דף הבית | הרשמה | כניסה | RSS בס"ד יום שבת, 28/11/2020, 17:24
בית ספר וגנים
אור אבנר
למצוינות

קרית ים
משה שרת 18, 04-8755891

לחצו למעבר לאתר החדש של בית הספר


ארכיון
כיתה ד1 תשע"ב
ה' כסלו | 1.12

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ')
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - למדנו את תלונות בני ישראל, ועל תגובת ה'. מינוי 70 זקנים - כעזר למשה.
שיעורי בית שניתנו: במחברת - שאלות. השאלות לא מורכבות ודורשות השקעה, יש לבדוק שהבנות מתאמצות ועונות בצורה מושלמת.

יהדות - התחלנו להתפלל תפילת עמידה. ביום שישי יערך מבחן מסכם.

ספרות - התאמנו על טקסט מפעיל "הוראות לחורף בריא" וממנו המשכו למילות הוראה.
שיעורי בית שניתנו: לסיים בבין השורות עמ' 36-38.

לשון - למדנו תבניות של שם עצם. סיימנו את נושא שם עצם.
שיעורי בית שניתנו: עבודה בספר.

כתיבה - התאמנו בכתיבת תשובות מלאות.
שיעורי בית שניתנו: במחברת - כיצד עונים תשובה מלאה.

הבנת הנקרא - עבדנו על מילות שאלה ומילות הוראה, הדגשנו את הצורך בעניית תשובה מליאה שתכלול: משפט תקין, וכן תענה על כל דרישות השאלה.
שיעורי בית שניתנו:

הודעות לשבוע הבא: הורים יקרים,
ביום שלישי יערך מבחן מסכם לנושא שם עצם בלשון!
שבת שלום, המורה מירי רבינוביץ'

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - מיום א' 27.11.2011 חזרות למבחן.
מבחן בשבוע הבא.
שיעורי בית: דפי עבודה.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - תיקון המבחן, המבחנים נבדקו והוחזרו לתלמידים. עמ' 53-61.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - חזרה על החומר בדקדוק: am - is - are, wh questions.
שיעורי בית: לכתוב שני משפטים לכל נושא שנלמד, שלילה ושאלה.


כ"ז חשוון | 24.11

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ')
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - למדנו על הדרך בה ה' מודיע לבני ישראל שעליהם לצאת למסע- החצוצרות, הענן, וכן על חותנו של משה-יתרו.
שיעורי בית שניתנו: דף+ עבודה במחברת.

יהדות - הסברנו את הבקשות בתפילת שמונה עשרה, וכן למדנו את אופן התפילה.
שיעורי בית שניתנו: 2 דפים+ במחברת.

ספרות - טקסט מידע "איך מפליגות האניות?"- ניתחנו שאלות ברמה סמויה.
שיעורי בית שניתנו: עבודה על טקסט.

לשון - המשכנו בנושא שם העצם, והתיחסנו לש"ע בנטיה עם שייכות.
שיעורי בית שניתנו: עבודה במחברת.

כתיבה - התאמנו בכתיבת מכתב רשמי.

הבנת הנקרא - הכתבת טקסט ותיקון שגיאות כתיב קראנו טקסט מעניין על נס שקרה בטוניס עם דגים...
שיעורי בית שניתנו: בספר עבודה עמ' 29-33.

הודעות לשבוע הבא: הורים יקרים,
בשבוע הבא יתקיים מבחן ביהדות (המבחן לא יהיה קל!), אבקש לדאוג שהתלמידות תלמדנה!
שבת שלום, המורה מירי רבינוביץ'

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - בספר למדנו "כפל וחילוק" עמודים: 87-93. פתרנו בעיות מילוליות בדפי עבודה בנוסף לספר, מתחילים חזרה למבחן בנושא כפל וחילוק בשבוע הבא.
ביום ה 24.11.11 מבדק בנושא בעיות מילוליות.:

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - דפי עבודה, הכנה למבחן.

מדעים (המורה אלה קורן) - עשינו תיקון של המבחן המסכם, שעור מתוקשב באתר אופק.


כ' חשוון | 17.11

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ')
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - למדנו בפרשת בהעלותך על קורבן פסח, ועל ההזדמנות השניה שה' נותן לאנשים שלא הקריבו אותו=פסח שני.
שיעורי בית שניתנו: דפי עבודה+ עבודה במחברת.

