ציטוט, דו-שיח, כינוי שם ואירוניה.
שיעורי בית: משימות במחברת.


כתיבה - טקסט מפעיל: כיצד נחסוך במים, מכתב רשמי- בנושא המים.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - מיום א' 27.11.2011 חזרות למבחן.
מבחן בשבוע הבא.
שיעורי בית: דפי עבודה.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - תיקון המבחן, המבחנים נבדקו והוחזרו לתלמידים. עמ' 53-61.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - חזרה על החומר בדקדוק: am - is - are, wh questions.
שיעורי בית: לכתוב שני משפטים לכל נושא שנלמד, שלילה ושאלה.

מדעים (המורה טובה) - תכונות של מוצקים נוזלים וגזים.
שיעורי בית: עמוד 115 שאלות 1-6, עמוד 119 שאלות 1-2, משימות רשות באתר אופק.


כ"ז חשוון | 24.11

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - בספר למדנו "כפל וחילוק" עמודים: 87-93. פתרנו בעיות מילוליות בדפי עבודה בנוסף לספר, מתחילים חזרה למבחן בנושא כפל וחילוק בשבוע הבא.
ביום ה 24.11.11 מבדק בנושא בעיות מילוליות.:

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - דפי עבודה, הכנה למבחן.

מדעים (המורה טובה) - שינויים במצבי צבירה:התעבות, התאדות, התכה והתמצקות, מחזור המים בטבע.
התלמידים קיבלו סיסמאות אישיות לאתר אופק מדע וטכנולוגיה. מעתה יעשה שימוש באתר במהלך השיעורים ולצורך הכנת שעורי הבית
שיעורי בית: משימה באתר אופק: מתכננים מכונת משקאות. עמ' 106-107, משימה 3.


כ' חשוון | 17.11

כללי (המחנכת רויטל אלון)
מהנלמד בשבוע זה:


תורה - לימוד הנושאים הבאים: פרשת בהעלותך-הדלקת המנורה, הקדשת הלווים, הלווים במקום הבכורות - סיבת הבחירה, עבודת הלווים.
שיעורי בית: דפי עבודה ועבודה במחברת.


מסורת מהי תפילה, לימוד המושגים : מודה אני, נטילת ידיים וברכות השחר.
שיעורי בית: דפי עבודה.


כישורי שפה / ספרות - לימוד הסוגות הבאות: טקסט אינפורמטיבי- פיוט "הכנרת". סיפור עלילה – שואב המים המסתורי. ניתוח השיר: רוחות גשם.


לשון - סימני פיסוק- הכרת תפקידם וחשיבותם. 1. חזרה- סימן שאלה ונקודה. 2. נקודתיים- לפני דו שיח ולפני פרוט.
שיעורי בית: דף עבודה.


כתיבה - דגם מפעיל- כיצד נחסוך במים, כתיבת מכתב רשמי לעריה בנושא המים.

הודעות: אבקש לשלוח את הילדים בכל בוקר עם כריך- אנא הקפידו על כך!
תלמידים שנעדרו מבית הספר מתבקשים להביא אישור.
יש להקפיד על הכנת ש"ב והבאת ציוד הנדרש לכל שיעור.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - סיימנו נושא "כפל" עמודים 77-81, התחלנו את נושא החילוק עמודים 83-90. שיעורי בית: דפי עבודה עם בעיות מילוליות וחזרה על החומר הנלמד במחברת.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 84-94, הכנה למבחן.
בשבוע הבא יתקיים מבחן.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע בשעה טובה סיימנו את הפרק השני בספר "THE DESERT ADVENTURE", עסקנו בחוברת העבודה וביצענו משימות. נערך מבחן על פרק 1 בספר.
ביום ראשון תיערך הכתבה (חצי בכתב וחצי בע"פ) על כל המילים מפרק 2.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה ליום ראשון 20.11 בע"ה.

מדעים (המורה טובה) - ביום שני התקיים מבחן. הדגמות של שינויי מצבי צבירה, התעבות והתאדות.
המבחנים הוחזרו. אבקש לחתום על המבחנים.
שיעורי בית:

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ה' עמי האיזור מפחדים מבני ישראל, פרק ו' פסוק א –קושי ותירוץ.


יג חשוון | 10.11

כללי (המחנכת רויטל אלון)
מהנלמד בשבוע זה:


תורה - לימוד הנושאים הבאים: הקמת המשכן, קורבנות הנשיאים, נערכה חזרה למבחן מבחן מסכם על פרשת נשא.
שיעורי בית: דפי עבודה חזרה למבחן.


מסורת הלכות הכנה לתפילה, י"א חשוון- רחל אימנו אישיותה וגדולתה- אפיון דמות.
שיעורי בית: דפי עבודה.