יהדות - התחלנו ללמוד את תחילת 'שמונה עשרה', ופירושי המילים.
שיעורי בית שניתנו: 2 דפי עבודה וחזרה בנושא תפילה.

ספרות - טקסט מידע:ציפורים נודדות+מידע. ועוד כמה טקסטים בנושא הסתיו.
שיעורי בית שניתנו: 2 עבודות לטקסטים.

לשון - התחלנו ללמוד את נושא שם העצם וסוגיו.
שיעורי בית שניתנו: עבודה במחברת

כתיבה - למדנו לכתוב מכתב רשמי- וכתבנו מכתב לגורם עירוני בנושא המים.

הבנת הנקרא - נערכו מבדקי קריאה וכתיבה.

הודעות לשבוע הבא: הורים יקרים,
לצערי בנות רבות מגיעות ללא ש"ב' גם המורות המקצועיות מתלוננות על כך.
ולכן נצטרך בשבוע הבא לנקוט בעונשים - הבנות לא תשתתפנה בהפסקות וכן בפעילויות חברתיות שיערכו בביה"ס- לתשומת לבכם!
שבת שלום, המורה מירי רבינוביץ'

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - סיימנו נושא "כפל" עמודים 77-81, התחלנו את נושא החילוק עמודים 83-90. שיעורי בית: דפי עבודה עם בעיות מילוליות וחזרה על החומר הנלמד במחברת.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 84-94, הכנה למבחן.
בשבוע הבא יתקיים מבחן.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע בשעה טובה סיימנו את הפרק השני בספר "THE DESERT ADVENTURE", עסקנו בחוברת העבודה וביצענו משימות. נערכה הכתבה אחת, וכן נקבע מבחן על פרק 1 בספר, והכתבה על פרק שני.
ביום שני 21.11 בע"ה יערך מבחן על פרק 1 בספר, חולק דף חזרה.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה על כל המילים מפרק 2

מדעים (המורה אלה קורן) - חשיפה לאתר אופק, חלוקת שם משתמש וסיסמה. מבחן מסכם בנושא הידרוספירה ואטמוספירה.
שיעורי בית: עמ' 108, 109.

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ה' עמי האיזור מפחדים מבני ישראל, פרק ו' פסוק א –קושי ותירוץ.


יג חשוון | 10.11

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ')
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - התחלנו את פרשת בהעלותך, מנורת הזהב, ונחלתם של הלוייים. יש לחתום על המבחנים בתורה!!
שיעורי בית שניתנו: 2 דפי עבודה.

יהדות - המשכנו בנושא תפילה - סוגי תפילות, ומי חברם.
שיעורי בית שניתנו: במחברת+ דפי עבודה בנושא תפילה.

ספרות - שיר: על אם הדרך. שימושים שונים למים, אז והיום. אפיון דמות- דמותה של רחל אמנו שנפטרה בי"א חשון.
שיעורי בית שניתנו: דף+במחברת.

לשון - סיכמנו את הנושא: שורשים ומשפחות מילים, וכן נבחנו עליו. יישר כח להורים שמקפידים לבדוק שהבנות לומדות למבחנים!!!
שיעורי בית שניתנו: לסיים את דפי החזרה+ ללמוד למבחן.

כתיבה - טקסט מפעיל - חיסכון במים.

הבנת הנקרא - טקסט מידע - הכנרת. למדנו על חיסכון במים, ומושגים שונים הקשורים במים: מרכיבי המים, מפלס הכנרת, הקו האדום וכד'.
שיעורי בית שניתנו:

הודעות לשבוע הבא: לידיעת ההורים!!!
תלמידות שלא עושות ש"ב, גורמות לירידה בציון בתעודה, חבל!!!
שבת שלום, המורה מירי רבינוביץ'

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - עמודים 46-49 חיבור וחיסור ופתרון בעיות מילוליות בדפי עבודה מחר ומחרתיים. עמודים 50-51 חיבור וחיסור. עמודים 72-74 נושא חדש כפל. שיעורי בית: עבודה במחברת על החומר הנלמד (מהמבחן האחרון).

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ד' שנים עשר האבנים בגלגל לזכרון.
שיעורי בית: 5 שאלות.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע נערכה הכתבה על מילים שלמדנו, אבקש לשים לב והקדיש זמן ללמידת מילים להכתבה! התקדמנו בספר לעמודים 58-60 למדנו על הנרי ולוסי בהרפתקה במדבר, למדנו מילים חדשות מהסיפור וכתבנו אותן במחברת.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה את המילים מהמחברת, וכן לסיים עבודה במחברת. לסיים עד עמ' 31 בחוברת העבודות.

מדעים (המורה אלה קורן) - תהליכים התאדות, התאבות, הקפאה והתכה. הכנה למבחן המסכם בנושא אטמוספירה והדרוספירה.
שיעורי בית: עמ' 106, 107

מולדת (המורה חני ניר) - המשך הנושא הנלמד –חשיבות תרומת בני האדם לסביבה בה הם חיים.
שיעורי בית: ש"ב בחוברת.


ז חשון | 3.11

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ')
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרשת נשא, וערכנו מבחן. חבל שיש בנות שלא למדו , הציונים ישוקללו לתעודה!
שיעורי בית שניתנו: 2 דפי עבודה+ דפי חזרה למבחן פרשת נשא, הדפים יבדקו בכיתה לפני המבחן!! יש לבדוק שהבנות יושבות ועושות אותם, זוהי ההכנה הכי טובה למבחן!!

יהדות - המשכנו בנושא תפילה- סוגי תפילות, ומי חברם.
שיעורי בית שניתנו: במחברת+ דפי עבודה בנושא תפילה

ספרות - שיר: רוחות חשון: מושג חדש אונומוטופאה.

לשון - שורשים ומשפחות מילים, למדנו את משמעות סדר האותיות, וכן ערכנו חזרה על כל הנושאים שנלמדו.
שיעורי בית שניתנו: לסיים את דפי החזרה.

כתיבה - עבדנו על שגיאות כתיב, שימת לב בכתיבה.
שיעורי בית שניתנו: תיקון טיוטא

הבנת הנקרא - טקסט מידע.

העשרה -
שיעורי בית שניתנו: לימוד להכתבה, מילים רטובות, בזיקה לחודש חשון.

שבת שלום וחורף בריא, המורה מירי רבינוביץ

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - תיקון שגיאות של מבחן. התחלנו נושא חדש - חיבור וחיסור. שיעורי בית: עמודים בספר 39-47. כמו כן ניתנו שלושה דפי עבודה בנושא "בעיות מילוליות".

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - תיקון המבחן.
שיעורי בית: עמ' 44-48.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע נערכו 2 הכתבות על מילים שלמדנו, אבקש לשים לב ולהקדיש זמן ללמידת מילים להכתבה! התקדמנו בספר לעמודים 59-58, למדנו על הנרי ולוסי בהרפתקה במדבר, למדנו מילים חדשות מהסיפור וכתבנו אותן במחברת.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה את המילים שלמדנו ליום ראשון הבא.

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ד' - שנים עשר האבנים בגלגל לזכרון.
שיעורי בית: 5 שאלות.


כ"ט תשרי | 27.10

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ')
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת נזיר, ברכת כהנים, הקמת המשכן ומתנות הלויים. קבלנו דפי חזרה למבחן.
שיעורי בית שניתנו: 2 דפי עבודה+ דפי חזרה למבחן פרשת נשא, הדפים יבדקו בכיתה לפני המבחן!! יש לבדוק שהבנות יושבות ועושות אותם, זוהי ההכנה הכי טובה למבחן!!

יהדות - חודש חשון- שמותיו, בקשת הגשמים. פתחנו בנושא חשוב מאד "התפילה".
שיעורי בית שניתנו: במחברת.

ספרות - טקסט סיפורי :דירת ארעי- הסברנו את המושג, למדנו אפיון דמות. טקסט מקודש: תפילת הגשם- לשמיני עצרת, בזיקה לחודש חשון.
שיעורי בית שניתנו: במחברת.

לשון - שורשים ומשפחות מילים.
שיעורי בית שניתנו: 2 דפי עבודה.

כתיבה - כתיבת דגם חוויה. חוויה מחופשת סוכות.
שיעורי בית שניתנו: תיקון טיוטא.

הבנת הנקרא - סיפור: שואב המים המסתורי.

העשרה - המים, ההבדל בין דעה לעובדה.
שיעורי בית שניתנו: לימוד להכתבה, מילים רטובות, בזיקה לחודש חשון.