כישורי שפה / ספרות - לימוד הסוגות הבאות: ניתוח השיר "על אם הדרך".


לשון - משפטים שלמים. משפט תקין- כללים במחברת.


כתיבה - המשך כתיבת חוויה, הוספת "בנק" ביטויי זמן מקום דמויות ורגשות.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - עמודים 46-49 חיבור וחיסור ופתרון בעיות מילוליות בדפי עבודה מחר ומחרתיים. עמודים 50-51 חיבור וחיסור. עמודים 72-74 נושא חדש כפל. שיעורי בית: עבודה במחברת על החומר הנלמד (מהמבחן האחרון).

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ד' שנים עשר האבנים בגלגל לזכרון.
שיעורי בית: 5 שאלות.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע נערכה הכתבה על מילים שנלמדו מהפרק החדש. עסקנו בספר בעמ' עמ' 84-87 ובחוברת עמ' 38-41. כמו כן עסקנו השבוע בנושא דקדוקי שלילה ושאלה של משפטי תיאור. תרגלנו במחברת.
שיעורי בית: עמ 40-41 בחוברת העבודה.
ללמוד את המילים החדשות מעמ': 83 ו85 בכתב ובעל פה!

מדעים (המורה טובה) - מיומנות קריאת גרף מדעי עם שתי עמודות. שינויי מצב צבירה: התכה והתאדות. ביום שני י"ח חשוון 14.11.11 ייתקים מבחן. חולקו דפי חזרה.
שיעורי בית: דף עבודה, דף חזרה לבחינה.

מולדת (המורה חני ניר) - המשך הנושא הנלמד –חשיבות תרומת בני האדם לסביבה בה הם חיים.
שיעורי בית: ש"ב בחוברת.


ז חשון | 3.11

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - תיקון שגיאות של מבחן. התחלנו נושא חדש - חיבור וחיסור. שיעורי בית: עמודים בספר 39-47. כמו כן ניתנו שלושה דפי עבודה בנושא "בעיות מילוליות".

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - תיקון המבחן.
שיעורי בית: עמ' 44-48.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע נערכה הכתבה על מילים שנלמדו מהפרק החדש. עסקנו בספר בעמ' עמ' 59-74 ובחוברת עמ' 25-37.
שיעורי בית: עמ 36 ו37 בחוברת העבודה.
ללמוד את המילים החדשות מעמ': 72 ו66 בכתב ובע"פ!

מדעים (המורה טובה) - תכונות של מוצקים נוזלים וגזים.
ביום שני, יז חשון 19.11.11 יתקיים מבחן במדעים. דף חזרה יחולק בשבוע הבא.
שיעורי בית: עמוד 93.

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ד' - שנים עשר האבנים בגלגל לזכרון.
שיעורי בית: 5 שאלות.


כ"ט תשרי | 27.10

כללי (המחנכת רויטל אלון)
מהנלמד בשבוע זה:


תורה - פרשת נשא: מפקד הלויים נושאי המשכן, שילוח הטמאים מן המחנות, אשם גזילות.
שיעורי בית: עבודה במחברת.


מסורת חודש חשוון- קטע מידע- תעודת זהות לחודש. ז' מר חשוון -הזכרת גשמים "משיב הרוח ומוריד הגשם".
שיעורי בית:


ספרות - לימוד הסוגות הבאות: "דירת ארעי"-טקסט עלילתי. אפיון דמות מתוך הטקסט. טקסט מקודש- תפילת הגשם.
שיעורי בית:


כתיבה - חזרה על הדגם לכתיבת חוויה וכתיבת חוויה מחופשת סוכות.
שיעורי בית -

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ג' - הנס בירדן.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע נערכה הכתבה על כל המילים שלמדנו בפרק הקודם, התחלנו בפרק החדש: "THE DESERT ADVANTUE". עמ' 40-54 ובחוברת עמ' 20-23.
שיעורי בית: עמ' 24 בחוברת העבודה.

מדעים (המורה טובה ) - מדידת נפח של חומרים במצב צבירה נוזל , מוצק וגז. תכונות של מוצקים וגזים.
שיעורי בית: לסיים עבודה "קל וחומר"
ח תשרי | 6.10

כללי (המחנכת רויטל אלון)
מהנלמד בשבוע זה:


תורה - נערכה חזרה לבחינה על פרשת במדבר, יש דפי חזרה לתלמידים.
שיעורי בית:


מסורת מנהגי עשרת ימי תשובה, יום כיפור , המקור מהתורה, מנהג כפרות, חמשת האיסורים, סעודה מפסקת. חג סוכות- המקור מהתורה,מצוות החג, דיני סוכה, ארבעת המינים, שמחת תורה והושענא רבא.
שיעורי בית: דפי עבודה.