הודעות לשבוע הבא: ביום שני תערך עבודת חזרה בכיתה על כל הנושאים שנלמדו בלשון בשנה שעברה (וחזרנו עליהם מתחילת השנה)
בשבוע הבא יערך בעזרת ה' מבחן בתורה ביום רביעי ה חשון 2/11, הבנות תקבלנה הודעה ע"כ בכיתה
שבת שלום וחורף בריא,
המורה מירי רבינוביץ

נביא (המורה הדס בן דוד) - פרק ג' - הנס בירדן.
שיעורי בית:

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע נבחנו שוב על מילות גוף והBE המצטרף אליהם. התקדמנו בספר לעמודים 39-50 למדנו את הסיפור על המפלצת הקטנה והעצובה, למדנו מילים חדשות מהסיפור וכתבנו אותן במחברת.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה את המילים שלמדנו ליום ראשון הבא.

מדעים (המורה אלה קורן) - מצב צבירה של החומר- מוצק, נוזל, גז, מעבר בין מצבי הצבירה של החומר: הקפאה, התכה, התאדות, התעבות.
שיעורי בית: עמ' 97 (1,2,5,6,7), 101 (אל הרשת). מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - הכנה למבחן-דפי עבודה, מבחן.
כללי (המחנכת מירי רבינוביץ')
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - פרשת נשא, למדנו על סוגי הטמאים ושילוחם מחוץ למחנה. אשם גזילות- מי מביא ומדוע. ופרשת נזיר.
שיעורי בית שניתנו: דף+ במחברת.

יהדות - למדנו על היום הקדוש- יום הכיפורים, התפילות המיוחדות בו והאיסורים המיוחדים ליום זה, וכן הספקנו ללמוד על חג סוכות- על סוכה כשירה וארבעת המינים.
שיעורי בית שניתנו: דפים + במחברת.

ספרות - למדנו טקסט מידע על ארבעת המינים ומה הם מסמלים.
שיעורי בית שניתנו: במחברת.

כתיבה - כתבנו מודעת הזמנה לסוכה הכשרה והנאה.
שיעורי בית שניתנו: לסיים.

הבנת הנקרא - למדנו סיפור לשמחת תורה, על שמחה אמיתית בזמן השואה.

הודעות לשבוע הבא:
גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה לכולנו!!!, המורה מירי רבינוביץ'

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - עמודים: 28-31 (היבטים שונים של המספר, תחום ועיגול מספרים). תיקון שגיאות של המבחן וחלוקת המבחן. עמודים 32-35,עבדנו שוב על ההיבטים השונים של המספר ותחום המספר. חזרה למבחן "שיטה עשורית, תחום ועיגול". כמו כן נעשתה עבודה במחברת. לאחר החופשה -מבחן.
שיעורי בית: דפי העבודה "חזרה למבחן", לחופשת סוכות שיעורי בית בדפי עבודה.

נביא (המורה הדס בן דוד) - יהושע פרק ב: סיפור העיר יריחו עם רחב והמרגלים.
שיעורי בית: 15 שאלות סיכום.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע נבחנו על מילות גוף והBE המצטרף אליהם. התקדמנו בספר עם הנרי ולוסי ופגשנו את פרינסס מאג. עמ': 28-29, בחוברת תרגלנו בעמ': 14-17. מילאנו תפזורת בנושא יום כיפור.
שיעורי בית: לא ניתנו ש"ב פרט לדרישתי לחזור שוב לאחרי סוכות על כינויי הגוף והBE המצטרף (AM,IS,ARE).

מדעים (המורה אלה קורן) - סיכום הפרק על אטמוספירה והדרוספירה, מהי כמות החומר, מהו נפח החומר (ניסויים).
שיעורי בית: עמ' 81, 85, 86.
כ"ג אלול | 22.9

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ')
מהנלמד בשבוע זה:

תורה - סיימנו את פרשת במדבר; משפחת לוי, תפקידי הלויים במשכן, פדיון בכורות, נערך מבחן. שיעורי בית שניתנו: דפי חזרה למבחן+דף עבודה.

יהדות - סימני ראש השנה, עשרת ימי תשובה וצום גדליה.
שיעורי בית שניתנו: שאלות במחברת.

ספרות - פיוט מסדר תקיעת שופר "היום הרת עולם", סיפור- אני מצטער.
שיעורי בית שניתנו: שאלות במחברת ובדף הסיפור.

לשון - גופים ושורשים.
שיעורי בית שניתנו: דף עבודה.

כתיבה - כתיבה עפ"י מצב רוח.
שיעורי בית שניתנו: העתקת טיוטא, ותיקון שגיאות כתיב.

העשרה - כיצד כותבים תשובה מליאה- כללים והתנסות.

הודעות לשבוע הבא: אבקש להביא ליום שני יהדות
יש בנות שלא התכוננו למבחן! חבל!
שבת שלום, המורה מירי רבינוביץ'

מתמטיקה (קבוצת המורה סבטלנה ניסנמן) - מבחן תחילת שנת הלימודים. במשך השבוע חולקו דפי עבודה ונעשתה עבודה במחברת. מתחילים נושא חדש:"חיבור וחיסור: דרכי חישוב"
שיעורי בית - עמודים 22-25.

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - הכנה למבחן, דפי עבודה.
תאריך המבחן: 22.09.11

נביא (המורה הדס בן דוד) - יהושע פרק א' פסוקים י-סוף הפרק: הציווי לעבור את הירדן ותנאי 2.30 השבטים.
שיעורי בית: 3 משימות במחברת.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע למדנו אוצר מילים בנוגע למסעם של הנרי ולוסי, חולק דף חזרה על מילים אלו.
שיעורי בית: ללמוד להכתבה את המילים מהדף שחולק, לדעת לכתוב ולפרש מילים אלו!

מדעים (המורה אלה קורן) - מהי אטמוספירה, הרכב האטמוספירה, שימוש באטמוספירה, זיהום אוויר, חקירת תכונות של אוויר ומים, השוואה בין התכונות.
שיעורי בית: עמ' 70,72,75,76.
טז' אלול | 15.9

כללי (המחנכת מירי רבינוביץ')
הורים יקרים שלום וברכה,
שמחתי לראות את ההורים שהגיעו לאסיפת ההורים.

מה למדנו השבוע?
תורה - סיימנו את פרשת במדבר; משפחת לוי, תפקידי הלויים במשכן, פדיון בכורות,
שיעורי בית שניתנו: ניתנו 2 דפי עבודה, וכן במחברת

יהדות - ראש השנה- מהות היום, כיצד נגיע ליום .
שיעורי בית שניתנו: שאלות במחברת.

ספרות - פיוט הנאמר בחודש אלול,מהו פיוט? ומה המיוחד בו?.
שיעורי בית שניתנו: במחברת, ושאלות בדף הפיוט "אדון הסליחות".

לשון - חזרה על החומר שנלמד בשנה שעברה: סימני פיסוק, פעלים. נערך בוחן פתע במחברות, אנא בדקו את ציונה של בתכם.
שיעורי בית שניתנו: דף עבודה+עבודת סיכום במחברת.

כתיבה - התבנית הסיפורית, כתיבה עפ"י הכללים.
שיעורי בית שניתנו: העתקת טיוטא ואיור הכתיבה.


העשרה - 2 ביטויים ומילים חדשות מתוך טקסט לחודש אלול.

הודעות לשבוע הבא:
 • בשבוע הבא יערך בעזרת ה' מבחן בתורה ביום רביעי כ"ב 21/09, אבקש לדאוג שהבנות עוברות על החומר מתוך המחברת ודפי החזרה - המבחן לא יהיה קל!!
 • ביום רביעי תערך גם הכתבה (-כבקשתכם-) 7 מילים במחברת.
 • הקפידו על שיעורי בית!!!
שבת שלום, המורה מירי רבינוביץ'

מתמטיקה (קבוצת המורה לודה) - עמ' 16-19 בספר, דפי עבודה, חזרה לקראת מבחן תחילת שנה, נושאים למבחן רשומים במחברות.
תאריך המבחן –25.09.11.

נביא (המורה הדס בן דוד) - יהושע פרק א' פסוקים א-ט, גבולות ההבטחה.
שיעורי בית: 3 משימות במחברת.