כישורי שפה / ספרות - לימוד הטקסט בקשת סליחה.
שיעורי בית: דף עבודה ושאלות במחברת.


כתיבה - כתיבת סיפור עלילה.

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - עמודים: 28-31 (היבטים שונים של המספר, תחום ועיגול מספרים). תיקון שגיאות של המבחן וחלוקת המבחן. עמודים 32-35,עבדנו שוב על ההיבטים השונים של המספר ותחום המספר. חזרה למבחן "שיטה עשורית, תחום ועיגול". כמו כן נעשתה עבודה במחברת. לאחר החופשה -מבחן.
שיעורי בית: דפי העבודה "חזרה למבחן", לחופשת סוכות שיעורי בית בדפי עבודה.

נביא (המורה הדס בן דוד) - יהושע פרק ב: סיפור העיר יריחו עם רחב והמרגלים.
שיעורי בית: 15 שאלות סיכום.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע תרגלנו בנושא הדקדוקי: IS, ARE,AM, כתבנו משפטים וכן בע"פ. בספר התקדמנו לפגישת הנרי ולוסי ופרינסס מאג וכן הסיפור של המפלצת העצובה. עמ': 28-43, ובחוברת עבודות עמ': 16-19. בנוסף מילאנו תפזורת בנושא יום הכיפורים באנגלית.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה את כל המילים מתחילת שנה, התלמידים כתבו את כל המילים במחברת.

מדעים (המורה טובה ) - מצבי הצבירה של החומר. מדידת כמות של חומרים בעזרת מאזניים. מדידת טמפרטורה בעזרת מד טמפרטורה.
שיעורי בית: דף עבודה, עמוד 85.
כ"ג אלול | 22.9

כללי (המחנכת רויטל אלון)
מהנלמד בשבוע זה:


תורה - תולדות אהרון ומשה, שבט לוי כתחליף לבכורות, מפקד שבט לוי, ביצוע המפקד.
שיעורי בית: דפי עבודה ועבודה במחברת.


מסורת ראש השנה: מצוות תקיעת שופר- הטעמים לתקיעה, מנהגי ערב ראש השנה, סימני החג.


כישורי שפה / ספרות - לימוד הסוגות הבאות: טקסט מקודש- פיוט "אדון הסליחות". סיפור עלילה – "מדקרות לשון" - המשך: משימות בעקבות קריאה ולאחר קריאה.


לשון - מוצא העיצורים, גימטרייה- הכרת הערך המספרי של האותיות.
שיעורי בית: דפי עבודה ועבודה במחברת.


כתיבה - כתיבת מכתב לתלמידי הכיתה של גיבור הסיפור ("מדקרות לשון").

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - מבחן תחילת שנת הלימודים. במשך השבוע חולקו דפי עבודה ונעשתה עבודה במחברת. מתחילים נושא חדש:"חיבור וחיסור: דרכי חישוב"
שיעורי בית - עמודים 22-25.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - הכנה למבחן, דפי עבודה.
תאריך המבחן: 22.09.11

נביא (המורה הדס בן דוד) - יהושע פרק א' פסוקים י-סוף הפרק: הציווי לעבור את הירדן ותנאי 2.30 השבטים.
שיעורי בית: 3 משימות במחברת.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע התקדמנו בספר ופגשנו את הנרי ולוסי על הירח, עסקנו בעמ': 24 בספר ובעמ' 11-12 בחוברת העבודות. הנושאים הדקדוקיים: *חזרנו על הגופים והBE המצטרף לכל אחד מהם. נערך בוחן בכתב על הגופים.
שיעורי בית: לסיים עמ': 13 בחוברת העבודות ללמוד לבוחן מה־AM/IS/AREׁ המצטרף לכל אחד מהגופים.

מדעים (המורה טובה ) - הגזים המרכיבים את כדור הארץ, חשיבות האוויר לנשימה.
טז' אלול | 15.9

כללי (המחנכת רויטל אלון)
מה למדנו השבוע?

תורה - לימוד הנושאים הבאים: ביצוע המפקד. שבט לוי- ייחודו ותפקידיו, חניית בנ"י במדבר, סדר המסע במדבר.
שיעורי בית: דפי עבודה ועבודה במחברת.

מסורת חודש תשרי : שמות החודש, מזל החודש , אירועים בחודש.
שיעורי בית: דף עבודה.

כישורי שפה / ספרות - לימוד הסוגות הבאות: "קול השופר"- משל ונמשל. סיפור עלילה – "מדקרות לשון"- פירוש מילולי ורעיוני משימות טרום קריאה.