אנגלית (המורה בתאל גבאי) - השבוע התקדמנו בספר לקראת מסעם של הנרי ולוסי, עסקנו בעמ': 12-17. הנושאים הדקדוקיים: חזרנו על A/AN, למדנו מילים חדשות, הן כתובות במחברת.
שיעורי בית: ליום ראשון
בוחן: A/AN , לסיים עמ' 17 בספר.

מדעים (המורה אלה קורן) - שימושים במים,זיהום המים, מי שפכים, טיהור מי שפכים.
שיעורי בית: עמ' 68, 70.
ט' אלול | 8.9

בס"ד

הורים יקרים שלום וברכה,
ברכות לשנה החדשה, שנזכה לשנה טובה ומוצלחת בכל התחומים, והרבה נחת מהבנות!

מה למדנו השבוע?
תורה - התחלנו את חומש במדבר, למדנו את הרקע לאירועים, שמו של החומש ומיקומו בין הספרים.
יהדות - מנהגי חודש אלול. מהי סליחה-השלבים בחזרה בתשובה
ספרות - המשל-מהו משל ונמשל (משלים מחודש אלול), סיפור לתחילת השנה.
לשון - חזרה על החומר שנלמד בשנה שעברה: סימני פיסוק, פעלים.
כתיבה - דגם כתיבת מכתב אישי, וכתבנו מכתב בקשת סליחה.

שיעורי בית שניתנו:
תורה - במחברת, וכן ניתנו 3 דפי עבודה.
יהדות - במחברת וכן דף עבודה
ספרות - במחברת
לשון - במחברת+ השלמת טבלה במחברת
כתיבה - העתקת הטיוטא שנכתבה בכיתה

הודעות לשבוע הבא
אבקש לעטוף את הספרים והמחברות, בכדי שישמרו נקיים.

שבת שלום,
המורה מירי רבינוביץ


מתמטיקה (המורה סבטלנה ניסנמן)

להלן החומר הנלמד השבוע:
חזרה ל"מבחן תחילת שנת הלימודים".
שיעורי בית: דפי עבודה, עמודים: 4-5

הדרישות שלי:
 • ספר לימוד עטוף עם מדבקה, דפדפת בכל כיתה ע"פ הצבע של הספר לימוד גם עם מדבקה, מחברת עטופה בעטיפה כצבע הספר עם מדבקה.
 • לחזור על לוח הכפל!!!
 • להכין קופסת עפרנות צבעוניים להנדסה, סרגל, סרגל משולש ישר זווית
 • .
נביא (המורה הדס בן דוד)
הקדמה לתנ"ך בכלל ולספר יהושע בפרט.
שיעורי בית: 5 שאלות במחברת.

אנגלית (המורה בתאל גבאי)
מהנלמד בשבוע זה:
 • ערכנו היכרות אישית הכוללת: Hobbies, Favorite food/color.
 • נערך מבדק אותיות.
 • נערכה הקדמה לספר הנלמד: The adventures of Henry and Lucy.
 • אוצר המילים שלמדנו: Numbers, Animals ,About galaxy המילים כתובות במחברות הלמידים.
 • נושאים דקדוקיים: התחלנו a/an לפני שמות עצם.
שיעורי בית: ביום ראשון הקרוב 11/9 תיערך הכתבה על אוצר מילים זה.

מדעים (המורה אלה קורן) - הכירות עם ספר הלימוד "מדע וטכנולוגיה", שתי שכבות החיוניות לחיים על פני כדור הארץ: הידרוספרה ואטמוספרה. מעטפת המים – הידרוספרה, מיקום המים על פני כדור הארץ, מים מתוקים ומלוחים.
שיעורי בית: שער פתיחה לנושא, עמ' 67 בספר (משימה 5,6).


בית הספר אור אבנר
חלון כניסה
דואר אלקטרוני:
סיסמה:
סטטיסטיקה

סה"כ באתר 3
אורחים 3
משתמשים רשומים 0


כל הזכויות שמורות אור אבנר קרית ים © 2009-2020
מקצת מהתמונות מופיעות ברישוי cc-by-sa-3.0,‏ פרטי רשיון של תמונות אלו מופיעות בדף המקושר לתמונה
האתר נצפה במיטבו בדפדפן  Mozilla Firefox
בית ספר מופת - מתמטיקה בשיטת מופת | הכנה לכיתה א' | בית ספר יום לימודים ארוך | קייטנות בקריות | בתי ספר בקריות | פורום