לשון - צלילי התנועות- תומכי זיכרון.

כתיבה - לימוד דגם לכתיבת אגרות ברכה.

שיעורי בית - כתיבת מכתב אגרת ברכה להורים לכבוד יום הורים.

הודעות: יישר כח להורים שהגיעו לאסיפת הורים.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 16-19 בספר, דפי עבודה, חזרה לקראת מבחן תחילת שנה, נושאים למבחן רשומים במחברות.
תאריך המבחן –25.09.11.

נביא (המורה הדס בן דוד) - יהושע פרק א' פסוקים א-ט, גבולות ההבטחה.
שיעורי בית: 3 משימות במחברת.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע התקדמנו בספר לקראת מסעם של הנרי ולוסי, עסקנו בעמ': 12-22. הנושאים הדקדוקיים: חזרנו על A/AN, למדנו את הגופים I, SHE וכו', למדנו את הBE המצטרף לכל אחד מהגופים AM /IS/ ARE.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה: ליום ראשון 18/9 את כל הגופים והBE המתאים לכל אחד מהם , מצורף דף הסבר.

מדעים (המורה טובה ) - מרכיבי דיאגראמת עמודות, שימושי המים, טיהור שפכים, הרכב האטמוספרה של כדור הארץ.
שיעורי בית: עמוד 72 שאלות 1-4.
ט' אלול | 8.9

תורה: למדנו:
 • התמצאות במבנה החומש
 • הקדמה ומבוא לחומש במדבר
 • מפקד בני ישראל.
 • שיעורי בית: דפי עבודה ועבודה במחברת.
מסורת
 • עסקנו במהותו של חודש אלול – חודש הרחמים והסליחות.
 • "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רע הגזירה"
 • ראינו כיצד רמוזות דרכי התשובה בפסוקים שר"ת שלהם הוא "אלול".
 • למדנו על מנהגי חודש אלול וטעמם.
 • שיעורי בית: עבודה במחברת ודפי עבודה.
כישורי שפה / ספרות: למדנו:
 • הקדמה לשיעור כישורי שפה.
 • שיר- שנה טובה מהי/ מאפייני השיר.
 • טקסט מקודש: פיוט "היום הרת עולם"- לימוד מאפייני הפיוט.
לשון - ערכנו חזרה על סימני הניקוד הבסיסיים.

כתיבה - לימוד דגם לכתיבת מכתב אישי.
שיעורי בית: כתיבת מכתב סליחה, על פי הדגם.

הודעות:
 • ישר כח לתלמידים שמקפידים על הכנת ש"ב והבאת הציוד הנדרש לכל שיעור.
 • אבקש לשלוח לשיעור כתיבה קלסר עם חוצצים וניילוניות לקלסר.
מתמטיקה (המורה סבטלנה ניסנמן)

להלן החומר הנלמד השבוע:
חזרה ל"מבחן תחילת שנת הלימודים".
שיעורי בית: דפי עבודה, עמודים: 4-5

הדרישות שלי:
 • ספר לימוד עטוף עם מדבקה, דפדפת בכל כיתה ע"פ הצבע של הספר לימוד גם עם מדבקה, מחברת עטופה בעטיפה כצבע הספר עם מדבקה.
 • לחזור על לוח הכפל!!!
 • להכין קופסת עפרנות צבעוניים להנדסה, סרגל, סרגל משולש ישר זווית
נביא (המורה הדס בן דוד)
הקדמה לתנ"ך בכלל ולספר יהושע בפרט.
שיעורי בית: 5 שאלות במחברת.

אנגלית (המורה בתאל גבאי)
מהנלמד בשבוע זה:
 • ערכנו היכרות אישית הכוללת: Hobbies, Favorite food/color.
 • נערך מבדק אותיות.
 • נערכה הקדמה לספר הנלמד: The adventures of Henry and Lucy.
 • אוצר המילים שלמדנו: Numbers, Animals ,About galaxy המילים כתובות במחברות הלמידים.
 • נושאים דקדוקיים: התחלנו a/an לפני שמות עצם.
שיעורי בית: ביום ראשון הקרוב 11/9 תיערך הכתבה על אוצר מילים זה.

מדעים (המורה טובה ) - הקדמה ,מהו מדע, ענפים במדע. המושגים:אטמוספרה והידרוספירה. שימושי המים ,ניתוח וקריאת דיאגראמות, דיאגראמת עוגה ודיאגראמת עמודות
שיעורי בית: דף עבודה שירטוט וקריאת גרפים.
חולקו ספרי לימוד ,אבקש לעטוף את הספרים על מנת לשמור על שלמותם.


בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 1
אורחים 1
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2020
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום